Ericsson zveřejnil hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2016

HLAVNÍ ÚDAJE ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ 2016:

 • Vykázané tržby meziročně klesly o 11 %, tj. o 5,5 miliardy švédských korun, v důsledku snížení příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví.
 • Navzdory silnému sekvenčnímu růstu tržeb v segmentu Sítě zůstává tento trh i ve čtvrtém čtvrtletí slabý. (TZ)
 • Hrubá marže činila 26,1 % (36,3 %). Hrubá marže, bez výdajů na restrukturalizaci, byla mezikvartálně stabilní, meziročně však poklesla na 29,4 % (36,6 %) v důsledku snížení příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví a vyššímu podílu příjmů v segmentu Globální služby, s nižší marží, ve sledovaném čtvrtletí.
 • Příjmy z provozní činnosti činily -0,3 (11,0) miliardy švédských korun. Příjmy z provozní činnosti, bez výdajů na restrukturalizaci, poklesly na 4,4 (11,7) miliardy švédských korun, zejména v důsledku snížení příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví.
 • Program snižování nákladů a zvyšování efektivity plní vytyčené cíle. Je realizován rychlejším tempem, než se pro sledované čtvrtletí předpovídalo, což vedlo k výdajům na restrukturalizaci ve výši 7,6 miliardy švédských korun, oproti odhadovaným 5,5 –  6,5 miliardám švédských korun.
 • Základní příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví činí v současnosti přibližně 7 miliard švédských korun ročně. Objem prodeje smartphonů, nově uzavřené smlouvy a prodej licencí k tzv. internetu věcí přinášejí příležitosti k obchodnímu růstu.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl 19,4 (21,9) miliardy švédských korun díky snížení objemu provozních aktiv.
 • S účinností k 16. lednu 2017 se prezidentem a generálním ředitelem společnosti stal Börje Ekholm.

HLAVNÍ ÚDAJE ZA CELÝ ROK 2016:

 • Vykázané tržby poklesly o 10 %, zejména v důsledku slabší poptávky po mobilním vysokorychlostním internetu, především na trzích se slabým makroekonomickým prostředím. Příjmy z prodeje licenčních práv k duševnímu vlastnictví činily 10,0 (14,4) miliardy švédských korun.
 • Příjmy z provozní činnosti poklesly na 6,3 (21,8) miliardy švédských korun, zejména v důsledku nižšího objemu tržeb a změny obchodního mixu u mobilního vysokorychlostního internetu, s nižším podílem projektů zaměřených na rozšiřování kapacit. Tento pokles byl částečně kompenzování nižšími provozními výdaji.
 • Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl 14,0 (20,6) miliardy švédských korun. Čistá výše hotovosti ke konci roku činila 31,2 miliardy švédských korun.
 • Představenstvo navrhne, aby řádná valná hromada schválila pro rok 2016 dividendu ve výši 1,00 (3,70) švédské koruny na akcii.

TABULKA KLÍČOVÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ ZA Q4 2016:

 

Miliard švédských korun Čtvrté čtvrtletí 2016 Čtvrté čtvrtletí 2015 Meziroční změna Třetí čtvrtletí 2016 Mezi-kvartální změna Celý rok 2016 Celý rok 2015
Čistý objem tržeb 65.2 73.6 -11 % 51.1 28 % 222.6 246.9
  Růst tržeb upravený pro srov-natelné jednotky a zohledňující změny směnných kurzů -15 % 23 % -10 % -5 %
Hrubá marže 26.1 % 36.3 % 28.3 % 29.8 % 34.8 %
  Hrubá marže bez restrukturalizačních nákladů 29.4 % 36.6 % 29.4 % 31.4 % 35.7 %
Příjmy z provozní činnosti -0.3 11.0 -103 % 0.3 -182 % 6.3 21.8
  Příjmy z provozní činnosti bez restrukturalizačních nákladů 4.4 11.7 -63 % 1.6 172 % 13.9 26.8
Provozní marže -0.4 % 15.0 % 0.7 % 2.8 % 8.8 %
  Provozní marže bez restrukturalizačních nákladů 6.7 % 16.0 % 3.1 % 6.2 % 10.9 %
Čisté příjmy -1.6 7.0 -123 % -0.2 1.9 13.7
Zředěný zisk na akcii ve švédských korunách -0.48 2.15 -122 % -0.07 0.52 4.13
Zisk na akcii (neodpovídající metodice IFRS) ve švédských korunách 1) 0.62 2.50 -75 % 0.34 82 % 2.66 6.06
Tok hotovosti z provozní činnosti 19.4 21.9 -11 % -2.3 14.0 20.6
Čistá hotovost ke konci sledovaného období 31.2 41.2 -24 % 16.3 91 % 31.2 41.2

