UniControls se podílela na modernizaci osobních vozů ŽSSK

Integrovaný systém služeb pro cestující UniTrack OMTS zahrnuje v 53 rekonstruovaných vozech informační systém pro cestující, multimediální, telematický a kamerový systém a diagnostiku (TZ)

Praha, 17. ledna 2017 – Společnost UniControls, významný hráč a mezinárodně uznávaný dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, vybavila 53 rekonstruovaných osobních vozů Železničné spoločnosti Slovensko (ŽSSK) informačním, multimediálním, telematickým a kamerovým systémem UniTrack OMTS. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém cestujícím zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další.

„V posledních třech letech jsme se zabývali hlavně vývojem platformy pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet. Z těchto rozvojových projektů vznikl také Multimediální informační systém pro cestující, který přinesl cestujícím v železničních vozech ještě více informací a zábavy,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s. „Dnes se kolejovými vozidly s našimi systémy mohou svézt lidé v metrech i vlacích v Evropě, Asii, Americe nebo v Africe. Napříč kontinenty registrujeme mezi cestujícími, dopravci a výrobci vlaků zvýšený zájem o pohodlí, rychlost, bezpečnost a také o informace a zábavu formou konzumace multimediálního obsahu během cesty vlakem.“

UNITRACK OMTS – PIS, PAS, CCTV

Systém v sobě integruje služby orientované na cestující vhodné pro všechny typy kolejových vozidel v městské, regionální i dálkové dopravě. Jeho součástí je informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém a vlakový rozhlas. Systém je navržen tak, aby vzájemné vazby jednotlivých subsystémů vytvářely synergické efekty a přispívaly tak k snižování pořizovacích a provozních nákladů. Provozovatel systému má k dispozici robustní softwarový ekosystém, který zabezpečuje jednotné datové rozhraní na vozidlové i pozemní systémy, správu datového obsahu, diagnostiku a vzdálený SW update. Navíc díky modulární koncepci, SW a HW vývoji lze přizpůsobit řešení specifickým požadavkům výrobců a provozovatelů vozidla. Samozřejmostí je splnění požadavků definovaných v UIC vyhláškách, TSI a EN drážních technických normách. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další. Systém lze díky otevřenému rozhraní snadno rozšířit o systémy třetích stran (např. Wi-Fi a odbavovací systémy). Správu datového obsahu, vzdálený SW update a sledování diagnostických dat lze realizovat přes jednotné datové rozhraní MOMA.

Vlastnosti systému:

 • Integruje informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém a vlakový rozhlas
 • Modulární koncepce a otevřené rozhraní na vozidlové a stacionární systémy
 • Univerzální řešení vhodné pro všechny typy vozidel a dopravy
 • V souladu s CR LOC&PAS TSI, PRM TSI, UIC 176, UIC 568, UIC558
 • Interoperabilita podle TCN standardu – WTB a ETB

 

Přínosy pro zákazníka:

 • Splňuje všechny požadavky na informační systémy dané legislativou a provozovateli
 • Robustní softwarový ekosystém pro obsluhu a správu systému
 • Vzdálená diagnostika, správa a SW update
 • Kompletní dodávka od 1 výrobce snižuje provozní a pořizovací náklady
 • Podporuje bezpečnostní funkce – nouzová komunikace, kamerový systém
 • Vysoká úroveň integrace se synergickými efekty
 • Ověřené řešení s více než 1500 instalacemi např. ŽOS TRNAVA (SLOVENSKO), PARS NOVA (ČESKÁ REPUBLIKA), PESA BYDGOSZCZ SA (POLSKO), S.C. ATELIERELE C.F.R. GRIVITA S.A. (RUMUNSKO).

Služby a subsystémy integrované v UniTrack OMTS:

Vizuální informační systém poskytuje cestujícím audiovizuální informace přímo související s jízdou, informace o návazné dopravě, informace v případě mimořádností, informace usnadňující orientaci ve vlaku, rezervaci sedadel a multimédia.

