Průměrná česká domácnost vytřídí 170 kilogramů elektrozařízení. Ušetří tím tolik CO2 jako při cestě z Prahy na Jadran

Téměř 170 kilogramů vysloužilých elektrozařízení vytřídí průměrná domácnost v České republice při větším úklidu rodinného domu. Nejčastěji se Češi zbavují velkých domácích spotřebičů o průměrné hmotnosti 60 kilogramů, jako je lednička, pračka nebo sporák. Vyplývá to ze statistik projektu Buď líný zaměřující se na odběr vyřazených elektrospotřebičů přímo z domácností. Recyklací průměrného svozu lze ušetřit až 114 kilogramů oxidu uhličitého, čemuž odpovídá více než sedmisetkilometrová cesta automobilem s motorem o menším objemu. (TZ)

Průměrný svoz z českých domácností činí podle statistik projektu Buď líný 169 kilogramů. Nejčastěji lidé využívají bezplatné služby odběru vyřazených elektrospotřebičů k odvozu velkých domácích elektrospotřebičů, především lednic, televizí, praček či sporáků. Z aktuálních údajů vyplývá, že průměrná odevzdaná lednice váží zhruba pětapadesát kilogramů, starý televizor pak zhruba třicet kilogramů. „Chceme lidem ulehčit likvidaci velkých a těžkých přístrojů. Pokud si objednají svoz přímo z domácností, nemusí se spotřebiči hledat jiná speciální sběrná místa,“ vysvětlil David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která projekt Buď líný realizuje. Dodal, že totéž se týká i menších spotřebičů, jako jsou rychlovarné konvice nebo kávovary. „U drobnějších elektrospotřebičů hrozí větší nebezpečí neekologické likvidace. Vzhledem k tomu, že jsou malé a lehké, lidé je často hází do popelnic s komunálním odpadem,“ popsal situaci ředitel.

Největší část svozů zaujímají podle statistik železné kovy, sklo a plasty. Zatímco železo se na hmotnosti svozu podílí osmatřiceti procenty, plasty a sklo dvaceti procenty. „Většina materiálů, ze kterých je domácí elektroodpad složen, lze dále zpracovat a materiálově využít. Zvláště u kovů, které si zachovávají stále stejné vlastnosti, je jejich další využití poměrně snadné. Recyklace kovů je navíc méně náročná než jejich těžba a mnohem méně zatěžuje životní prostředí,“ doplnil Vandrovec s tím, že recyklací průměrného svozu z českých domácností lze ušetřit 114 kilogramů oxidu uhličitého.

Cílem projektu Buď líný, který funguje od roku 2011, je podpořit ekologické chování českých domácností, tedy zabránit, aby vyřazené spotřebiče končily v běžném komunálním odpadu. Díky službě Buď líný nemusí lidé s vyřazenými spotřebiči kamkoli cestovat. Stačí pouze udělat telefonickou či elektronickou objednávku a zařízení jim pracovník po domluvě bezplatně odveze přímo z jejich domova. Od letošního léta je navíc možné využít službu re:BALÍK, pomocí které lze staré spotřebiče nebo například baterie zabalit do balíku, založit elektronickou objednávku, nalepit adresný štítek a poslat k recyklaci zdarma prostřednictvím služby České pošty.

O skupině REMA

Skupinu REMA tvoří v současné době 3 společnosti: REMA Systém, REMA Battery a REMA PV Systém.

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Iniciovali jej největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice. REMA Systém se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení. REMA Systém realizuje projekty Zelená firma, Zelená škola, Zelená obec a Buď líný, v jejichž rámci zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ze škol, firem, obcí a od domácností. Zároveň zastřešuje projekt Trash Made, který je zaměřen na výrobu šperků a doplňků z elektroodpadu.

REMA Battery je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů daných zákonem č. 297/2009. Hlavním smyslem činnosti REMA Battery je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace baterií a akumulátorů. REMA Battery je oprávněna k provozování kolektivního systému pro zpětný odběr baterií a akumulátorů na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 15. 12. 2009.

REMA PV Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech v roce 2012. REMA PV Systému navazuje na aktivity společností REMA Systém a REMA Battery. Hlavním smyslem činnosti REMA PV Systému je ochrana životního prostředí – zabezpečením efektivního systému zpětného odběru a recyklace solárních panelů. REMA PV Systém se v rámci své činnosti zaměřuje na řešení problematiky solárních panelů a jiných solárních komponentů.