1) Zředěný zisk na akcii bez amortizace, odpisů pořízeného nehmotného majetku a výdajů na restrukturalizaci.

Finanční opatření neodpovídající metodice IFRS byly zahrnuty do nejvhodnějších položek finančních výkazů, které naleznete na konci této zprávy.

Komentář Börje Ekholma, prezidenta a generálního ředitele Ericssonu (NASDAQ: ERIC)

Negativní trendy v našem odvětví přetrvaly i ve čtvrtém čtvrtletí. Do tržeb se nicméně pozitivně promítly výhodné směnné kurzy v kombinaci s dodávkami hardwaru, původně plánovanými na první čtvrtletí roku 2017. Ziskovost meziročně poklesla v důsledku nižších příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví, zejména kvůli smlouvě se společností Apple uzavřené v loňském roce a vyšších výdajů na restrukturalizaci. Tok hotovosti z provozní činnosti dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 19,4 miliardy švédských korun díky snížení objemu provozních aktiv.

Business

Tržby společnosti meziročně poklesly o 11 %, zejména v důsledku poklesu příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví o 5,5 miliardy švédských korun. Příjmy z prodeje licenčních práv k duševnímu vlastnictví činily za celý rok 10,0 (14,4) miliardy švédských korun.

V roce 2016 řada trhů v regionech, jako je Latinská Amerika, Střední východ a Afrika, vykazovala slabé makroekonomické prostředí, což se negativně promítlo do investic do mobilního vysokorychlostního internetu.  Tyto trhy zůstaly slabé i ve čtvrtém čtvrtletí, k dalšímu oslabení došlo v Latinské Americe. Na žádost zákazníků však byly realizovány dodávky hardwaru, které se původně plánovaly na první čtvrtletí roku 2017, což se pozitivně promítlo do tržeb ve čtvrtém čtvrtletí. V kombinaci s oslabením švédské koruny oproti americkému dolaru to vedlo k silnějšímu sekvenčnímu růstu tržeb v oblasti mobilních vysokorychlostního internetu oproti prognózám. Segmentu Sítě mezikvartálně vzrostly tržby o 39 %. Nová radiová platforma ERS (Ericsson Radio System) představovala téměř 15 % celkových dodávek radiových jednotek v roce 2016, přičemž postupně roste počet instalací této nové platformy.

Tržby v segmentu Globální služby meziročně poklesly o 4 % v důsledku snížení rozsahu smlouvy o manažovaných službách v Severní Americe. Tržby v segmentu Řešení podpory meziročně poklesly o 39 %, zejména v důsledku poklesu příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví. Oproti očekáváním rovněž poklesly tržby v segmentu TV & Média, zejména v důsledku rychlému poklesu prodeje starších produktů.

Tržby v oblastech cíleného růstu meziročně poklesly o 7 %, zejména v důsledku poklesu tržeb u systémů provozní (OSS) a obchodní (BSS) podpory po přechodu od starších k novým produktům. Vyčlenili jsme prostředky na projekty digitální transformace, abychom si v roce 2017 zabezpečili významné dodávky. Tržby v oblastech cíleného růstu za celý rok zůstaly nezměněny a činily 20 % tržeb společnosti za rok 2016.

Očekáváme, že současné trendy v našem odvětví a obchodní mix tržeb z rozšiřování pokrytí a kapacit mobilního vysokorychlostního internetu přetrvají i v roce 2017. Ve zprávě pro investory za listopad jsme uveřejnili naši prognózu pro trh se zařízením RAN (Radio Access Network) v amerických dolarech: pokles o 10 – 15 % za rok 2016, s dalším poklesem o 2 – 6 % v roce 2017.

Základní příjmy z prodeje práv k duševnímu vlastnictví činí v současnosti přibližně 7 miliard švédských korun ročně. Objem prodeje smartphonů, smlouvy s aktuálně nelicencovanými výrobci ručních přístrojů a prodej licencí k tzv. internetu věcí přinášejí příležitosti k obchodnímu růstu.

Ziskovost

Příjmy z provozní činnosti poklesly ve sledovaném čtvrtletí na -0,3 (11,0) miliardy švédských korun, zejména v důsledku snížení příjmů z prodeje práv k duševnímu vlastnictví, vyšším výdajům na restrukturalizaci a nižší hrubé marži.

Program snižování nákladů a zvyšování efektivity, který byl zahájen v listopadu 2014, plní stanovené cíle, tj. dosáhnout roční úrovně „run rate“ pro provozní výdaje, kromě výdajů na restrukturalizaci, ve výši 53 miliard švédských korun do druhé poloviny roku 2017. Provozní výdaje za celý rok, kromě výdajů na restrukturalizaci, činily 56,4 miliardy švédských korun, což odpovídá celoročnímu snížení výdajů o 5 miliard švédských korun. Program byl ve sledovaném čtvrtletí realizován rychlejším tempem, než jsme předpovídali, což vedlo k vyšším výdajům na restrukturalizaci.   Při současných plánech očekáváme, že v roce 2017 budou výdaje na restrukturalizaci činit přibližně 3 miliardy švédských korun.

Pohyb hotovosti (Cash flow)

Tok hotovosti z provozní činnosti činil ve čtvrtém čtvrtletí 19,4 miliardy švédských korun. Do toku hotovosti z provozní činnosti se promítlo zejména snížení provozních aktiv. Tok hotovosti z provozní činnosti činil za celý rok 14,0 miliardy švédských korun. Čistá výše hotovosti ke konci sledovaného čtvrtletí činila 31,2 miliardy švédských korun.

Představenstvo navrhne, aby řádná valná hromada schválila dividendu ve výši 1,00 (3,70) švédské koruny na akcii. Představenstvo se domnívá, že je vhodné přizpůsobit výši dividendy příjmům za rok 2016, se zohledněním výdajů na restrukturalizaci a aktuálních prognóz trhů. Představenstvo však věří, že probíhající opatření ke zlepšení finančních výsledků Ericssonu mají potenciál zvýšit časem dividendu, ruku v ruce se zlepšením finančních výsledku společnosti.

Důraz na budoucnost

Naše společnost, stejně jako naši zákazníci, prochází obdobím rychlých změn. V důsledku toho přehodnocujeme své priority, abychom určili budoucí směřování naší společnosti. Již na tom začaly pracovat naše klíčové týmy, které zajistí kvalitní rozhodnutí a jejich rychlou realizaci v praxi.  Zaměříme se na vylepšení strategie, která umožní nasměrovat investice do oblastí, kde můžeme a musíme slavit úspěchy. Vycházíme z doporučení slavného hokejisty Wayne Gretzkyho: „Budeme bruslit tam, kde bude puk, ne tam, kde byl dříve“.

V krátkodobém horizontu je klíčem k vytvoření silného základu pro budoucí růst zajištění stability. To znamená upřednostnit ziskovost před růstem, ale také důsledně pokračovat ve zvyšování efektivity všech našich podniků. Díky tomu zůstaneme v čele technologického vývoje spojením silných stránek v oblasti produktů, služeb a řešení.

POZNÁMKY PRO REDAKTORY

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson