Evropské firmy upouští od ručního zpracování P2P procesů

PRAHA, 8. listopadu 2016 – Společnost Canon, lídr v oblasti digitálního zpracování obrazu, oznámila, že 97 procent společností vidí budoucnost v automatizaci P2P procesu (řízeného procesu zahrnujícího výběr dodavatele, uskutečnění objednávky, příjem zboží, zpracování fakturace až po platbu dodavateli). (TZ)

Uvedené zjištění vychází ze studie The Future of Purchase to Pay (P2P) 2016, která vznikla na základě průzkumu společnosti Canon o trendech v oblasti P2P procesů. Šetření provedla firma ICM Unlimited, která mezi manažery z oblasti financí a nákupu zjišťovala, jak si představují další vývoj P2P v následujících letech. Většina firem uvedla, že tyto procesy a související výdaje stále ještě řídí pomocí písemných objednávek. Polovina respondentů konstatovala, že pod svoji kontrolou mají méně než 50 procent vynaložených nákladů. Panuje nicméně téměř jednotná shoda na tom, že v budoucnosti dojde k automatizaci P2P procesů, přičemž více než polovina evropských firem již s touto transformací začala.

Studie uvádí, že i přes jisté obavy, spojené s náklady a produktivitou, mají firmy zájem získávat informace o užitečnosti moderních P2P technologií pro své podnikání. Podle průzkumu považuje polovina manažerů rozhodujících o financích produktivitu svých oddělení za podprůměrnou a 42 procent osob zodpovědných za proces objednávání a nákupu si myslí, že produktivita jejich oddělení je menší, než by měla být. Nicméně trend automatizovat oblast finančních operací nevykazuje žádné známky zpomalení – 23 % evropských manažerů s rozhodujícími pravomocemi uvedlo, že jejich firmy dokončí digitální transformaci v P2P oblasti během následujících dvou let.

Z průzkumu také vyplývá, že respondenti za úplnou nebo částečnou příčinu obtíží považují právě ruční zpracování P2P procesů. Deset procent evropských firem již svoji plnou digitální transformaci těchto procesů dokončilo.

„Vzhledem ke stále náročnějšímu trhu si evropské firmy moc dobře uvědomují, že musí lépe podchytit moderní P2P technologie,“ říká Fabrizio Falzarano, European Team Leader, Information Management Solutions ve společnosti Canon Europe. „Chtějí mít možnost nakupovat a hradit zboží i služby nejefektivnějším a nákladově nejvýhodnějším způsobem. Efektivita a produktivita jsou klíčovým předpokladem úspěšného podnikání v jakémkoli oboru – a právě moderní P2P technologie představují nejlepší platformu pro zlepšení v těchto oblastech. V souvislosti se zaváděním P2P technologií musí mít firmy jistotu, že se mohou opřít o spolehlivé partnery. A naše špičkové technologie nejenže pomáhají řešit podnikatelské výzvy – umožňují dosahovat vynikajících výsledků v libovolné firemní oblasti, P2P nevyjímaje.”

„Výběr partnera pro P2P je velmi důležitý a evropské firmy chtějí pro naplnění svých cílů spolupracovat přímo s dodavateli řešení,“ dodává Pete Loughlin, Managing Director ve společnosti Purchasing Insight zaměřené na konzultace z oblasti P2P procesů. „V tomto segmentu pozorujeme pozoruhodný sentiment. Firmy mají místo hledání individuálních řešení pro jednotlivé P2P procesy silný zájem pracovat s jedním jediným dodavatelem napříč celou oblastí zpracování, od vzniku požadavku na objednávku až po platbu. A právě ucelená a různými způsoby dostupná P2P řešení i služby od jednoho dodavatele budou klíčovým předpokladem pro úspěšnou transformaci firmy do podoby organizace s dokonalými P2P procesy.“

Canon studii The Future of Purchase to Pay 2016 vypracoval ve spolupráci se společností Purchasing Insight. Zjištění jsou výsledkem 706 on-line rozhovorů s osobami, které mají přímý vliv na podnikání dotazovaných firem. Šetření proběhlo napříč 12 evropskými trhy včetně Velké Británie, Německa, Švédska, Nizozemska, Španělska a Itálie a vlastní dotazování měla na starosti společnost ICM Unlimited. Respondenti pocházeli z řad vrcholového managementu pro oblast financí a nákupu a velikost firem se pohybovala od kategorie 100 – 249 zaměstnanců až po společnosti s více než 5 000 zaměstnanci.

