Slevový portál nakupvakci.cz (Nákup v Akci) v insolvenci

Praha 22. 12. 2016 – Provozovatel třetího největší slevový portál nakupvakci.cz, Garuma spol. s.r.o. na sebe podal návrh na insolvenční řízení. K tomuto rozhodnutí dospěl majitel na základě navyšující se ztráty, která za 6 let fungování dosáhla kumulativně 45 mil. Kč. Portál nakupvakci.cz dosáhl v loňském roce obratu 193 mil. Kč a měl 27 zaměstnanců. Insolvenční návrh podala AK Danihelka. (TZ)

V tuto chvíli má portál 14 zaměstnanců včetně externistů, kteří byli nuceni kvůli opakovaným výhružkám ze strany některých obchodních partnerů začít pracovat z domova. Výhrůžky byly formulovány například tak, že jeden z hoteliérů „posílá do firmy Rusy, kteří z nich dlužné peníze vytlučou“.

Majitel a zakladatel portálu T. Karaba pobývá v ČR a s právníky spolupracuje na insolvenčních a dalších krocích. Tuto skutečnost komentuje: „Bohužel se musím omluvit všem zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům, ale tvrdé konkurenční prostředí nám neumožnilo ani za jeden rok fungování realizovat zisk.“

Jedním z problémů oboru slevových portálů je skutečnost, že hlavní hráč na trhu a hlavní cenový srovnávač slevových portálů je ovládán stejnými majiteli. Tento fakt má negativní vliv na konkurenční prostředí. Nakupvakci.cz ročně investoval do inzerce na cenovém srovnávači Skrz.cz téměř 10 mil. Kč a každý rok byl nucen tuto sumu navyšovat. Majitel se tak mohl dostat i k citlivým obchodním informacím své konkurence. (pozn.: jde o obdobnou situaci jako v oboru e-shopů, kde hlavní cenový srovnávač Heureka je ovládán stejným majitelem jako Mall.cz a další – v loňském roce mimo jiné z tohoto srovnávače vystoupila jednička na trhu Alza). K médii citovanému vyřazení z cenového srovnávače došlo „shodou okolností“ ve stejný den, kdy probíhalo mezi majitelem nakupvakci.cz a majiteli jedničky na trhu Slevomat.cz jednání
o odprodeji.

K finančním problémům portálu nakupvakci.cz přispěli i někteří bývalí zaměstnanci, kteří odešli ke konkurenci a opakovaně poškozovali jméno slevového portálu bývalého zaměstnavatele. Z portálu nepochybně vynesli know-how včetně zákaznických a partnerských databází.

Všechny pohledávky a případné finanční vyrovnání bude řešit insolvenční správce.