Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2016

Praha, 15. září 2016 – Na smlouvu významného zákazníka se vztahuje smluvní režim zákona o elektronických komunikacích jako na kteroukoliv jinou účastnickou smlouvu. Lze ji proto vypovědět podle podmínek zákona. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, o kterém informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva ČTÚ. Úřad v námitkovém řízení rozhodl, že smlouva významného zákazníka nemůže být čistě obchodní smlouvou o poskytování výhod, neboť její existence je neoddělitelně svázána s účastnickou smlouvou, a odmítl proto uplatněný nárok společnosti T-Mobile na úhradu smluvní pokuty. (TZ)

Monitorovací zpráva dále informuje o pravomocném rozsudku, který potvrdil výklad ČTÚ k otázce účinnosti tzv. Husákovy novely. Operátor T-Mobile se žalobou domáhal nahrazení rozhodnutí ČTÚ v námitkovém řízení s tím, že má nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši vyúčtovaných 50 % z částky zbývajících měsíčních paušálů do konce sjednané doby trvání smlouvy, a nikoliv pouze na 20 %, jak dovodil ČTÚ. Tvrdil, že se jedná o nepřípustnou pravou retroaktivitu, která je v rozporu s ústavním pořádkem ČR.

Soud však tuto argumentaci odmítl s tím, že pokud zákonodárce v roce 2013 upřesnil náležitosti smlouvy o elektronických komunikacích ve prospěch spotřebitele způsobem umožňujícím větší komfort uživatele a zvýšení konkurenceschopnosti poskytovatelů služeb, lze takový postup stěží označit jako překvapivý pro operátory, když i do data účinnosti novely je z původního ustanovení zřejmé, že zákonodárce svou regulací míří mimo jiné i na větší volnost uživatele při změně služeb. Hledisko ochrany slabší smluvní strany a možnost přístupů nových poskytovatelů služeb na trh převyšuje nad zájmem dosavadních poskytovatelů, jinými slovy nepravá retroaktivita je v tomto případě ústavně konformní.

Monitorovací zpráva také informuje o žádosti České pošty na úhradu čistých nákladů z poskytování základních služeb za rok 2015. Podnik nárok vyčíslil na 1 007 531 757 Kč.  Podle novely zákona o poštovních službách (č. 319/2015) bude úhrada ověřené výše čistých nákladů za rok 2015 provedena ze státního rozpočtu, a to maximálně ve výši 700 000 000 Kč.

Srpnová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ je ke stažení zde.

 

Mgr. Martin Drtina

tiskový mluvčí

Českého telekomunikačního úřadu