Česko hledá IT specialisty. V budoucnu obsadí pracovní pozice, které dnes ještě neznáme

Praha 9. prosince 2016 – Podle posledních odhadů Evropské komise bude do roku 2020 chybět v celé Evropské unii asi 756 000 IT specialistů. V České republice jich trh podle letošního průzkumu společnosti Grafton Recruitment postrádá asi 20 000. Přitom digitální znalosti budou brzy vyžadovány u 90 % pracovních pozic a v budoucnu vzniknou i zcela nová pracovní místa, která dnes ještě neznáme – podle odhadů bude 65 % dětí vstupujících dnes do základních škol obsazovat tyto nově vzniklé pozice. Tyto současné i budoucí výzvy by měly pomoci překonat nové vzdělávací metody, které mnohem více propojují vzdělávání s praxí. (TZ)

Probíhající digitální transformace dramaticky proměňuje všechny aspekty našeho života. V průmyslu a zemědělství pomáhají senzory a komunikace M2M (machine-to-machine) v komplexní proměně výrobních procesů. Průmysl 4.0 přináší nejen automatizaci, ale také možnost vyrábět individuálně přizpůsobené výrobky s výrazně nižšími náklady. Big data a analytika přinášejí proměnu tradičních obchodních modelů v maloobchodu nebo finančnictví.

Jak ukazuje studie Digital Vortex zpracovaná organizací Global Center for Digital Transformation, celých 40 % dnes dominantních firem ztratí v souvislosti s probíhajícími změnami v příštích letech svou pozici na trhu.

Klíčovým aspektem digitálního podnikání je práce s daty, konkrétně schopnost data sbírat, vyhodnocovat, zabezpečit a rozvíjet na jejich základě nové produkty a služby. S tím roste důležitost IT dovedností ve všech oblastech podnikání a na celé řadě pracovních pozic, kde dříve nebyly zapotřebí. To vše výrazně ovlivňuje pracovní trh a vzdělávání.

Proměna ekonomiky vyžaduje proměnu vzdělávání

Digitální transformace má tři pilíře: vzdělávání, digitální infrastrukturu a prostředí podporující inovace. Ukazuje se, že v období rychlé proměny podnikatelského prostředí je nezbytné co nejtěsnější provázání teoretického vzdělávání s praxí.

Kurzy Cisco Networking Academy hrají důležitou roli ve vzdělávání IT profesionálů. Jsou příkladem spolupráce mezi firemním sektorem a vzdělávacími institucemi, která pomáhá rychleji přenášet aktuální poznatky z praxe do vzdělávání a lépe připravovat studenty na požadavky trhu práce.

Cvičení Networking Academy vycházejí z reálných situací a studenti se tak musejí vypořádat s problémy, které na ně v zaměstnání budou čekat. Výhodou je také možnost výuky v anglickém jazyce a dostupnost studijních materiálů v angličtině, které studentům usnadňují budoucí uplatnění v zahraničí.

Kurzy Networking Academy pomáhají vyškolit lidi, kteří se úspěšně uplatní v době digitální ekonomiky. Ve vzdělávání IT odborníků se uplatňují od roku 1997, vyučuje je přes 20 000 instruktorů ve více než 170 státech světa a prošlo jimi více než 6 milionů studentů.

V České republice má Networking Academy 219 instruktorů a působí na 80 středních školách a fakultách. Její kurzy u nás ročně absolvuje přes 7300 studentů a od počátku programu jimi v ČR prošlo téměř 38 000 lidí. Každoročně se v rámci programu koná soutěž Networking Academy Games, která umožňuje jednotlivcům i týmům ze středních a vysokých škol vzájemně porovnat své schopnosti a výhercům otevírá dveře k mezinárodní kariéře.

Školy oceňují praktická cvičení

Střední průmyslová škola na Proseku je příkladem vzdělávací instituce, která velmi dobře propojuje teoretické vzdělávání s praktickými cvičeními. Mimo jiné klade důraz na to, aby IT předměty byly provázány i s dalšími obory a studenti získávali multidisciplinární znalosti, které trh práce vyžaduje. Běžnou součástí výuky jsou již od 1. ročníku praktická cvičení, při kterých se pravidelně využívají zadání čerpající z Networking Academy.

Učitelé SPŠ Prosek na kurzech Networking Academy oceňují především tři věci:

  • Cvičení, která vycházejí z reálných situací. Studenti jsou tak skutečně připravováni na to, co je v zaměstnání čeká.
  • Výuku anglického technického jazyka, díky čemuž pak problémům lépe rozumí a mohou se uplatnit i v zahraničí.
  • Možnost porovnání úrovně znalostí mezi jednotlivými studenty i školami, možnost definovat standardy požadovaných znalostí.

SPŠ Prosek intenzivně spolupracuje se soukromým sektorem. Díky tomu může studentům nabídnout o 50 % delší praxe, než je běžné na jiných školách – tedy 3 týdny ve 3. a 4. ročníku, které lze navíc provázat s letní brigádou a praktické zkušenosti ještě rozšířit. Škola své studenty propojuje s potenciálními zaměstnavateli, řada studentů má živnostenský list a již během studia samostatně podniká například v oblasti programování.