Stožáry vysokého napětí s Byznys ERP

Informační systém  Byznys ERP si pro konsolidaci svých podnikových aplikací vybrala společnost Elektrovod Slovakia, světový výrobce a dodavatel stožárů vysokého napětí, svodidel a ocelových konstrukcí. Došlo k propojení podnikových agend, zlepšení reportingu a zefektivnění práce ve skladu i výrobě. (TZ)

Elektrovod Slovakia používal několik různých informačních systémů (pro ekonomiku, výrobu, skladové hospodářství), které nebyly vzájemně propojené. Tím docházelo ke zvýšenému zatěžování uživatelů, k nepřesnostem a nižší vypovídací schopnosti získávaných výsledků. Cílem implementace řešení  Byznys ERP bylo sjednocení všech agend společnosti do jednoho stabilního informačního systému, který bude uživateli poskytovat pravdivé a přesné informace v reálném čase.

S novým řešením došlo ke snížení pracnosti a administrativní zátěže ve skladovém hospodářství v návaznosti na výrobu a účetnictví. Moduly Skladové hospodářství a Výroba jsou úzce propojené. V minulosti uživatel pracoval v systému pro výrobu, v systému pro skladové hospodářství a v systému pro účetnictví.

Zlepšilo se také sledování nákladů a výnosů na jednotlivých zakázkách a možnost jejich vyhodnocení, což je pro společnost stěžejní. Vzhledem k tomu, že Elektrovod Slovakia potřebuje průběžně sledovat ziskovost jednotlivých aktivit v rámci zakázek, je v  Byznys ERP využíván modul Zakázky. Ten slučuje náklady a výnosy z jednotlivých modulů. Zakázky je možno dopředu naplánovat a dále sledovat odchylku od plánu a zavčasu ji případně korigovat.

O společnosti Elektrovod Slovakia

Elektrovod Slovakia je předním evropským výrobcem stožárů a rozvoden pro energetický průmysl, produkuje svodidlové systémy a další ocelové konstrukce. Za 65 let existence společnost spotřebovala půl milionu tun oceli a vyrobila 20 tisíc stožárů, které dodává do celého světa. Výrobní závod s 250 zaměstnanci je ve slovenské Žilině. Společnost je součástí skupiny Signum. Více na www.elv-slovakia.sk.

O společnosti J.K.R. a systémech BYZNYS ERP

J.K.R. patří mezi největší dodavatele podnikových informačních systémů ERP na českém trhu. Podnikové informační systémy BYZNYS ERP mají v České republice a na Slovensku více než 1 100 aktivních instalací v nejrůznějších oblastech podnikání. Mezi zákazníky J.K.R. patří například Central Group, Jednota České Budějovice, Marimex CZ, Nohel Garden, Poldi, Ravak, Ryor, Sapho a Vltava-Labe-Press. Více informací naleznete na www.jkr.eu.