AppliCon IT přispěl k hladkému fungování nového ERP systému ve společnosti Bioveta

PRAHA, 4. ledna 2017AppliCon IT, poskytovatel služeb v oblasti implementace, poradenství ERP systémů a procesní optimalizace, přispěl svými službami k úspěšnému a hladkému nasazení a fungování nového ERP systému ve společnosti Bioveta, českém farmaceutickém výrobci. Díky součinnosti jak během výběrového řízení, tak ve fázi implementace se zákazníkovi podařilo nasadit optimální systém v požadovaném termínu, rozpočtu a funkčním rozsahu. (TZ)

Bioveta se rozhodla nasadit nové ERP řešení, neboť původnímu systému končila podpora a tím došlo k ukončení povinné aktualizace předpisů. Navázala spolupráci s poradenskou společností AppliCon IT, protože management firmy potřeboval nezávislý poradenský hlas, který by dokázal objektivně posoudit uvažované systémy z pohledu referencí ve výrobním odvětví a implementačních zkušeností.

Na základě doporučených kritérií byla nakonec vybrána aplikace QAD od společnosti Minerva. Spolupráce s  AppliCon IT pak pokračovala ve fázi implementace, která byla završena úspěšným uvedením systému do provozu. K projektu nasazení ERP systému využil AppliCon IT vlastní metodologii MAPIC, která se obecně zabývá fázemi implementace ERP systému, procesní analýzy a procesní optimalizace vybraných procesů.

Klíčovou rolí AppliCon IT byla pomoc při prezentacích, přípravě tematických oblastí výběru, vytvoření optimálního zadání a při vlastní implementaci.  Spolupráce s nezávislým poradcem vedla k větší přímočarosti projektu, dodržení stanovených termínů a nákladů, a vysoké kvalitě implementace, která se projevila v následném spolehlivém provozu.

„Je podstatný rozdíl ve zkušenostech podniku, jež implementuje systém jednou za 7 let, a odborníka, který realizuje několik implementačních projektů za rok,“ řekl Ing. Petr Vinklárek, ředitel sekce finančního řízení ve společnosti Bioveta. „Spoluprací se Zdeňkem Špelinou z AppliCon IT jsme získali jistotu dobré přípravy na celý projekt a jeho důsledné realizace podle moderních postupů. Dobré metodické vedení nám pomohlo urychlit implementaci a zajistit fungování systému přesně podle našich představ.“


O společnosti Bioveta

Bioveta je český výrobce veterinárních léčiv, vakcín,  imunopreparátů a farmaceutických přípravků. Společnost zaměstnává přes 600 pracovníků a své produkty exportuje do více než 80 zemí.

O společnosti AppliCon IT

Firma AppliCon IT s.r.o. byla založena v roce 1997 a velice úzce se specializuje na oblast ERP systémů ve výrobních a obchodních společnostech. Opírá se o dlouholetou zkušenost a bohatou praxi z oblasti implementace a poradenství ERP systémů a v poslední době i v oblasti procesní optimalizace. Disponuje bohatými zkušenostmi s implementacemi předních světových a lokálních systémů jako je SAP, Oracle, Microsoft, Infor, JDE, MFG Pro, IFS atd.