Kauza EET přebila snížení DPH, někteří majitelé hospod o nových sazbách nevědí

Elektronická evidence tržeb (EET), jejíž povinnost startuje pro sektor gastronomie od počátku prosince, zamotala mnohým hostinským hlavu, když řešili, jak nové normě vyhovět. Pouhých 5 dní před startem nových pravidel ale mnozí z nich neví, že zavedení EET je od počátku prosince zároveň spojeno s nižší sazbou DPH pro stravovací služby a podávání nápojů. (TZ)

Zjednodušeně řečeno platí snížená sazba DPH 15 % pro všechny položky v restauracích s výjimkou piva, vína a lihovin, na které je uplatňována standardní sazba 21 %.

„Při instalacích našich aplikací bohužel často zjišťujeme, že řada hostinských nemá vůbec tušení o tom, že od počátku prosince mohou uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 15 % na řadu položek v oblasti potravin a nealko nápojů,“ uvedl Pavel Friedrich, jednatel společnosti One Pub, která nabízí pokladní systém Rychlá Pokladna. Sazba 21 % se nadále uplatňuje jen na alkoholické nápoje, tedy na pivo, víno a lihoviny.

Podle Pavla Friedricha má o snížených sazbách nulové nebo zkreslené informace zhruba třetina restaurací. Rychlá Pokladna nyní řeší, jak tyto změny zapracovat i do pokladního sytému tak, aby hostinští nemuseli složitě přemýšlet a hledat, která položka náleží do té které kategorie DPH. Systém by jim to měl v budoucnu nabídnout automaticky.

Podle Friedricha ale legislativa o DPH navíc přesně neřeší specifické případy, které mohou, ale nemusí být na hraně zákona. Typickým příkladem je podávání míchaných nápojů. Obsluha totiž může zákazníkovi při podávání koktejl účtovat po jednotlivých položkách. Tedy například v nejjednodušším modelu „cola s rumem“ může účtenka obsahovat dvě položky: rum se sazbou 21 % a colu se sazbou 15 %. Podobně vinný střik může být účtován v položkách „víno“ a „voda“. V případě, že je nápoj prodáván vcelku, musí být jednoznačně uplatněna sazba 21 %. „Software takové řešení a odlišení umožňuje, otázkou zůstává, co na to říkají tvůrci norem. Netroufnu si odhadnout, jak budou takové případy posuzovány,“ dodal Pavel Friedrich. Pro vyřešení problému tak zřejmě váhajícím nezbývá nic jiného, než podat oficiální formulář a zaplatit 1 000 Kč za nezpochybnitelné stanovisko.

Rychlá Pokladna je jedním z předních poskytovatelů pokladních systémů v České republice. Produkt je určen především pro gastronomii a nabízí různé modifikace vhodné pro malé hospůdky či kavárny, ale i pro velké restaurace, diskotéky či kluby.

Projekt Rychlá Pokladna nastartoval své první krůčky již před lety. Zakladatelé firmy Pavel Friedrich a Aleš Vaněk při svých dlouhodobých kontaktech s gastronomickými zařízeními na vlastní kůži cítili problémy spojené s jejich provozem. A to jak z pohledu zákazníka, tak především z pohledu majitele či provozního, který chce mít vše organizačně i finančně pod kontrolou a nechce trávit dlouhé hodiny při inventurách, objednávkách či doplňování skladu. A dospěli k názoru, že všechny tyto aspekty by bylo nejlepší řešit jediným všestranným systémem, který vše rychle namarkuje, zrychlí inventuru pomocí vážení alkoholu a dokonce sám navrhne objednávku i ji naskladní. Tento pohled se stal základem dnešní Rychlé Pokladny.