Přepravní společnost JIPOCAR zvyšuje standardy jakosti v logistice, posiluje princip chytrého podnikání

Praha, 12. ledna 2017 – Společnost Jipocar pozvedla úroveň standardů v oblasti přepravy, logistiky a celního řízení. Dokládají to tři vydané certifikáty v roce 2016, z nichž zcela nový je pro  HACCP (analýza rizik), další dva certifikáty jsou obnovené a týkají se standardů ISO pro management kvality a ochrany životního prostředí. Tyto akreditované certifikáty udělila společnost Bureau Veritas, největší certifikační a inspekční orgán v Česku. (TZ)

Z certifikačního procesu jsme vyšli silnější

„Služby, které nyní poskytujeme v logistickém byznysu na certifikované úrovni, nám výrazně zvýšili konkurenceschopnost. Požadavky standardů jsou natolik přísné, že jsme museli přenastavit některé firemní procesy, odhalit slabá místa s nízkou výkonností, najít jejich příčiny a neprodleně zavést efektivní opatření,“ říká Petr Prokop, jednatel společnosti Jipocar k získaným certifikátům HACCP, ISO 14001 a 9001. „Z certifikačního procesu jsme vyšli silnější a zkušenější, už jen proto, že zavádění norem pro nás není úřední formalitou, ale pobídkou k chytřeji dělanému byznysu a lepším službám pro naše zákazníky.“

ISO normy pomáhají byznysu

Stanislav Moučka, ředitel certifikační divize Bureau Veritas, k tomu dodává: „Nevyrábíme žádné samoúčelné dokumenty s nulovou hodnotou, nejsme byrokrati. Naopak stojíme nohama na zemi, máme jasně definované cíle a výsledky našich aktivit musí být měřitelné v obchodních výsledcích našich certifikovaných klientů, ať už jsou to firmy z logistiky, automobilového průmyslu nebo jiných segmentů.“

Příklady z praxe: co vám přinesou CERTIFIKÁTY pro  HACCP, ISO 9001 a 14001

  • Nastavení optimálního fungování společnosti
  • Zvýšení konkurenceschopnosti na logistickém trhu
  • Získání prestiže, zprůhlednění společnosti vůči klientům
  • Vyhovění legislativním požadavkům
  • Jednotná, přehledná a srozumitelná dokumentace systému
  • Identifikace slabých míst výkonosti procesů s akcentem na eliminaci jejich příčin
  • Zavedení systému neustálého zlepšování
  • Lépe zvládnutá dopravní rizika (např. zpoždění lodi, rozměrná zásilka na vlaku neprojela tunelem atd.)
  • Zainteresování všech zaměstnanců na splnění stanovených cílů