Kaspersky Lab nabízí online bezpečnostní školení pro top manažery

Společnost Kaspersky Lab oznámila spuštění svého školicího programu Kaspersky Interactive Protection Simulation Online (KIPS Online). KIPS Online je praktické doplnění již dříve dostupného a oceňovaného kyberbezpečnostního školení KIPS Live offline. Obě Live a Online verze nabízejí efektivní školení bezpečnostního zabezpečení, které je určené pro firemní vyšší manažery po celém světě. (TZ)

KIPS Online přináší nezkreslený pohled na kyberbezpečnostní tématiku, který cílí na vrcholové manažery velkých podniků. Na základě 20 leté odborné zkušenosti společnosti Kaspersky Lab se KIPS zaměřuje na stěžejní kompetenci seniorních manažerů: nutnost okamžité profesionální reakce na kyberbezpečnostní incident v časové tísni.

„Všeobecné povědomí firem o kybernetických hrozbách vyžaduje znalost hrozeb, průběhu útoků a způsobů, jak se vyvarovat napadení. Avšak na nejvyšších rozhodovacích místech je pro úspěšné zvládnutí incidentu s minimálními následky nejdůležitější týmová práce. Právě to jsme měli na paměti, když jsme začali KIPS vyvíjet. Zvolili jsme proto nestandardní způsob – zábavné a především relevantní a důmyslné hry, které z pravidla zaberou jen dvě hodiny. Jejich cílem není školit manažery v oblasti hrozeb, nechceme jimi totiž nahradit IT specialisty, ale pomoci jim lépe spolupracovat v průběhu kybernetického útoku. KIPS online tak přináší potřebnou flexibilitu do školicí metodiky stejně tak jako zapojení vyššího managementu v nadnárodním měřítku,“ říká Jan Sekera, regionální manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Kaspersky Lab.

Spolupráce snižuje náklady na nápravu škod

Podle průzkumu Corporate IT Security Risks společnosti Kaspersky Lab uznalo 51 % společností, že je těžké prokázat návratnost investic do IT bezpečnosti. Rychlý a koordinovaný zásah na úrovni vyššího managementu pomůže snížit náklady na IT zabezpečení, přičemž jedním z hlavních úkolů KIPS Live a KIPS Online je tuto schopnost doložit. V průběhu školení je úkolem účastníků spravovat interaktivní zařízení a zajistit v rámci několika týmů finanční stabilitu, zatímco se budou potýkat s probíhajícím kyberbezpečnostním incidentem. Herní scénáře zahrnují reálné problémy, které přesahují kompetence operátorů, kteří obsluhují IT zařízení.

Ještě před celosvětovým uvedením tohoto školení uspořádala Kaspersky Lab v prosinci loňského roku globální KIPS Online turnaj (KIPS Winter Series), kterého se zúčastnili firemní zákazníci a zástupci médií. Celkově se zapojilo 270 týmů ze 40 zemí světa. Jednalo se v podstatě o hlavní zkušební test nové platformy KIPS Online, který skončil velmi úspěšně. Podařilo se totiž prokázat schopnost zapojit do tohoto školení rozsáhlé týmy až do počtu několika set lidí. Cílem Kaspersky Lab je rozšířit povědomí o nutnosti rychlé a koordinované spolupráce v případě online útoku. Za tímto účelem nabízí zmiňované speciální školení k volnému využití všem poskytovatelům bezpečnostních služeb a dalším institucím.

Dostupnost

KIPS Online a KIPS Live jsou součástí sady školení Security Awareness Training od společnosti Kaspersky Lab. Jsou na vyžádání dostupné po celém světě buď přímo u této společnosti, nebo od jejích distributorů. Více informací o interaktivních programech simulujících bezpečnostní procesy od Kaspersky Lab najdete na stránkách společnosti nebo v detailním popisu na blogu. Doplňující informace o turnaji KIPS Winter Series se dozvíte v příspěvku od Eugena Kaspersky na blogu.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a funguje již od roku 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb k ochraně podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.