Uzávěrka přihlášek do soutěže Vizionáři 2021 o nejlepší inovativní projekty se rychle blíží

Praha, dne 10. 11. 2021 – Už jen do 19. listopadu mohou nejlepší čeští inovátoři posílat přihlášky do soutěže VIZIONÁŘI 2021. Inovativní výrobky, postupy a služby mohou hlásit firmy, podnikatelé, organizace i samotní autoři. Odborná porota vybere ty nejzajímavější projekty, které patří k novinkám na trhu a mohou se uplatnit v praxi. Jedenáctý ročník projektu Vizionáři pořádá české nevládní neziskové sdružení CzechInno. Slavnostní vyhlášení ocenění v projektu Vizionáři 2021 se uskuteční v prosinci letošního roku.

Continue reading „Uzávěrka přihlášek do soutěže Vizionáři 2021 o nejlepší inovativní projekty se rychle blíží“

Sdružení CzechInno dnes oznámilo vítěze osmého ročníku inovační soutěže Vizionáři 2018

Praha, 4. 12. 2018: Sdružení CzechInno ve spolupráci s partnery dnes vyhlásilo vítěze projektu Vizionáři 2018 a ocenilo tak nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým a ekonomickým přínosem nebo jejich kombinací. Oceněné inovace se letos nesly buď ve znamení výrazné společenské prospěšnosti na poli práce s talenty a mladou generací, nebo kombinace vysokého technologického a současně i sociálního efektu spočívajícího v řešení palčivých otázek současnosti jako je ukládání nukleárního odpadu, pomoc suchem postiženým oblastem nebo záchrana ohrožených druhů živočichů. Celkem bylo uděleno šest titulů Vizionář 2018, dvě čestná uznání odborné poroty a oceněna byla také historicky potřetí cena pro Osobnost projektu Vizionáři. Continue reading „Sdružení CzechInno dnes oznámilo vítěze osmého ročníku inovační soutěže Vizionáři 2018“

Prestižní titul Vizionář 2018 pro oblasti EKO, IT, BYZ, SPO a další bude vyhlášen již za 3 týdny

Poosmé za sebou ocení oborná porota již 4. prosince autory unikátních projektů z oblastí ICT, elektrotechniky, zdravotnictví, dopravy a mnoha dalších odvětví, jejichž návrhy nabízí inovativní řešení pro firmy nebo širokou veřejnost anebo zkvalitňují služby či vytváří nové segmenty trhu. Přihlášky do soutěže mají zájemci o účast v sedmém ročníku projektu Vizionáři zaslat nejpozději do 16. listopadu. Continue reading „Prestižní titul Vizionář 2018 pro oblasti EKO, IT, BYZ, SPO a další bude vyhlášen již za 3 týdny“

Sedmý ročník prestižního projektu Vizionáři 2017 představil vítěze

Praha, 8. 12. 2017: V pořadí posedmé v řadě vyhlásila odborná porota vítěze prestižního projektu Vizionáři 2017 pro letošní rok. Oceněny tak byly nejzajímavější inovativní počiny v českém podnikání s významným společenským, technologickým či ekonomickým přínosem. Mezi oceněnými projekty se objevily například rostoucí tumorózní endoprotéza stehenní kosti, řešení pro (auto)mobilitu tělesně postižených osob nebo unikátní digitalizované pracoviště pro umělecké sochařství. Kromě vítězů porota udělila i jedno čestné uznání. Continue reading „Sedmý ročník prestižního projektu Vizionáři 2017 představil vítěze“

Zájemci o prestižní titul Vizionář 2017 mají na přihlášení do projektu už jen zhruba dva týdny

1.11. 2017, Praha – V duchu čísla 7 se ponese letošní ročník projektu Vizionáři.  Oborná porota ocení 7. prosince autory unikátních projektů z oblastí ICT, elektrotechniky, zdravotnictví, dopravy a mnoha dalších odvětví, jejichž návrhy nabízí inovativní řešení pro firmy nebo širokou veřejnost nebo zkvalitňují služby či vytváří nové segmenty trhu. Přihlášky do soutěže mají zájemci o účast v sedmém ročníku projektu Vizionáři zaslat nejpozději do 17. listopadu. Continue reading „Zájemci o prestižní titul Vizionář 2017 mají na přihlášení do projektu už jen zhruba dva týdny“

Za tři týdny startuje Smart Business festival 2017 za účasti Martina Forda

2. října 2017 – Za pouhé tři týdny vyslechnou účastníci Smart Business Festivalu CZ v pražském Wellness Hotelu Step přednášku autora celosvětového bestselleru „Vzestup robotů: Technologie a hrozba budoucnosti bez práce“ Martina Forda na téma ekonomických důsledků masivní robotizace a automatizace. Smart Business Festivalem 2017 tak organizátoři ze sdružení CzechInno odstartují sérii regionálních diskuzních a prezentačních setkání zaměřených na řešení socioekonomických dopadů Průmyslu 4.0 na českou ekonomiku a společnost. Smart Business Festival 2017 samotný pak bude v šesti programových blocích prezentovat chytrá řešení pro probíhající digitální transformaci českého podnikání a společnosti.  Akce se zúčastní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy . Continue reading „Za tři týdny startuje Smart Business festival 2017 za účasti Martina Forda“

Na Smart Business festival 2017 přiletí americký elitní futurista Martin Ford

28. srpna 2017 – Třetí ročník Smart Business Festivalu, který proběhne ve dnech 24.-25. řijna 2017, nabídne návštěvníkům skutečný skvost. Do Prahy zavítá elita v oboru inovací a robotiky, americký futurista Martin Ford. Americký expert zaměřující se na dopady umělé inteligence a robotiky na společnost a ekonomiku je autorem dvou knih, které se zabývají efektem automatizace a jejího potenciálu pro strukturální nezaměstnanost a dramaticky se zvyšující sociální nerovnosti.  Záštitu festivalu letos udělil ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech. Akce se stejně jako v minulých letech koná v rámci European SME Weeku 2017 pod záštitou Evropské komise, DG Enterprise. Continue reading „Na Smart Business festival 2017 přiletí americký elitní futurista Martin Ford“