Vlakový rozhlas umožňuje hlášení do vlakového rozhlasu z ISC, telefonu nebo přenosného zařízení, nouzovou komunikaci k cestujícím i opačně, komunikaci mezi členy vlakového personálu a integraci systému pro nevidomé.

Ovládání a diagnostika disponuje manuální i automatickou funkcí dle polohy GPS, ovládáním vizuálního, akustického, rezervačního a diagnostického systému, uživatelským rozhraním HMI pro strojvedoucího v rámci jednotného stanoviště EUDD nebo pro vlakový personál na dotykovém displeji, pokročilou diagnostikou systémů vozidla a bezpečnostním kamerovým systémem.

Datová komunikace umožnuje automatické propojování vozidel prostřednictvím WTB nebo ETB, interoperabilitu, bezdrátovou datovou komunikaci na pozemní server a standardizovaná komunikační rozhraní.

Management mobilních aplikací MOMA disponuje jednotným otevřeným rozhraním pro dálkové přenosy dat, umožnuje správu databáze vozidel a zabezpečenou obousměrnou datovou komunikaci, provoz v heterogenních komunikačních sítích (např. GSM, WLAN), provoz ve smíšeném on-line a off-line módu a zabezpečuje prioritu přenosů dle požadavků provozovatele.

Komplexní řídicí a komunikační systémy skupiny UniControls používají zejména výrobci kolejových vozidel, železniční dopravci a průmyslové společnosti v České republice a na Slovensku i mimo ně. Mezi významné zákazníky v České republice patří ČD, Metro/DPHMP (vlakový dispečink všech tří tras pražského metra), SŽDC i energetické společnosti jako např. ČEZ (řídicí systém elektrárny Počerady). Na Slovensku jsou to např. eustream (automatizace tranzitní soustavy plynu na Slovensku) anebo Železničná spoločnosť Slovensko. Mezi nejvýznamnější zahraniční zákazníky patří např. japonská společnost Toyo Denki (dodávky nadřazeného řízení pro vozy metra v čínském Chengdu), čínská dopravní univerzita v Dalianu (metro v Číně, Turecku, Indii, Argentině a v západoafrické Ghaně), francouzská společnost Alstom, státní dopravce ve Finsku a mnoho dalších. Společnost UniControls rovněž uvedla do provozu komplexní automatizaci tranzitu plynu na Slovensku pro eustream.

Společnost UniControls je také držitelem mnoha národních i mezinárodních ocenění. S Informačním, rezervačním a diagnostickým multimediálním systémem vhodným pro všechny typy osobní dopravy od městských až po dálkové spoje pod názvem UniTrack PIREDI získala inovační cenu ElA 2016 v kategorii Výroční cena za nejlepší inovační výrobek či proces v oblasti elektroniky a ICT.

O společnosti UniControls a.s.

Od svého založení v roce 1991 se UniControls systematicky zabývá vývojem, výrobou a instalací řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. Společnost UniControls se specializuje hlavně na aplikace vyžadující vysokou spolehlivost v náročných pracovních prostředích. Kurzu ve směru vysoce inovativních produktů odpovídá cíl společnosti být špičkovým a mezinárodně uznávaným dodavatelem řídicích systémů a komplexu souvisejících služeb. UniControls stále rozšiřuje portfolio svých produktů a služeb tak, aby byla schopna nabídnout široký sortiment řídicích systémů a elektronických zařízení jak v oblasti dopravní techniky, tak v oblasti průmyslového řízení. Důraz je kladen nejen na vysokou spolehlivost a dlouhodobou dostupnost produktů, ale také na inovativní přístup a soulad se standardy. Společnost UniControls je členem sdružení a standardizačních pracovních skupin zabývajících se drážní technologií a držitel certifikací IRIS, ISO 9001:2009, ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008.
Společnost je exportně orientovaná. Systémy firmy UniControls jsou dlouhodobě úspěšně provozovány v mnoha zemích jak v Evropě, tak i mimo ni.

Další informace najdete na www.unicontrols.cz.