Energetický regulační úřad zveřejnil regulované ceny energií na rok 2017

Přestože ERÚ slibuje snížení regulované části ceny elektřiny o přibližně 20 %, k reálné úspoře pro domácnosti pravděpodobně nedojde a ceny zůstanou na stávající úrovni, upozorňuje srovnávací portál Ušetřeno.cz (TZ)

Praha, 29. listopadu 2016 – Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil regulovanou část ceny energií na rok 2017. Podle předsedkyně úřadu Aleny Vitáskové zůstanou konečné ceny služeb dodávky plynu v roce 2017 pro zákazníky v České republice na srovnatelné úrovni jako v roce 2016. Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce 2017 pro všechny zákaznické kategorie oproti cenám pro rok 2016 údajně výrazně poklesnou. Srovnávací portál Ušetřeno.cz však upozorňuje, že toto snížení je závislé na notifikacích o podpoře obnovitelných zdrojů energie z Bruselu. Pokud tyto notifikace ERÚ oficiálně obdrží, cena elektřiny zůstane na stávající úrovni a k žádné významné úspoře pro domácností tak nedojde, říkají analytici Ušetřeno.cz.

V současné době připlácí každá domácnost povinně na podporu obnovitelných zdrojů elektřiny 495 Kč za 1 MWh. ERÚ sice avizuje snížení na přibližně 95 Kč za 1 MWh, což by představovalo hlavní část snížení regulované ceny elektřiny v roce 2017, ale to platí pouze, pokud notifikace na podporu obnovitelných zdrojů ERÚ oficiálně neobdrží. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na vyjádření Evropská komise oznámilo, že notifikace na podporu obnovitelných zdrojů v nejbližší době ERÚ oficiálně obdrží, není podle Ušetřeno.cz snížení regulovaných cen elektřiny na celý rok 2017 pravděpodobné a jedná se jen o dočasné prohlášení ze strany ERÚ.

„Stagnaci cen energií v roce 2017 jsme očekávali. Přestože Energetický regulační úřad oznámil snížení regulovaných cen elektřiny o 20 procent, je předčasné se radovat. Pokud dorazí očekávané notifikace z Bruselu na podporu obnovitelných zdrojů, ceny elektřiny se okamžitě vrátí na současnou úroveň,“ říká Tomáš Suchý, hlavní analytik a expert na trh a ceny energií ze srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

„Regulované ceny plynu podle ERÚ sice mírně vzrostou, ovšem tento růst nebude mít na konečnou cenu plynu prakticky žádný vliv. Případné snížení cen energií lze tedy očekávat pouze tehdy, pokud by ke snížení svých cen přistoupili sami dodavatelé plynu, což rovněž neočekáváme. Celkově tedy domácnosti za energie v roce 2017 zaplatí přibližně stejnou částku, jako tomu bylo letos,“ dodává Tomáš Suchý ze srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

Kde hledat informace k cenám energií na rok 2017

Ušetřeno.cz spustilo k cenám energií na rok 2017 stránku, kde mohou zájemci o bližší informace a vysvětlení problematiky zdarma položit své dotazy, které zodpoví školení operátoři e-mailem či telefonicky. Více informací naleznete na www.usetreno.cz/energie/ceny-energii-2017.

Plné znění dnes zveřejněných tiskových zpráv Energetického regulačního úřadu k regulovaným cenám energií na rok 2017 naleznete na oficiálních stránkách úřadu www.eru.cz.

O Ušetřeno.cz:

Ušetřeno.cz je přední srovnávací portál pro ceny energií, telekomunikačních a finančních produktů a služeb na českém trhu. Zaměřuje se zejména na porovnávání a poskytování aktuálních informací o cenách elektřiny a plynu, nabídce bankovních produktů, hypoték, úvěrů, pojištění, mobilních a datových tarifů. Všechny služby Ušetřeno.cz jsou dostupné zdarma online na internetových stránkách www.usetreno.cz. Pro zájemce o bližší informace je k dispozici call centrum s 80 vyškolenými operátory. Ušetřeno.cz působí na trhu od roku 2010 a má přibližně 130 zaměstnanců. Za dobu své existence využilo služeb Ušetřeno.cz přes 700 000 zákazníků.

Ušetřeno.cz disponuje odborníky na trhy energií, telekomunikací a financí, kteří jsou kdykoliv k dispozici pro komentáře do médií. Ušetřeno.cz také provádí pravidelné průzkumy a ankety mezi spotřebiteli a zákazníky na nejrůznější témata týkající se energií, telekomunikací a financí. Průzkumy vycházejí obvykle ze vzorku 500 – 2000 respondentů.