První P2P platforma získala licenci platební instituce od ČNB

Brno, 5. prosince 2016 – Brněnský start-up Investiční aukce, přes který mohou malé a střední společnosti s předstihem získat peníze za své faktury, získal jako první tuzemská peer-to-peer platforma licenci platební instituce. Zařadil se tak do vyššího stupně dohledu ze strany ČNB, která nově dozoruje nejen peněžní toky, ale též interní procesy a kontrolní systémy pro zajištění dlouhodobé stability. (TZ)

P2P jako alternativa tradičnímu financování

P2P (peer-to-peer) představuje nový fenomén současnosti. Lidé si jeho prostřednictvím za pomoci internetu navzájem půjčují peníze nebo nástroje, které mají navíc a nepotřebují je. Odměnou za to jim je drobný poplatek nebo úrok. Tuto platformu využívá i start-up Investiční aukce, který v jejím rámci nabízí profinancování faktur malým a středním podnikům. Předmětné pohledávky jsou nabízeny soukromým investorům, kteří mezi sebou soupeří o to, kdo bude danou fakturu financovat. Vítězí investor s nejnižším požadovaným úrokem.

„Tento způsob financování je vhodný zejména tam, kde se podnikatelé nemohou nebo nechtějí opřít o klasické bankovní produkty, zejména z důvodu své velikosti,“ říká spoluzakladatel Investiční aukce Adam Šoukal, a doplňuje: „Pravidelně našich služeb využívá stovka subjektů, které si v řádu jednotek dnů profinancovaly faktury za více než půl miliardy korun. Z toho třetina byla realizována kompletně elektronicky v rámci spolupráce s předním tuzemským providerem elektronické výměny dat CCV Informační systémy.“

Dohled ČNB jako garance stability

Vzhledem k tomu, že se zde nakládá s penězi druhých lidí, podléhají Investiční aukce, stejně jako další P2P platformy, regulaci České národní banky. Ta má více stupňů podle rozsahu činnosti, kterou společnost vykonává. Zjednodušeně platí, že čím víc peněz přes platformu proteče, tím vyšší jsou nároky ČNB. Doposud všechny podobné subjekty fungovaly jako poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu (zkráceně PPSMR), tedy v nejnižším stupni dohledu, v rámci kterého společnost musí ČNB hlásit množství peněz, které přes ni prochází.

S navýšením objemu finančního toku nad 3 miliony EUR měsíčně se Investiční aukce dostala jako první P2P platforma do úrovně finanční instituce a za tímto účelem nechala přenastavit a následně schválit své interní procesy dle vyšších požadavků. Jedná se například o efektivní systém, který zabraňuje praní špinavých peněz a kontrolní systémy pro zajištění dlouhodobé stability.

„Pokud většina P2P platforem bude dále růst, dá se očekávat, že postupem času se rovněž stanou platebními institucemi dozorovanými Českou národní bankou. Upevní se tak i pozice peer-to-peer sektoru a ten by se mohl stát plnohodnotnou součástí finančního systému. Z inovací by se proměnily na běžnou součást každodenních životů, jako se to kdysi stalo s mobilními telefony nebo platebními kartami,“ komentuje výhled do budoucna Adam Šoukal.

O společnosti

investAukce se zrodily na podzim roku 2013 jako revoluční řešení, jak uvolnit peníze uzamčené v dlouhých splatnostech. Nabízejí alternativu tradičnímu modelu bankovního financování a napomáhají tak malým a středním podnikům, které se nechtějí, nebo nemohou financovat bankovními produkty.

Zakladatelé společnosti Adam Šoukal a Tomáš Slobodník mají zkušenosti v investičním bankovnictví, financích a internetových technologiích. Pro investAukce získali podporu Jihomoravského inovačního centra, ve kterém společnost prošla programem JIC MASTER, a zkušených investorů. V listopadu 2013 získaly investAukce licenci ČNB na poskytování platebních služeb, v listopadu 2016 pak jako první P2P platforma licenci platební instituce.

Od roku 2015 je společnost spoluvlastněna předním tuzemským poskytovatelem elektronické výměny obchodních dokladů CCV Informační systémy.