České Radiokomunikace rozšiřují pokrytí sítě LoRA pro internet věcí na okresní města

Praha, 15. prosince 2016 – České Radiokomunikace (CRA) dále rozšiřují síť pro internet věcí (IoT). Aktuálně pokrývá síť LoRa krajská města a nově přibývá pokrytí na úrovni okresů – aktivní je již síť v okolí měst Mladá Boleslav, Kolín, Frýdek Místek, v následujícím období budou pokryta i další města. CRA plánují do rozvoje v této oblasti investovat v průběhu roku 2017 desítky milionů korun. Mimo jiné připravují spuštění i IoT cloudu, který by měl sbírat data ze všech platforem, na kterých bude internet věcí provozovaný. (TZ)

CRA před rokem spustily testovací a pilotní provoz sítě LoRa a od 1. dubna 2016 je LoRa dostupná ve všech krajských městech. „Dosavadní provoz, soutěžní aktivity a testy, které jsme provedli, nám potvrdily, že technologie LoRa je plně vyhovující, otevírá nám další možnosti rozvoje a koresponduje s našimi plány na rozvoj v oblasti internetu věcí. Již nyní vnímáme velký zájem ze strany komerčních subjektů i samospráv o tuto technologii. Tento potenciál nyní využijeme nejenom při rozšiřování naší infrastruktury,“ říká Martin Gebauer, generální ředitel CRA.

V rámci pilotního provozu se u technologie LoRa prokázala vysoká kvalita dosahu – jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí, dále nízká spotřeba energie a nízké provozní náklady. „Kromě nízké energetické náročnosti má naše technologie také výhody v podobě obousměrné komunikace, možností řízení a změny parametrů IoT zařízení na dálku a zasílání až několik set zpráv denně. Navíc technologie je napojená na IoT Cloud, což umožňuje efektivní monitoring a správu všech zákaznických zařízení  a to vše v zabezpečené infrastruktuře CRA,“ dodává Ján Jacina, business development manager pro IoT.

Výhody a potenciál, který internet věcí a samotná síť LoRa přináší, si CRA vyzkoušely i v rámci svých akcí zaměřených na praktické využití  IoT – v soutěži Czech IoT Summer Jam 2016 a v hardwarově zaměřených akcích CRA IoT Hackathon. Úkolem bylo vytvoření prototypů aplikace a zařízení/sensoru, které využívaly data přenášená pomocí technologie LoRa. Vítězný projekt soutěže Czech IoT Summer Jam 2016 – LoRaWAN  GEO Tracker od Jana Stejskala – se zabývá zjišťováním polohy, nezávisle na technologii GPS a GSM. Uspěl také projekt společnosti Railsformers,
jehož účelem je monitoring osob/věcí v určitém prostoru (např. vězňů, zaměstnanců apod.), tzv. geofencing, a Hluková mapa společnosti
OKsystem – projekt na sledování hlukové zátěže. V CRA IoT Hackathonech byly také úspěšné projekty využívající GPS moduly, dále projekty pro sledování parametrů ovzduší nebo kvalitu prostředí v kancelářích a zasedacích místnostech a zaujaly i projekty zabývající se prostředím včelstev.


České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken.