Nový zákoník práce pohřbívá home office. Piráti poslali otevřený dopis ministryni

Už od dubna by měl platit nový zákoník práce, který má poprvé stanovit pravidla pro home office neboli práci doma. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce více chránit práva a bezpečnost zaměstnanců. Novelou by však dosáhlo  opaku a institut home office by zničilo. Pirátská strana proto zaslala otevřený dopis ministryni práce Michaele Marksové, v němž ji vyzývá, aby ministerstvo novelu přepracovalo.  (TZ)

Podle novely by zaměstnavatelé museli zaměstnancům poskytnout nebo proplatit veškeré nástroje nutné pro práci doma jako počítač, telefon, Internet a v doslovném výkladu i energie, ideálně formou blíže nespecifikovaného paušálu. Další opatření se týkají hlavně bezpečnosti práce – nadřízení by museli zaměstnancům poskytnout školení o bezpečnosti práce a zkontrolovat, zda mají bezpečné pracovní prostředí. Pracovníci by měli v pracovní době zakázanou manipulaci s nebezpečnými předměty. Zaměstnavateli by vznikla i povinnost zajistit, že lidé pracující doma nejsou od svých kolegů izolovaní a že svůj byt občas opouštějí. 

„Ministryně Marksová zašla ve snaze ochránit zaměstnance absurdně daleko. Budou snad zaměstnavatelé kontrolovat, jestli pracovníci nemají doma kluzkou podlahu nebo jestli mají dobře utažené plynové kohoutky? A proč vůbec regulovat něco, co už dlouhá léta funguje zcela bezproblémově i bez legislativního rámce?“ komentuje novelu předseda Pirátské strany Ivan Bartoš.

Opatření by vedla ke zbytečné finanční a administrativní zátěži firem a ty by tak pravděpodobně počet lidí pracujících doma rapidně snížily. To potvrzuje i průzkum agentury Online People, dle nějž by 88 % dotázaných firem home office omezilo a dokonce celých 93 % dotázaných zaměstnanců by bylo raději, kdyby zákoník práce vůbec neprošel. Možnost pracovat doma je přitom jedním z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů, který rádi využívají i lidé pracující obvykle v kanceláři – třeba v případě onemocnění dítěte.

Příloha:

Otevřený dopis Pirátů ministryni

Odkazy: 

Návrh zákoníku práce: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=RACKA7LFPYY1

Vláda pohřbívá home office, aby ochránila zaměstnance http://www.piratskelisty.cz/clanek-1621-vlada-pohrbiva-home-office-aby-ochranila-zamestnance