Prestižní titul Vizionář 2018 pro oblasti EKO, IT, BYZ, SPO a další bude vyhlášen již za 3 týdny

Poosmé za sebou ocení oborná porota již 4. prosince autory unikátních projektů z oblastí ICT, elektrotechniky, zdravotnictví, dopravy a mnoha dalších odvětví, jejichž návrhy nabízí inovativní řešení pro firmy nebo širokou veřejnost anebo zkvalitňují služby či vytváří nové segmenty trhu. Přihlášky do soutěže mají zájemci o účast v sedmém ročníku projektu Vizionáři zaslat nejpozději do 16. listopadu.

Osmý ročník této prestižní soutěže si stejně jako v předchozích letech klade za cíl ocenit přední české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb. Projekt představuje a upozorňuje širokou i odbornou veřejnost na zajímavé podnikatelské počiny uplynulého roku. Vizionáři se však ani pro letošek neomezují na technologické inovace. Kromě titulu Vizionář roku 2018 získají vítězové i možnost zapojit se do unikátního systému prezentace inovací v ČR a podporu rozvoje firmy pomocí služeb partnerů, která zahrnuje například poradenství a nové obchodní kontakty s novými obchodními příležitostmi. Nedílnou součástí bude i mediální podpora společnosti a možnost lepšího uplatnění konkrétních inovací na trhu

Cílem organizátora (sdružení CzechInno) je identifikovat i novinky v oblasti společenské, uspět tedy mohou i inovace se sociálním a kulturním kontextem. Organizátoři chtějí touto cestou podpořit podnikatele, kteří se snaží pojmout svůj byznys inovativně, čímž zefektivňují podnikání a zkvalitňují služby jak firmám, tak široké veřejnosti. Projekt poukazuje na fakt, že v České republice vzniká mnoho zajímavých nápadů, které také mohou udávat směr světovým trendům. Rostoucí zájem o účast v projektu dokládá i zvyšující se počet přihlášek, a to doslova ze všech segmentů. Je to důkaz toho, že snaha o inovace ve všech odvětvích je v České republice stále více na vzestupu“ říká předseda řídící rady CzechInno, David Kratochvíl.

Vítězové letošního ročníku budou stejně jako loni poprvé zapojeni do unikátního systému podpory inovací, jehož tvůrcem je sdružení CzechInno, které kromě projektu Vizionáři každoročně organizuje akce Smart Business Festival, Festival Export, a letos nově i edukativní projekt Kybernetická revoluce, který se bude konat napříč regiony. O vítězi letošního ročníku rozhodne odborná porota složená z akademických a vědeckých institucí, státní správy, partnerů projektu, a představitelů inovačního podnikání. Účast v projektu Vizionáři 2018 může být pro podnikatele a firmy zajímavým způsobem zviditelnění jejich projektů. Vítěz soutěže obdrží nejenom oficiální titul „Vizionář 2018“ za společenský, ekonomický nebo technický inovativní přínos společnosti, ale hlavně zapojení do unikátního systému prezentace a podpory inovací v ČR.

Přihlášení do projektu je velice jednoduché. Více informací o projektu Vizionáři 2018 včetně instrukcí ohledně zapojení do soutěže a online přihlášky naleznete na webu www.vizionari.cz.