Společnost ABB byla zvolena do řídícího výboru Konsorcia pro průmyslový internet

Curych, Švýcarsko/ Praha, 12. září 2016 – Společnost ABB byla zvolena do řídícího výboru Konsorcia pro průmyslový internet (Industrial Internet Consortium, IIC). IIC a  platforma Průmysl 4.0 jsou celosvětové iniciativy, které přispívají základními prvky ke konceptu ABB internetu věcí, služeb a lidí a mění základní nastavení mnoha průmyslových oblastí. ABB je součástí obou iniciativ již od začátku, přičemž do IIC vstoupila v prosinci roku 2014. (TZ)

IIC je globální neziskové konsorcium společností, jehož cílem je urychlit růst průmyslového internetu prostřednictvím stanovení a prosazování osvědčených postupů a globálních norem. V řídícím výboru IIC bude společnost ABB zastupovat Eric Harper, hlavní vědecký odborník na softwarovou architekturu a udržitelné technologie z výzkumného centra ABB ve Spojených státech.

Považujeme za poctu a uznání, že Erica vybrali jeho kolegové do řídícího výboru jako představitele odvětví,“ uvedl Bazmi Husain, CTO ABB Group. „Propojená výroba a ‚inteligentní’ výrobky a služby jsou ve spojení s talentovanými lidmi hnací silou čtvrté průmyslové revoluce. Skýtají totiž příležitost ke snižování nákladů, k energetickým úsporám, ke zvýšení efektivnosti výrobních závodů a dosažení vyšší společenské hodnoty. Jako přední technologická společnost ABB tento vývoj spoluurčuje svým internetem věcí, služeb a lidí. IIC tuto vizi uvádí do života podporou inovací a ustavováním celosvětových norem. Eric Harper se významně podílí na rozvoji internetu věcí, služeb a lidí. Je myšlenkovým vůdcem tvorby ekosystémů pro zákazníky, kteří podporují vzájemnou spolupráci,“ dodal Bazmi Husain.

Mezi úkoly řídícího výboru IIC patří vymezení celkových priorit konsorcia, stanovení jeho směřování, rozpočtový dohled, schvalování všech testovacích platforem, vymezení a správa zásad a postupů a veškeré další potřebné záležitosti. Řídící výbor se skládá ze čtyř stálých křesel pro zakládající členy a výkonného ředitele, kterým je Dr. Richard Soley, pěti křesel pro přispívající členy a ze čtyř dalších zástupců, kteří se každoročně vybírají z velkých průmyslových členů, menších společností, akademické sféry a neziskových organizací.

Těšíme se na účast ABB a Erica Harpera v řídícím výboru IIC vzhledem k jedinečné perspektivě a hlubokým znalostem, které globální technologická společnost má,“ uvedl Dr. Richard Soley, výkonný ředitel IIC. „ABB podpoří rozšíření průmyslového internetu u zákazníků v oblasti výroby a distribuce energií, průmyslu, dopravy a infrastruktury.“

ABB zavádí internet věcí, služeb a lidí (IoTSP), který zákazníkům pomáhá rozvíjet stávající technologie při zachování bezpečnosti, spolehlivosti, kybernetické bezpečnosti a ochrany dat.    

O Konsorciu pro průmyslový internet

Konsorcium pro průmyslový internet (Industrial Internet Consortium®, IIC™) je organizace s otevřeným členstvím. Má přibližně 250 členů z 30 států a jejím cílem je urychlit vývoj, zavádění a široce založené využívání propojených strojů a zařízení, inteligentních analytických nástrojů a lidí. IIC založily v březnu 2014 společnosti AT&T, Cisco, General Electric, IBM a Intel. Konsorcium koordinuje priority a podporuje technologie průmyslového internetu. Konsorcium pro průmyslový internet je řízeno společností Object Management Group (OMG). Pro další informace navštivte, prosím, www.iiconsortium.org.

O společnosti ABB

ABB (www.abb.com) je předním světovým dodavatelem technologií pro energetiku a automatizaci. Umožňuje zákazníkům ze sféry energetiky, průmyslu, dopravy a infrastruktury zlepšit jejich výkonnost při současném snížení dopadu na životní prostředí. ABB Group má kolem 135 000 zaměstnanců v téměř 100 zemích světa.