Žebříček Technology Fast 50: Nejrychleji rostoucí technologickou firmou v ČR je DataSpring

Praha, 21. října 2016 – Z českých zástupců regionální soutěže o nejrychleji rostoucí technologickou firmu (Deloitte Technology Fast 50) se nejlépe umístila společnost DataSpring, která poskytuje cloudové a IT služby. Druhé místo obsadil internetový obchod ZOOT a třetí příčku mezi českými zástupci patří společnosti MUSOFT.CZ, která se specializuje na analýzy, metodiky a programování rozsáhlých databázových informačních systémů pro paměťové instituce. Vyplývá to z nového žebříčku Deloitte Technology Fast 50, který sleduje 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ve střední a jihovýchodní Evropě. (TZ)

  • Průměrné tempo růstu firem zapojených do soutěže Technology Fast 50 ve střední Evropě se dostalo na současných 1057 % oproti 560 % v roce 2015;
  • Průměrné tempo růstu přesáhlo 1000 % naposledy v roce 2012 (tehdy byl růst 1026 %);
  • V soutěži jsou zastoupeny společnosti z 11 zemí střední a jihovýchodní Evropy, včetně 7 společností z České republiky;
  • 43 společností se soutěže zúčastnilo poprvé, mezi nimi jsou i ty, které se umístily na prvním, druhém a třetím místě, jedna společnost postoupila v žebříčku na vyšší příčku, 6 společností si pohoršilo;
  • Žebříček ovládly společnosti zabývající se IT a digitálními řešeními (41 společností), následovali společnosti z odvětví média a telekomunikace (6 zástupců), zbývající 3 firmy se zaměřují na technologie a energetiku.

Do letošního žebříčku Technology Fast 50 se zapojily společnosti z 11 zemí: z Polska (17), z České republiky (7), z Chorvatska (6), ze Slovenska (5), z Maďarska a z Rumunska (4 společnosti z každé země), Litvy (3), Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Srbska a Slovinska (1 společnost z každé země).   

“Devět firem z první desítky v žebříčku společnosti Deloitte CE Technology Fast 50 jsou firmy, které se soutěže zúčastnily poprvé. Celkově přibylo 43 nových firem, což dokazuje dynamiku změn, které mají vliv na rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě,” řekl k výsledkům Martin Tesař, vedoucí partner auditního oddělení Deloitte .

„Tempo, kterým dochází ke změnám mezi nejrychleji rostoucími technologickými firmami ve střední Evropě, je rychlejší než kdy dříve. Oproti loňskému roku se průměrné tempo růstu téměř zdvojnásobilo,“ dodal Jiří Sauer, ředitel v auditním oddělení společnosti Deloitte.

V letošním roce se na prvních pěti příčkách umístily společnosti, jež se soutěže Fast 50 zúčastnily poprvé. První místo obsadila polská společnost Codewise zabývající se marketingovým a podnikovým softwarem, jejíž růst za poslední tři roky dosáhl 13052 %, a předčil tak i úctyhodný růst o 4555 %, který společnost vykazovala v roce 2015, kdy byla oceněna jako „Vycházející hvězda“. Není proto překvapením, že zároveň získala i ocenění v kategorii „Velká pětka“, což je pro společnost, která před pouhými 12 měsíci byla ještě příliš „mladá“ na to, aby se vůbec zařadila do soutěže Fast 50, mimořádný výsledek.

Jako druhá se umístila polská společnost CodiLime, jejíž růst o 5038 %
v posledních třech letech by jí v kterémkoli jiném roce zaručil první místo. Třetí příčka v regionálním srovnání žebříčku Technology Fast 50 patří české společnosti Dataspring. V posledních třech letech vykazovala růst o 3129 %. Slovenská softwarová firma JUMP obsadila čtvrté místo (růst o 1965 %), na pátém místě pak skončila softwarová společnost NSoft  (růst o 1760 %), jediná firma z Bosny a Hercegoviny, která se letos poprvé do soutěže zapojila.  

„Ocenění si velmi vážím a beru jej zároveň jako důležitou zpětnou vazbu, že se DataSpring díky svým investicím do inovativních technologií ubírá tím správným směrem. Rád bych tímto poděkoval také všem mým kolegům, bez kterých by se nám takového úspěchu nepodařilo dosáhnout,“ řekl k výsledkům žebříčku Jiří Skopový, generální ředitel DataSpring. „Za relativně krátkou dobu působení na českém trhu jsme se stali důvěryhodným partnerem pro široké spektrum zákazníků, kteří jsou tím nepřísnějším měřítkem úspěchu a za to jim patří velký dík,“ dodal Jiří Skopový.

„Technologie jsou pro nás základem našich operací, proto je pro nás ocenění v Technology Fast 50 důležitou metou. Ale technologie je jen prostředníkem pro vybudování vztahu se zákazníkem a ten je pro nás v ZOOTu nejdůležitější. Díky unikátnímu modelu propojení online a offline nákupu, efektivní technologie a širokého výběru unikátních značek chceme zákazníkům ve střední Evropě odstraňovat překážky spojené s online nákupy,“ poznamenal spoluzakladatel ZOOTu Ladislav Trpák.

„Ocenění si velmi vážíme, potvrzuje nám smysl naší práce i vynaložených investic. Propojování moderních technologií s kulturou a uměním je krásná práce, přináší radost a vzdělání nejen nám a našim partnerům, ale především široké veřejnosti. V dnešní neklidné době vidíme jistoty v tradicích, kultuře a vzdělání, naši budoucnost v moderní a kulturní Evropě. Děkuji celému týmu MUSOFT.CZ za úsilí a cílevědomost,“ doplnil ředitel společnosti MUSOFT.CZ Pavel Mlčoch.

O žebříčku Technology Fast 50 ve střední Evropě

Žebříček Technology Fast 50 vyhodnocuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti, a to na základě růstu tržeb za období poslední čtyři roky. Do žebříčku se společnosti registrují prostřednictvím webových stránek www.deloitte.com/fast50ce, kde jsou rovněž zveřejněna kritéria pro účastníky a podmínky soutěže. V hodnocení za rok 2016 byly analyzovány tržby za poslední čtyři roky, a to od roku 2012 až 2015.

Kategorie Technology Fast 50

Pro kvalifikaci do hlavního žebříčku Technology Fast 50 musí účastníci splnit tato kritéria:

  • roční výnosy společnosti dosahují minimálně 50 tisíc eur v každém roce v letech 2012 až 2015,
  • sídlo firmy v jedné z následujících zemí ve střední Evropě: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko nebo Slovinsko,
  • vývoj či výroba vlastních technologií, či vynakládání významné části kapitálu na výzkum a vývoj,
  • vlastnická struktura, která vylučuje většinově vlastněné dceřiné společnosti strategických subjektů.

Vítězné firmy jsou následně vybrány na základě vyhodnocení registrovaných firem splňujících kvalifikační předpoklady podle růstu výnosů během čtyřletého období v letech 2012 až 2015.  

Kategorie „Vycházející hvězdy“

Do kategorie Vycházející hvězdy společnost Deloitte řadí „začínající“ firmy, které vykazují velký potenciál, ale jsou příliš nové na to, aby mohly splnit požadavek minimální doby působení v odvětví čtyři roky nutný pro zařazení do hlavní kategorie. Pro kvalifikaci musí společnosti působit v odvětví nejméně poslední tři roky (2013-2015) a jejich výnosy vyšší než 30 tisíc eur. Jinak platí stejná kritéria jako pro zařazení do hlavní kategorie Technology Fast 50.

Kategorie „Velká pětka“

Kategorie Velká pětka zahrnuje velké rychle rostoucí společnosti, které dosáhly v předchozích čtyřech letech mimořádného růstu. Pro kvalifikaci musí společnosti splnit stejná kritéria jako pro hlavní kategorii Fast 50 s výjimkou ročních výnosů ve finálním sledovaném roce (2015), v němž musí výnosy pro zařazení do této kategorie přesáhnout 25 milionů eur.

Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas.

Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 225 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality.

Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 5 000 zaměstnanců ze 41 pracovišť v 17 zemích.