Komerční banka využívá při budování SOC zkušenosti Corpus Solutions

Corpus Solutions jako provozovatel jednoho z významných Security Operations Centra v České republice má bohaté zkušenosti se zaváděním principů a provozováním služby SOC. Komerční banka si vybrala společnost Corpus Solutions, aby ji pomohla s vybudováním vlastního Security Operations Centra v prostředí banky. Služba SOC je kontinuální služba zaměřená na bezpečnostní monitoring síťové infrastruktury a bezpečnostních prvků zákazníka, shromažďování zachycených událostí, detekci a vizualizaci podezřelých aktivit, analýzu incidentů a návrh protiopatření v nepřetržitém provozu. (TZ)

Postupy, které experti společnosti Corpus Solutions uplatňují při realizaci zavádění SOC, jsou založeny na praktických zkušenostech s provozováním SOC, ale také na základě specifických dovedností získaných z výcviku v Izraeli.

https://www.corpus.cz/novinky/kb-soc.html