Projekt Kyberneticka revoluce.cz vyráží do regionů ČR šířit praktické informace o implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách

Praha, 17. 1.  – Sdružení CzechInno zahajuje první akcí v Plzni dne 24. 1. 2017 sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“. Každá z akcí bude zahrnovat dopolední teoretickou část s přednáškami a diskuzními panely k těmto tématům, expoziční část s praktickými ukázkami všech představených témat, po nichž bude odpoledne následovat fakultativní návštěva v provozu některého z regionálních technologických leaderů s praktickou ukázkou fungování prvků Průmyslu 4.0 v podnikové praxi. (TZ)

Po úspěšném Smart Business Festivalu 2016, jehož druhý den byl zasvěcen tématu Průmyslu 4.0, se sdružení CzechInno vydává se svým záměrem popularizovat téma Průmyslu 4.0 a navodit ve firmách atomosféru příznivou jeho hladké implementaci, do regionů ČR. V prvním pololetí roku 2017 tak chce v šesti krajských městech a konkrétně v jejich regionálních vědecko-technických parcích, představit, co to vlastně Průmysl 4.0 znamená či může znamenat pro běžnou českou firmu a na jaké nejdůležitější změny v oblasti technologického rozvoje, práce s firemními zaměstnanci či v oblasti právních a společenských změn je třeba se připravit.

Série regionálních akcí Kyberneticka revoluce.cz bude zahájena dne 24. 1. 2016 v Plzni, následovat budou akce v dalších pěti krajských městech. Všechny z nich představí ve své přednáškové části v celkem sedmi blocích jak úvod do tématu, popis všech jeho konotací a praktické nástroje pro evaluaci digitální zralosti firem, dále fenomény jako je robotika, kybernetika, internet věcí, inteligentní senzorika, rozšířená realita ve firemních provozech či umělá inteligence se schopností samoučení, nové dotační tituly, investiční schémata i možnosti kofinancování prostřednictvím finančních nástrojů, tipy na získání lidských zdrojů potřebných pro rozvíjející se digitalizaci firemního provozu, nové možnosti spolupráce v oblasti distribuce výrobků a organizace navazujících služeb a právní a celospolečenské aspekty všech prezentovaných novinek.

V expoziční části akcí se představí technologické novinky jako virtuální realita, 3D tisk, inteligentní robotické systémy nebo zařízení fungující na bázi vzájemné komunikace internetem či intranetem propojených zařízení. Účastníci si také budou moci otestovat prostřednictvím online hodnotícího modelu digitální zralost své firmy.

Termíny a lokace připravovaných akcí:

  • Plzeň 24.1. 2017
  • Hradec Králové 21. 2. 2017
  • České Budějovice 30. 3. 2017
  • Olomouc 6. 4. 2017
  • Brno 26. 4. 2017
  • Ostrava 17. 5. 2017.

Program aktuálních akcí a další bliží informace jsou k dispozici na www.kybernetickarevoluce.cz a www.czechinno.cz.    

CzechInno je zájmové sdružení právnických osob založené k podpoře českého inovačního podnikání, autorem unikátního systému podpory inovací v ČR, který spočívá v organizaci soutěže Vizionáři, jejímž cílem je každoročně oceňovat inovativní počiny v českém podnikání, festivalu chytrého a inovativního přístupu k podnikání s názvem Smart Business Festival a přehlídky informací a kontaktů pro mezinárodní obchod s názvem Festival Exportu CZ. Pro rok 2017 také připravilo sérii regionálních akcí k propagaci využívání prvků tzv. Průmyslu 4.0 ve firemních provozech pod názvem Kybernetická revoluce v praxi.

Za tyto své počiny v rámci Eastern European Elite Business Awards 2016 obdrželo od anglického Corporate Vision Magazinu ocenění za excelenci v podpoře podnikání v České republice.

Hlavními odbornými partnery projektu Kyberneticka revoluce.cz jsou společnosti ABB Česká republika, Hewlett Packard Inc., IBM Česká a Slovenská republika a dále Svaz průmyslu a dopravy ČR, Elektrotechnická asociace ČR, Technologické centrum Akademie věd ČR jako koordinátor sítě Enterprise Europe Network Česká republika, Česká exportní banka, Technologická agentura České republiky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociace inovačního podnikání České republiky a Společnost vědecko-technických parků České republiky.

Mediálními partnery projektu se stali Rádio BBC, Multimediální projekt Zet a společnost Regie Radio Music, vydavatelství Economia jako vydavatel deníku Hospodářské noviny a týdeníku Ekonom, Empresa Media jako vydavatel časopisu Týden, Tiscali Media, magazín Marketing Sales Media, časopis Trade News, MM Průmyslové spektrum, časopis Inovační podnikání a transfer technologií a časopis Faktor S.

Informace o činnosti sdružení CzechInno a jeho projektech jsou k dispozici na www.czechinno.cz.