Mobilní sledování videí vzrostlo o více než 200 hodin za rok

Společnost Ericsson (NASDAQ: ERIC) již po sedmé vydala studii ConsumerLab TV & Media Report, která podrobně popisuje enormně rychlý posun v chování ke sledování TV a videí. Report také ukazuje, že i když mobilní video a televize na vyžádání zaznamenaly raketový růst za posledních sedm let, hledání obsahu zůstává pro spotřebitele stále obrovskou frustrací. (TZ)

Pokračování posunu směrem k mobilům:

Průměrná doba sledování videí na mobilních zařízeních vzrostla od roku 2012 o více než 200 hodin ročně, čímž se zvyšuje sledování TV a videa celkově o 1,5 hodinu za týden. Prudký nárůst mobilního sledování videí se vyrovnává s poklesem sledování pevné obrazovky na 2,5 hodin týdně, přesto však chuť na sledování TV a videa neslábne.

  • Týdenní podíl času stráveného sledováním televize a videa na mobilních zařízeních se zvýšil o 85 % (v období 2010-2016); na pevných obrazovkách sledování pokleslo o 14 % v rámci uvedeného období
  • Celkem 40 % spotřebitelů na celém světě má „velký zájem“ o mobilní datový tarif, který umožňuje neomezené sledování videí
  • 20 % mobilního prohlížení je ve Spojených státech placeno za služby poskytující video obsah, jako jsou Netflix, Hulu a Amazon Prime

Hledání správného obsahu – jak složité to může být?

Hlavním problémem, který je v reportu zdůrazněn, je nízká spokojenost spotřebitelů během procesu hledání požadovaného obsahu videí. Dohromady 44 % spotřebitelů ve Spojených státech tvrdí, že se každý den potýkají s problémem výběrem videa, které chtějí sledovat. Spotřebitelé nemohou najít nic zajímavého ke sledování v rámci lineárního televizního vysílání, což představuje nárůst o 22 % ve srovnání s loňským rokem (36 % v roce 2015). Naproti tomu američtí spotřebitelé stráví o 45 % více času výběrem, co budou sledovat v rámci videa na vyžádání než na lineární televizi.

Paradoxně celkem 63 % spotřebitelů tvrdí, že jsou s hledáním obsahu velmi spokojeni v rámci služeb videa na vyžádání, na druhé straně pouze 51 % říká totéž pro lineární televizní vysílání. Tato zjištění naznačují, že ačkoli proces výběru videa na vyžádání je časově náročnější než u lineárního televizního vysílání, spotřebitelé je hodnotí jako méně frustrující, protože ve své podstatě nabízí možnost najít ke sledování to, co skutečně chtějí sledovat.

Popularita služeb na vyžádání stoupá:

Celková doba sledování videí na vyžádání – jako například sledování online televizních seriálů, filmů a ostatních televizních programů – se od roku 2010 zvýšil o 50 %. Silný ukazatel tohoto rostoucího zapojení a uspokojení se službami VOD mimo jiné zahrnuje:

  • Spotřebitelé jsou i nadále otevření nadměrnému sledování; 37 % sleduje dvě i více epizod stejného pořadu v řadě na týdenní bázi, více než pětina sledovaných tvrdí, že nadměrné sledování pořadů provozují každý den
  • Počet spotřebitelů v USA, kteří utrácejí za video na vyžádání (VOD), se od roku 2012 zvýšil o více než 60 %, cena se pohybuje od 13 $ až 20 $ za měsíc
  • 40 % respondentů tvrdí, že sledují YouTube denně; celkem 10 % spotřebitelů říká, že tráví sledováním YouTube více než tři hodiny denně

Zeynep Ahmet, Senior Advisor pro report Ericsson ConsumerLab, říká: „Díky našim rozsáhlým výzkumům můžeme pozorovat rostoucí trend, že spotřebitelé neustále požadují bezproblémový přístup k vysoce kvalitnímu televiznímu vysílání a video obsahu napříč službami a zařízeními. Pro všechny spotřebitele, a zejména pro mileniály, je klíčové umožnit sledování na smartphonech. Spotřebitelé nejen že chtějí zažívat sdílené sociální televizní vysílání, ale také očekávají flexibilitu ve vyžádání si mediální nabídky à la carte. Dnešní zkušenost je mnohostranná a spotřebitelé si chtějí vytvářet vlastní přesvědčivé světy s personalizovaným obsahem.“

O reportu Ericsson ConsumerLab

Na základě rozhovorů s 30.000 jednotlivci ze 24 zemích Ericsson ConsumerLab TV a Media Report 2016 je největší studie svého druhu, která zkoumá televizní diváky a jejich návyky při sledování televizního vysílání. S podporou dat a vhledu z měření na přístrojích a také z kvalitativního výzkumu report ukazuje nejnovější spotřebitelské chování, postoje a požadavky ve vztahu k televizi a médiím, a možný dopad těchto trendů, které mohou mít na současný průmysl obchodních modelů.

Rozhovory byly prováděny se spotřebiteli ve věku od 16 do 69 lety napříč 24 trhy: v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Číně, Kolumbii, Dominikánské republice, Německu, Řecku, Indii, Itálii, Mexiku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Rusku, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku, Tchaj-wanu, Turecku, Velké Británii a USA. Všichni respondenti měli doma vysokorychlostní připojení k internetu a sledovali televizi a video alespoň jednou týdně. Téměř všichni ze sledovaných používají internet na denní bázi.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY:

Brífink, prezentace, videa a další materiály: www.ericsson.com/presswww.ericsson.com/investors

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson