TTC MARCONI přebírá aktivity společnosti UniControls

Praha 2. prosince 2020 – Společnost TTC MARCONI odkoupila obchodní závod společnosti UniControls, a stala se tak jediným vlastníkem obchodní značky a dalšího jmění této společnosti. Součástí transakce je i převedení stávajících zaměstnanců, duševního vlastnictví, majetku a veškerých platných smluvních vztahů na nově vzniklou dceřinou společnost TTC MARCONI.

„S UniControls jsme dlouhodobě spolupracovali jako výrobce některých klíčových zařízení pro jejich řídicí systémy. Možnost odkoupit v rámci konkurzního řízení obchodní závod a značku UniControls je proto pro nás zajímavou obchodní příležitostí, která nám umožní další posílení naší pozice, zejména v oblasti dodávek komunikačních, informačních a řídicích technologií pro železniční dopravu. Chceme využít synergií výrobního programu UniControls s produkty TTC MARCONI a navázat na historii značky otevřením nových trhů doma i v zahraničí,“ říká Josef Šelepa, jednatel společnosti TTC MARCONI.

O UNICONTROLS

Společnost UniControls vznikla v roce 1991 a patří dlouhodobě k mezinárodně uznávaným dodavatelům řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslového řízení. V minulosti mj. dodávala systém pro řízení vlaku pražského metra, je dodavatelem měřicího zařízení spotřeby trakční energie pro lokomotivy a podílela se významně i na modernizaci vlaků pro České dráhy. Výrobky společnosti UniControls jsou známé i v mnoha dalších zemích celého světa (vedle Evropy také třeba v Číně, Japonsku nebo Ghaně).

V roce 2018 došlo ke ztrátě několika významných zakázek a na to navazujícím problémům s financováním. Na jaře 2019 byl na společnost vyhlášen konkurz.

O TTC MARCONI

TTC MARCONI působí od roku 1993 na evropských telekomunikačních trzích jako systémový integrátor a významný dodavatel v oblasti kritické infrastruktury, zejména pak dopravy, energetiky, telekomunikací, veřejné správy, obrany a bezpečnosti. Je také jednou z vedoucích firem při řešení, implementaci a zajištění provozu rozsáhlých bezpečnostních systémů pro letiště, veřejnou dopravu, průmyslové a obchodní komplexy i další organizace se zvýšenými nároky na fyzickou, provozní a kybernetickou bezpečnost. Mezi české zákazníky TTC MARCONI patří například společnosti ČEZ, ČEPS, Správa železnic, Hasičský záchranný sbor ČR nebo Ministerstvo vnitra.

Vedle ČR působí TTC MARCONI také v dalších zemích. Má vlastní dceřiné společnosti na Slovensku, v Rusku a na Ukrajině a aktivně obchoduje zhruba na dalších třiceti trzích po celém světě. 

TTC MARCONI je součástí české investiční skupiny TTC, která podniká zejména v oblasti moderních technologií a realit a dnes zahrnuje více než dvacet společností.  V roce 2019 dosáhla skupina konsolidovaného obratu 1 mld. Kč a konsolidovaného zisku po zdanění, očištěného o jednorázové mimořádné vlivy, ve výši 101 mil. Kč.