ČTÚ změřil sílu mobilního signálu na dálnicích

Praha, 21. prosince 2016 – Český telekomunikační úřad v závěru roku dokončil měření pokrytí mobilním signálem dálniční sítě v ČR. Navázal tak na předchozí měření na železnici. Ukázalo se, že největší problém s pokrytím mají operátoři na dálnice D8. (TZ)

2016-12-21-11_16_05-start

Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 15 metrů. Vyplývá z nich, že existují ostré přechody mezi pokrytými a nepokrytými úseky. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě.

parametr TM LTE O2 LTE VF LTE TM GSM O2 GSM VF GSM
indoor outdoor indoor outdoor indoor outdoor indoor outdoor indoor outdoor indoor outdoor
dálnice % pokrytí % pokrytí % pokrytí % pokrytí % pokrytí % pokrytí
D 0 97,6 96,8 94,8 93,2 98,3 98,1 100 99,9 100 99,9 100 99,9
D 1 96,6 96,4 97 96,7 96,4 95,5 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 99,8
D 2 94,2 94,2 94,7 94,7 99,9 98,3 100 100 100 100 100 100
D 3 99,7 99,7 99,7 99,7 97,8 97,8 100 99,9 100 99,9 100 99,9
D 4 98,6 98,3 98 97,9 96,9 94,3 100 99,9 99,9 99,9 100 99,9
D 5 98,5 98,1 97 96,7 99 98,7 99,9 99,8 100 99,9 99,8 99,5
D 6 98,6 98,6 97,8 97,8 94,5 94,3 100 99,9 100 99,9 100 99,9
D 7 98,2 98,2 99,2 99,2 98,4 98,4 100 99,9 100 99,8 99,9 99,8
D 8 90,9 90,2 87,8 86,9 96,8 96,4 100 99,9 100 99,8 99,9 99,8
D 10 98,4 98,4 98,4 98,4 98,2 98,2 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8
D 11 97,8 97,8 96,7 96,7 98,1 97,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8
D 35 91 90,7 93,9 93,4 93,5 89,8 99,8 99,7 99,9 99,7 99,8 99,4
D 46 90,6 90,3 93,6 93,4 97,1 96,3 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8
D 52 97,7 97,7 97,5 97,5 98,8 98,5 100 99,9 100 99,9 100 99,9
D 55 88,6 88,1 87,4 87,4 91,1 91,1 100 99,9 100 99,9 100 99,9

Závazek z aukce kmitočtů pro sítě LTE, který na sebe operátoři převzali, stanoví povinnost do pěti let od právní moci rozhodnutí o přídělu (v r. 2019) pokrýt 50 % z celkového rozsahu dálniční sítě a do 7 let (v r. 2021) 100 % dálniční sítě. Měření prokázalo, že všichni operátoři splňují první podmínku již nyní.

„Jsem rád, že i navzdory komplikacím s administrativní zátěží při výstavbě sítí se daří operátorům plnit podmínky z aukce v oblasti pokrývání dopravní infrastruktury,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Mobilní signál prostupuje přes karoserii silničních vozů snáze než přes konstrukci železničních vagonů. Počítá se s průměrnou velikostí útlumu karosérie 6 dB. I s ohledem na to je rozdíl mezi pokrytím signálem o dostatečné síle pro vnitřní pokrytí (indoor) oproti venkovnímu (outdoor) v řádech desetin až jednotek procent.

ČTÚ data z měření poskytuje ve formátu otevřených dat k dalšímu možnému zpracování. Zároveň připravuje vizualizaci výsledků v rámci interaktivní aplikace, kterou zpřístupní na webu. Již nyní zveřejňujeme zprávu o výsledcích měření.