Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 43. týdnu 2016

Praha, 27. října 2016 – Rada ČTÚ projednala návrhy rozhodnutí o uložení povinností, včetně povinnosti související s regulací cen, podnikům s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 1 (velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 2 (velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích), a souhlasila s odesláním těchto návrhů k notifikaci Evropské komisi. (TZ)

Dále Rada vyslechla informaci o stížnostech účastníků elektronických komunikací a poštovních služeb za 3. čtvrtletí 2016. Celkově ve srovnání s předchozím čtvrtletím ČTÚ eviduje výrazný nárůst stížností (o 50 %) týkajících se účastnických smluv. Podrobnosti úřad zveřejní v měsíční monitorovací zprávě.

Členové Rady také na zasedání vyslechli prezentaci společnosti Air Telecom s.r.o., nástupce, která představila některé své záměry s poskytováním služeb elektronických komunikací. Rada byla rovněž informována o připravovaném workshopu k otázkám přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům síťové neutrality.