Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2016

Praha, 14. prosince 2016 – Společnost Vodafone neuspěla ani s mimořádným opravným prostředkem proti rozhodnutí ČTÚ o ceně na velkoobchodním trhu ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích. Úřad rozhodnutím uložil Vodafone mimo jiné povinnost od 1. července 2013 účtovat velkoobchodní cenu za terminaci ve výši 0,27 Kč/min. Vodafone loni neuspěl se žalobou u Městského soudu v Praze. Nyní jeho kasační stížnost zamítl Nejvyšší správní soud. Informuje o tom dnes vydaná listopadová měsíční monitorovací zpráva ČTÚ. (TZ)

Vodafone napadenému rozhodnutí vytýkal, že cena byla stanovena metodou dlouhodobých přírůstkových nákladů (BU-LRIC). Soudy však na tomto postupu neshledaly nic nesprávného.

Monitorovací zpráva dále informuje o nálezu Ústavního soudu, který potvrdil správnost prospotřebitelského výkladu práva uplatňovaného ČTÚ ve vztahu k výši smluvních pokut při předčasném ukončení smluv na dobu určitou. Soud zamítl ústavní stížnost T-Mobile s tím, že operátor měl při předčasném ukončování smluv podle § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích nárok na úhradu nejvýše 20 % ze součtu zbývajících měsíčních paušálů, a to již od 8. srpna 2013 (a nikoliv až od okamžiku, ke kterému operátor upravil svou smluvní dokumentaci). Toto pravidlo se uplatní i u smluv uzavřených před tímto datem.

Česká pošta byla potrestána pokutou za vydání zásilky neoprávněnému příjemci. Doručovatelka zásilku určenou do vlastních rukou odevzdala osobě opačného pohlaví a do potvrzení o přijetí zásilky pak vyznačila jako příjemce oprávněného adresáta. Pošta se bránila argumentací, že i vydání zásilky neoprávněnému adresátovi je aktem dodání zásilky, které je účelem poštovní služby. ČTÚ takovouto úvahu jako zcela absurdní odmítl. Pakliže v rámci poskytování poštovní služby má být zásilka dodána odesílatelem určené osobě, pak zároveň splnění povinnosti poštovní služby nemůže být jednání tomu odporující, tedy vydání zásilky jiné než stanovené osobě.

Monitorovací zpráva také zmiňuje vánoční akce mobilních operátorů a v části věnované ochraně spotřebitele informuje o provedeném průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na zákaznickou zkušenost s mobilními operátory.