COMGUARD se stal Autorizovaným školicím střediskem společnosti Sophos

COMGUARD, již 10 let úspěšný VAD distributor bezpečnostních ICT & síťových řešení, získal titul Autorizovaného školicího střediska společnosti Sophos (ATC Sophos) a může vést školení pro partnery a koncové klienty k získání certifikátů Sophos Certified Engineer nebo Sophos Certified Architect. (TZ)

Společnost COMGUARD díky získané autorizaci prokázala kvalitu svého týmu školitelů a nově může poskytovat certifikovaná školení na bezpečnostní řešení společnosti Sophos, a to na trhu v České republice a na Slovensku. Úspěšný absolvent kurzů bude schopen zvládnout každý bezpečnostní incident ve své společnosti, získá hluboké znalosti produktů společnosti Sophos, zefektivní svoji práci a bude napřed v boji proti kyberútočníkům.

Certifikovaní školitelé společnosti COMGUARD poskytují certifikovaná školení pro oblast Endpoint Security a v současné době pracují na získání autorizace pro řešení Sophos MDM a Sophos NG XG firewally.

Autorizované školicí středisko COMGUARD musí plnit přísné podmínky výrobce, jako např.:

  • nakládat s osobními údaji v souladu s „Privacy and Data Security Regulations” EU Directive 95/46 EC,
  • využívat přímo studijní materiály výrobce,
  • výuka musí probíhat v rozsahu a podle schválených standardů výrobce. 
  • Každých šest měsíců musí společnost absolvovat znovu příslušná školení, aby si udržela titul ATC,
  • kurzy smí provádět pouze potvrzený školitel ze společnosti COMGUARD s titulem Certified Architect a absolvent Train the trainer, a další.

Autorizované školicí středisko Sophos lze navštívit v sídle společnosti COMGUARD, na ulici Sochorova 38, v Brně-Žabovřeskách. Zároveň mohou klienti využít výhody Kompetenčního centra společnosti COMGUARD a vyzkoušet nástroje Sophos Endpoint ochran nebo NG XG firewally v samotném provozu.


Společnost COMGUARD a.s. je B2B společností zaměřenou na value-added distribuci bezpečnostních a síťových řešení IT. K jejím hlavním partnerům patří společnosti Intel Security (McAfee) Sophos (včetně Cyberoam), Barracuda, Infoblox, LogRhythm, SecurEnvoy, ObserveIT, Forcepoint, Rapid7, ManageEngine a další. Společnost působí na trzích střední a východní Evropy, zejména v České republice a na Slovensku. Poskytuje prostřednictvím svých partnerů řešení a služby pro velké komerční společnosti a státní organizace. COMGUARD a.s. provozuje unikátní Kompetenční centrum pro nová ICT bezpečnostní řešení, které pokrývá rostoucí a rychle se měnící bezpečnostní rizika, a to nejen v oblasti síťové bezpečnosti, ale i mobilních zařízení a ochrany dat.

Další informace: http://www.comguard.cz/, http://www.cgict.cz/, marketing@comguard.cz