Technickým oborům schází ženský pohled

Přesvědčený je o tom děkan Fakulty strojní ČVUT v Praze prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.: „Statistiky ukazují, že mezi studenty a tudíž i absolventy technických univerzit je málo dívek. Dnešní průmysl ale potřebuje změnu, co se týče inovací a diverzity hledisek, schází mu ženský pohled na výrobky, aby více odpovídaly lidským potřebám a byly tak prodejnější. Firmy totiž nepotřebují pouze racionální, technicky tvořivé myšlení, ale také empatii a intuici, které jsou charakteristické právě pro ženský pohled.“ (TZ)

Rád by o tom přesvědčil mimo jiné i návštěvníky stánku fakulty strojní na letošním Veletrhu Pražských veřejných vysokých škol 2. února v rámci své přednášky od 10 hodin anebo při Dnech otevřených dveří na Fakultě strojní ČVUT v Praze ve dnech 1. a 2. února 2017.  Vedle tradiční nabídky studia na pražské strojní fakultě a nabídky dvou nových unikátních studijních a životních příležitostí promluví také o možnosti studia strojařiny pro dívky. Unikátní je letos v nabídce školy studium konstrukce leteckých motorů pro práci ve vznikajícím vývojovém centru General Electric Aviation CZ, kde za 10 let bude vyvíjen nejlepší letecký motor na světě pro největší průmyslovou firmu světa, a dále i studium nového oboru Průmysl 4.0, jehož cílem je připravit studenty na budoucí podobu průmyslu. Představuje opět velkou životní šanci samostatně utvářet průmysl.

Dlouholeté zkušenosti jedině utvrzují děkana Valáška v jeho názoru: „Návrhové týmy za účasti žen fungují lépe. Samotné ženy bývají zpravidla týmovější hráči, než muži, zároveň ale jejich přítomnost budí v mužích soutěživost a zvyšuje tak kreativitu celého týmu. Tvůrčí potenciál může dále umocnit i střet různých pohledů na problém – mužského a ženského. Výsledkem totiž nemusí být konflikt, ale naopak synergie a vznik zcela nové kvality.“  

Děkan Valášek si uvědomuje, že Fakulta strojní ČVUT v Praze není jediná mezi technickými univerzitami u nás, která toto vnímá. „V jednom jsme ale první,“ upozorňuje, „pouze my si uvědomujeme, že na studium žen nejsme úplně připravení – stejně jako není průmysl plně připraven na zaměstnávání žen. Změna je ale bez účasti žen obtížná.“ Děkan Valášek proto dívky vyzývá: „Pojďte k nám studovat a pomoci nám se změnit.“