Průzkum společnosti Dell Technologies: 78 % podniků se cítí ohroženo digitálními startupy

Digitální krize na obzoru: Téměř polovina podnikových lídrů se obává,
že jejich podnik do 3–5 let neobstojí v soutěži s digitálními startupy. (TZ)

Shrnutí zprávy:

 • Celých 48 % globálních podniků nemá představu, jak bude jejich obor vypadat za tři roky.
 • 78 % podniků pokládá digitální startupy za hrozbu, ať už nyní, nebo do budoucna.
 • Zhruba šest z deseti podniků není s to dostát nejdůležitějším požadavkům zákazníků.
 • Jen 5 % podniků lze klasifikovat jako „digitální lídry“.
 • 73 % přiznává, že digitální transformace by u nich měla mít širší záběr.

PŘIDEJTE NA TWITTER: Nový výzkum od @Dell: 4 z 5 podniků se cítí ohroženy digitálními startupy http://bit.ly/2dfPNg3 #DigitálníTransformace

 1. října 2016 – 78 % podniků se podle nového průzkumu, který dnes představila společnost Dell Technologies, domnívá, že digitální startupy jsou nebo budou hrozbou pro jejich organizaci. Tento fenomén podněcuje inovativní společnosti k rozvoji, který dále urychluje úpadek soupeřů. Téměř polovina (45 %) dotazovaných globálních podniků se obává, že je v příštích třech až pěti letech může převálcovat konkurence startupů zrozených v digitálním prostředí.

Některé společnosti cítí, že je tempo změn důkladně semlelo. Více než polovina (52 %) podnikových lídrů vnímá ve svém oboru v posledních třech letech významné narušení zavedených paradigmat vlivem digitálních technologií a „internetu všeho“. Necelá polovina (48 %) respondentů z globálních podniků připustila, že netuší, jak bude jejich obor vypadat za tři roky.

Zjištění pocházejí z nezávislého průzkumu společnosti Vanson Bourne mezi 4 000 lídrů velkých a středních podniků ze 16 zemí a 12 oborů.

„Čtvrtá průmyslová revoluce se zatím zdá být stejně nelítostná jako její předchůdkyně. Firmy, které neudrží krok, začnou zaostávat… v lepším případě. Strategie odložíme to na zítřek jednoduše nebude fungovat,“ vysvětluje Jeremy Burton, marketingový ředitel Dell Technologies.

Pomalý pokrok, nebo digitální krize na obzoru?

Pokrok probíhá přinejlepším nevyrovnaně. Některé společnosti s digitální transformací sotva začaly. Mnohé zvolily polovičatý přístup. Jen menšina má digitální transformaci prakticky hotovou. Pouze jeden ze tří dotazovaných podniků má dobře zvládnuté základní prvky digitálního podnikání*. V mnoha firmách uvažují a jednají digitálně jen některé části a převážná většina (73 %) uznává, že digitální transformace by v jejich organizaci měla mít širší záběr.

Zhruba šest z deseti podniků není s to dostát nejdůležitějším nárokům zákazníků – například požadavkům na lepší zabezpečení a nepřetržitý rychlý přístup ke službám a informacím. Téměř dvě třetiny (64 %) přiznávají, že nevyužívají k rozhodování informace získané v reálném čase.

„To jsou v digitálním věku nutné podmínky úspěchu. Neschopnost dodržet je může na takto konkurenčním trhu podnítit začátek digitální krize,“ dodává Burton.

Výzkum doplňuje index digitální transformace podle Dell Technologies, který respondenty hodnotí na základě toho, jak sami vnímají výkon své firmy v digitální transformaci. Z těchto srovnávacích testů vyplývá, že jen 5 % podniků se vyšvihlo do skupiny digitálních lídrů, téměř polovina naopak zaostává.

 1. Lídři: 5 % – digitální transformaci, v jejích různých podobách, mají zapsánu v DNA svého podniku.
 2. Implementující: 14 % – mají vyzrálý plán digitální transformace, investují a zavádějí inovace.
 3. Zvažující: 34 % – přijímají digitální transformaci opatrně a postupně, plánují a investují s ohledem na budoucnost.
 4. Následovníci: 32 % – provedli jen velmi málo digitálních investic, váhavě začínají plánovat do budoucna.
 5. Zaostávající: 15 % – nemají plán digitální transformace, omezeně investují a zavádějí dílčí iniciativy.

