Kaspersky Lab: Kvůli sociálním sítím vázne mezilidská komunikace, a to i mezi rodiči a dětmi

Díky sociálním sítím si s našimi blízkými můžeme psát kdykoliv a odkudkoliv. Tento komfort ale něco stojí – zaslepeni svými zdánlivě spokojenými online životy si často neuvědomujeme, jak sociální sítě zhoršují naše skutečné vztahy. Aktuální průzkum společnosti Kaspersky Lab ukazuje, že třetina lidí komunikuje se svými nejbližšími méně tváří v tvář. 21 % rodičů dokonce připustilo, že se jejich vztah s dětmi výrazně zhoršil poté, co je jejich děti na sociálních sítích viděly v kompromitující situaci. (TZ)

Ve snaze získat co nejvíce „lajků“, uveřejňují uživatelé na sociální sítě fotky sebe nebo ostatních, jak jsou pod vlivem alkoholu, v odvážném oblečení či dokonce nazí. V takových případech je více než zřejmé, že jim sociální sítě mohou zničit reálné vztahy. Ačkoliv jsou většinou rodiče těmi, kdo nesouhlasí s online chováním svých dětí, situace se mnohdy otočí. Více než pětina rodičů uznává, že se jejich vztah s dětmi zhoršil, po tom co je děti viděly v kompromitujících situacích. Oproti tomu pouze 14 % rodičů pohoršilo online chování jejich dětí. Ta samá kompromitující záležitost navíc dokonce stála za 16 % rozpadlých partnerských vztahů uživatelů sociálních sítí.

Vlivem sociálních sítí lidé mezi sebou čím dál méně komunikují tváří v tvář, čímž se celkově mění vztahy v rodině, mezi kamarády nebo s kolegy. Významná část lidí připouští, že se nyní daleko méně baví se svými rodiči (31 %), dětmi (33 %), partnery (23 %) a kamarády (35 %), protože se s nimi mohou „vidět“ prostřednictvím sociálních sítí.

„Mnohé studie naznačují, že dnešní digitální komunikace nahrazuje tu skutečnou. Žijeme v silně globalizovaném světě, který je v pohybu, což se odráží v geografickém odloučení členů rodiny i partnerů. Digitální komunikace nabízí možnost tyto vzdálenosti překlenout. Nicméně nemůže zcela nahradit personalizovanou komunikaci – přinejmenším ne vždy a úplně.  Digitální komunikace je chudší, co se zapojení smyslových kanálů týče, což vede ke sníženému smyslovému vnímání,“ říká Dr. Astrid Carolus, mediální psycholožka na univerzitě v německém Würzburgu.

Navzdory tomu, že se vytrácí osobní komunikace, zhruba polovina respondentů věří, že se kvalita jejich vztahů s blízkými nezměnila. Dokonce jsou přesvědčeni, že se ve výsledku díky komunikaci po internetu zlepšila. Doktorka Astrid Carolus však varuje, že ačkoliv se zdá, že se kvalita vztahů zlepšuje, nemusejí lidé vždy svou online komunikaci správně posoudit.

Přestože sociální sítě pomáhají překonávat časové i prostorové odloučení a ulehčují komunikaci, nemusí mít na lidi vždy pozitivní vliv. Často kvůli nim dochází k partnerským sporům nebo osobním zklamáním, kdy se lidé snaží porovnávat svůj život s životy druhých. Aby posbírali co nejvíce palců nahoru a stoupali tak v pomyslné sociální hierarchii, uživatelé čím dál častěji uveřejňují na sociálních sítích osobní informace, čímž sebe i ostatní vystavují zvýšenému riziku. Někteří se proto nakonec rozhodnou tyto sociální platformy opustit, což s sebou ale přináší nemilou ztrátu digitálních vzpomínek ve formě fotografií či konverzací.

Aby uživatelé nevystavovali sebe ani své blízké zbytečným rizikům, je nutné, aby byli obezřetní a dávali si pozor na to, co uveřejňují na sociálních sítích. Tím nejen minimalizují potenciální online rizika, ale zabrání i problémům ve skutečných vztazích. S ochranou digitálních vzpomínek uživatelům pomůže nově vyvíjená aplikace společnosti Kaspersky Lab. FFForget umožní bezpečně uložit veškeré vzpomínky ze sociálních sítí do zašifrovaných souborů.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a funguje již od roku 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb k ochraně podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.