ČTÚ zpřístupnil otevřená data o všech uhrazených dodavatelských fakturách

Praha, 12. září 2016 – Český telekomunikační úřad v rámci připojení se k iniciativě otevřených dat zveřejnil datovou sadu Faktury. Obsahuje téměř 5 tisíc záznamů o všech fakturách uhrazených ČTÚ v roce 2015. Datová sada je mimo jiné využitelná aplikací Supervizor Ministerstva financí, která umožňuje postupně vizualizovat jednotlivé skupiny výdajů státních orgánů až do úrovně účetního dokladu. (TZ)

Datová sada obsahuje detailní informace o všech uhrazených dodavatelských fakturách, včetně údajů o dodavateli, předmětu plnění, částce, datu uhrazení a identifikaci rozpočtové položky. Tyto informace lze využít mimo jiné pro porovnání efektivity hospodaření různých složek státu a kontrolu nad nakládáním s veřejnými prostředky. „Zpřístupnění podrobností účetních dokladů považuji za další krok směrem k otevřenosti a transparentnosti, kterou jsme deklarovali již před téměř třemi lety přistoupením k iniciativě otevřených dat,“ řekl předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

ČTÚ v rámci svého katalogu otevřených dat tímto zveřejnil 102. datovou sadu a pokračuje v tom i nadále. Tato strojově čitelná data jsou vzájemně kombinovatelná a využitelná pro nesčetně návrhů různých druhů aplikací.