Plán digitální záchrany

Vzhledem k akutní hrozbě narušení statu quo začínají podniky hledat cesty k nápravě. Ve snaze pokročit v digitální transformaci:

 • 73 % podniků souhlasí, že potřebují v technologiích upřednostnit centralizovanou strategii.
 • 66 % plánuje investovat do IT infrastruktury a dovedností potřebných k digitálnímu vedení.
 • 72 % rozšiřuje své schopnosti v oblasti vývoje softwaru.

Nejdůležitější investice do IT plánované v příštích třech letech, jak je respondenti uvedli v pořadí podle priority:

 1. Konvergovaná infrastruktura
 2. Technologie pro extrémně vysoký výkon (například Flash)
 3. Analytika, big data a zpracování dat (například úložiště Data Lake)
 4. Technologie Internetu věcí

Něco mezi čtvrtinou a třetinou podniků navíc dosáhlo dalších milníků – vytvořily plně digitální výsledovku (36 %), v partnerství se startupy zavádějí otevřený inovační model (35 %), oddělily některou část organizace nebo zamýšlejí získat potřebné dovednosti a inovace prostřednictvím fúzí a akvizic (28 %). Jen 17 % měří úspěch podle počtu podaných patentů a téměř polovina (46 %) integruje digitální cíle do cílů všech oddělení a zaměstnanců.

„V nedaleké budoucnosti bude mít prakticky každý podnik ve svém centru odborné zkušenosti s vývojem softwaru. Mnohé z těchto společností budou zcela nové, jiné – kde se 20 let nenapsala ani řádka kódu – vykročí na významnou cestu. Podniky budou zápasit s tím, jak zvládnout tisíckrát víc uživatelů a dat, a transformaci IT infrastruktury budou pohánět nové digitální produkty a služby,“ tvrdí Burton.

„Digitální transformace je výsledkem prolnutí technologických možností a rychle se přizpůsobující kultury, která chápe nejen to, co mohou technologie podniku přinést, ale také proč jsou při vytváření firemní budoucnosti tak důležité,“ domnívá se Daniel Newman, hlavní analytik ve společnosti Futurum Research. „Nejvyšší vedení firem musí při zvažování investic do digitální transformace porozumět hrozbám specifickým pro jejich obor i tomu, jak mohou technologie posunout podnik na vyšší úroveň a zajistit mu konkurenceschopnost.“

###

Poznámky pro novináře

*V roce 2015 se podnikoví lídři shodli na základní sadě digitálních atributů, které musí podniky naplnit, aby v příštím desetiletí uspěly. Jsou to:

 1. Dynamicky inovovat
 2. Předvídavě nacházet nové příležitosti
 3. Prokazovat svou transparentnost a důvěryhodnost
 4. Nabízet zákazníkům jedinečné a individualizované prostředí
 5. Fungovat neustále online a v reálném čase

Podle loňského výzkumu zvládla všechny klíčové digitální atributy dobře a na celofiremní úrovni jen 4 % podniků. Letos se toto číslo vyšplhalo na 7 %.

Vyšší je rovněž podíl podniků, které si vedou dobře u některých zmíněných atributů a zavádějí je na celofiremní úrovni.

Atributy digitálního podniku 2015
Dynamicky inovovat 9 % 28 %
Předvídavě nacházet nové příležitosti 12 % 32 %
Prokazovat svou transparentnost a důvěryhodnost 14 % 31 %
Nabízet zákazníkům jedinečné a individualizované prostředí 11 % 26 %
Fungovat neustále online a v reálném čase 12 % 31 %

O společnosti Dell Technologies

Dell Technologies je jedinečná rodina podniků poskytujících organizacím nepostradatelnou infrastrukturu k budování digitální budoucnosti, transformaci IT a ochraně těch nejdůležitějších aktiv, kterými jsou informace. Poskytuje služby zákazníkům všech velikostí ze 180 zemí – od 98 % společností z žebříčku Fortune 500 až po jednotlivé spotřebitele – a nabízí nejucelenější a nejinovativnější portfolio v oboru, od okraje až k jádru cloudu.

O společnosti Vanson Bourne

Společnost Vanson Bourne je nezávislý specialista na výzkum trhu v technologickém sektoru. Je proslulá robustní a důvěryhodnou analýzou založenou na výzkumu. Její pověst stojí na přísných zásadách výzkumu a na schopnosti získat názory vedoucích pracovníků s rozhodovací pravomocí v technických i obchodních podnicích, ve všech oborech podnikání a na všech významných trzích. Další informace naleznete na webových stránkách www.vansonbourne.com.