Taylor Wessing zahajuje sérii právních přednášek spolu s Unií podnikových právníků

Advokátní kancelář Taylor Wessing zahájila spolupráci s Unií podnikových právníků České republiky. Ta bude především spočívat ve vzdělávání právníků z firem prostřednictvím právních seminářů. První z nich na téma “Civilní spory s mezinárodním prvkem – úskalí soudních procesů u přeshraničních sporů” se bude konat již 10. listopadu a bude probíhat v prostorách advokátní kanceláře. (TZ)

První seminář bude mít za úkol seznámit zúčastněné s řízením o žalobách podle tzv. Římských a Bruselských úmluv a dále pak s řízením na základě dvoustranných mezinárodních smluv mezi státy. Lektoři se budou také zabývat mezinárodním arbitrážním řízením podle ICC. Zajímavým budou určitě pro posluchače i case studies z oblasti sporů na základě mezinárodních dohod o ochraně investic. Právníci sdružení v Unii podnikových právníků budou mít možnost se seznámit i s vymáhacími řízeními na základě zahraničních soudních rozhodnutí se vztahem k České republice a také budou informování, jak v České republice exekuovat zahraniční rozsudky a rozhodčí nálezy.

Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing k tomu dodává: “Jsme velmi rádi, že můžeme podnikovým právníkům v České republice předávat zkušenosti z proběhlých přeshraničních soudních sporů. Vzhledem k tomu, že jsme mezinárodní kancelář, je těchto zkušeností více než dost. Věříme, že naše pomoc při efektivním řešení podnikatelských sporů s mezinárodním prvkem dnešním podnikovým právníkům v České republice může být přínosná. Ale to už posoudí sami přímo na semináři.”

Další semináře se budou konat pravidelně vždy jednou za měsíc. Alois Dvořák, místopředseda Unie podnikových právníků,  k dalším tématům dodává: “Určitě naše podnikové právníky budou zajímat i témata z  oblasti pracovně právních vztahů a sporů na pracovišti a samozřejmě i zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Nechceme propásnost změny, které přinese  novela občanského zákoníku. To jsou všechno témata, na která se už nyní také připravujeme. A jsme rádi, že se můžeme spojit s mezinárodní advokátní kanceláří, která má i přesah do zahraničí a může porovnávat jednotlivé právní vztahy a vazby v sousedních zemích. Náš spolek na podobné bázi spolupracuje dlouhodobě i s dalšími advokátními kancelářemi, kontakt podnikových právníků s nimi, alespoň se domnívám, je přínosný pro obě strany.”

Semináře se mohou zúčastnit všichni právníci sdružení v Unii podnikových právníků.

O Unii podnikových právníků :

Unie podnikových právníků existuje od roku 1990. Svou existencí nahrazuje profesní komoru podnikových právníků. Jejím cílem je hájit profesní zájmy podnikových právníků. Pravidelně pořádá vzdělávací akce a poskytuje prostor k diskuzi v oblasti práva. V současné době sdružuje 46 kolektivních členů a přes 400 podnikových právníků z celé České republiky.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing je mezinárodní advokátní kancelář poskytující svým klientům celosvětově kompletní servis ve všech odvětvích jejich podnikání. Více než 1 200 právníků přistupuje k poradenství cílevědomě a o obchodních záležitostech klientů přemýšlí inovativně, čímž jim pomáhá uspět zejména v rychle se rozvíjejících oblastech. Podporujeme naše klienty všude tam, kde chtějí podnikat. Našich 33 kanceláří* v Evropě, na Středních východě a v Asii, stejně tak naše dvě kanceláře v USA nejsou jen symbolickýcm zastoupení;  jedná se o týmy se znalostí místního obchodního, průmyslového a kulturního prostředí, ale zároveň s mezinárodní zkušeností, která nám umožňuje vždy poskytovat efektivní a integrovaná řešení.
* zahrnuje naše přidružené kanceláře v Indonesii, Saudské Arábii a Jižní Korei