Schneider Electric připravuje s partnery novou kuchařku pro realizaci inteligentních měst v Česku

Praha, 12. září 2016 – Stále více měst v České republice se přihlašuje ke konceptu chytrých měst (Smart City). Jejich vedení řeší v naprosté většině podobné problémy: zlepšování městské infrastruktury, veřejných služeb, ekologii, poskytování nových inovativních služeb pro občany, návštěvníky, podnikatele a firmy sídlící na území měst. Cílem těchto aktivit je zvyšování atraktivity pro uvedené skupiny, efektivní i otevřené samosprávy a tím zvyšování konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními městy. Jednou ze společností, které pomáhají municipalitám nacházet optimální řešení a které přinášejí i zkušenosti ze stovek podobných projektů v zahraničí, je Schneider Electric a sdružení Czech Smart City Cluster.   (TZ)

Nová kuchařka pro realizaci Smart City je určena zástupcům měst

„Momentálně připravujeme s ostatními členy Czech Smart City Cluster „kuchařku“ pro představitele měst. Tento ryze praktický dokument, vytvořený na základě konkrétních pilotních projektů, bude pomáhat vedení měst při zavádění a realizaci konceptu inteligentního města, a to od úrovně strategických vizí až po jednotlivé dílčí kroky,“ říká generální ředitel Schneider Electric Jaroslav Žlábek, který je současně viceprezidentem sdružení.

„Jsme schopni poradit v oblasti inteligentní energetiky včetně optimalizace spotřeby energií, s infrastrukturou pro elektro mobilitu, smart-vodárenstvím a celkovou integrací uvedených systémů do městské platformy, která je vlastně klíčová. Musím ale zdůraznit, že koncept inteligentního města vyžaduje na úrovni municipalit reprezentaci s dlouhodobou vizí, tu nelze naroubovat z venku,“ upřesňuje Jaroslav Žlábek.

Pilotní projekty ve Smart City Písek

Jedním z prvních měst v republice, které přijalo koncept inteligentního města, je Písek. V rámci přípravy strategického plánu byl zakomponován koncept Smart City a na základě vytvořené „modro-žluté“ knihy zastupitelstvo města tento jednomyslně schválilo. „Nyní probíhá intenzivní příprava jednotlivých projektů, jako je Energetický portál města nebo web Smart City Písek. Dále řešíme „inteligentní“ optimalizaci systému dopravy, ekologické využívání kalů z vodárenství nebo optimalizaci vodárenského systému pomocí progresivního nástroje –  matematického modelu zvyšujícího bezpečnost dodávek pitné vody,“ říká místostarosta Písku Josef Knot a dodává: „Schneider Electric je náš partner, který nám díky své odborné znalosti – a ve spolupráci s ostatními členy Smart City Cluster – pomáhá s nejnovějšími trendy v oblasti inteligentních technologií a jejich integrace.“

Návratnost projektů inteligentního města

Jedním z klíčových pohledů na koncept inteligentních měst je návratnost projektů. Prvotní investice do inteligentních technologií určitě není malá. Ale pokud se například optimalizací dopravy podaří ušetřit na betonových a asfaltových plochách (jeden kilometr silnice stojí řádově statisíce korun), tak se investice zaplatí skoro okamžitě. Další příkladem mohou být úspory v oblasti energetické efektivity, kdy Schneider Electric realizoval projekty s návratností v řádů měsíců nebo maximálně jednotek let. Tyto příklady ukazují, že i ekonomicky má smysl rozvíjet koncept Smart City,“ uzavírá generální ředitel Schneider Electric Jaroslav Žlábek.

O Schneider Electric

Schneider Electric je globální specialista na hospodaření s energiemi a automatizaci. S obratem 25 miliard eur v roce 2014 a 170 tisíci zaměstnanci se stará o zákazníky ve více než stovce zemí. Pomáhá jim řídit energii a veškeré procesy bezpečným, spolehlivým, efektivním a udržitelným způsobem. Díky našim technologiím, softwaru a službám budete mít své aplikace vždy pod kontrolou – od nejjednoduššího vypínače až po komplexní řízení procesu resp. stroje. Stojíme v čele průmyslových inovací, přinášíme městům inteligenci a obyvatelům bytů i domů větší komfort každý den. V naší společnosti to nazýváme  Life Is On.

www.schneider-electric.com