Canon CZ – Delivery Center Prague

V rámci České republiky provozuje společnost Canon digitalizační centrum, které se specializuje na službu elektronického zpracování faktur. „Delivery Center Prague kontinuálně rozvíjíme od roku 2007 s ohledem na obchodní zaměření společnosti Canon a zejména divize Business Services. V centru každý měsíc zpracujeme 80 tisíc faktur pro zákazníky z celé Evropy. V současné době však zaznamenáváme trend, kdy se společnosti stále více zajímají nejen o dílčí řešení, ale i o nastavení automatizace procesu jako celku,“ uvádí Antonín Brož, ředitel divize Canon Business Services a dodává: „Pro tyto zákazníky má společnost Canon připraveno komplexní řešení P2P procesu, a to včetně softwarové podpory. Jsme tedy připraveni s klienty případnou poptávku konzultovat a otevřít před nimi nová východiska ke zvýšení efektivity a produktivity jejich finančních oddělení.“

Služeb Delivery Center Prague využívají zákazníci z 19 států regionu Evropy, Středního Východu a Afriky, kdy těmi nejčastějšími jsou společnosti z oblasti finančnictví, logistiky a služeb. Mezi významné klienty patří například společnosti Allianz, DB Schenker nebo Carrier. V rámci Evropy pak v kooperaci se zahraničními obchodními pobočkami zajišťuje služby například pro společnost Océ Technologies nebo realitně-investiční společnost CBRE Group.

V květnu letošního roku bylo digitalizační centrum přestěhováno do nových prostor v pražských Holešovicích. Společně s tím došlo k technologické modernizaci, která znamenala navýšení kapacitního potenciálu pracoviště. Výrazně byla také posílena IT infrastruktura i zabezpečení režimového pracoviště.

– KONEC –

Canon kontakt pro komunikaci: Komunikaci s médii zajišťuje:

Hana Holcová Radka Borovská

Canon CZ, s.r.o. AC&C Public Relations, s.r.o

t: +420 225 280 390 m: +420 736 751 164

e: hana.holcova@canon.cz e: canon@accpr.cz

e: radka.borovska@accpr.cz

O společnosti

Canon Europe je regionální obchodní a marketingové zastoupení japonské společnosti Canon Inc., která působí celkem ve 116 zemích v Evropě, na Středním východě a v Africe a zaměstnává zde 19 000 lidí.

Společnost Canon, Inc. byla založena v roce 1937 s cílem nabízet zákazníkům nejkvalitnější fotoaparáty dostupné na trhu. Fascinace obrazem a jeho možnostmi ale Canon podněcovala k rozšíření vlastních technologií do mnoha dalších oblastí trhu. Společnost se tak etablovala jako přední světový dodavatel spotřebitelských i podnikových řešení pro zpracování obrazu. Portfolio značky Canon zahrnuje široký sortiment produktů – od digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek přes televizní kamery a přenosné rentgenové přístroje až po multifunkční a produkční tiskárny. Společnost Canon pro všechny tyto produkty poskytuje vysoce kvalitní podporu a řadu služeb s přidanou hodnotou.

Canon intenzivně investuje do výzkumu a vývoje s cílem přinášet nejhodnotnější a nejinovativnější produkty a služby, které uspokojí tvůrčí potřeby zákazníků. Značka Canon tak všem zákazníkům – od amatérských fotografů až po profesionální tiskárny – umožňuje plně uplatnit jejich zaujetí pro obraz.

Podnikovou filozofií společnosti Canon je Kyosei – „společně žít a pracovat pro obecné blaho“. V rámci regionu Evropy, Středního východu a Afriky usiluje společnost Canon Europe o trvale udržitelný růst a cíleně se zaměřuje jak na omezení environmentálních dopadů svých činností, tak i na to, aby zákazníkům nabídla produkty, řešení a služby, pomocí kterých mohou i oni snížit svůj negativní vliv na životní prostředí. Canon je držitelem globální certifikace dle standardu ISO 14001, která potvrzuje prvotřídní přístup společnosti k otázkám ekologie a ochrany přírody.

Další informace o společnosti Canon Europe a Canon CZ jsou k dispozici na www.canon-europe.com a www.canon.cz.