O2 v roce 2016 opět zvýšilo čistý zisk, výnosy jsou již druhým rokem v řadě stabilní

  • Čistý zisk se v roce 2016 zvýšil o 4 % na 5,3 mld. Kč, provozní zisk EBITDA mírně vzrostl na 10,5 mld. Kč. Společnost tak splnila své cíle (TZ)
  • Konsolidované výnosy dosáhly výše 37,5 mld. Kč, o 0,4 % více. Společnost tak i ve druhém roce po rozdělení dokázala meziročně držet stabilní výnosy
  • Počet zákazníků mobilních smluvních služeb O2 v České republice se v roce 2016 zvýšil o 119 tisíc
  • Budoucí negativní vliv regulace roamingu plánuje O2 částečně kompenzovat novými službami v oblasti pojištění a elektronické evidence tržeb
  • Zatímco průměrná spotřeba mobilních dat na zákazníka O2 za poslední tři roky vzrostla 4,5 krát, průměrná útrata za mobilní služby klesla za stejné období o 11 %; jednotková cena za 1 GB pro zákazníka tak poklesla o 80 %
  • Představenstvo zamýšlí navrhnout akcionářům dividendu za rok 2016 ve výši 17 Kč na akcii; nad rámec výplaty dividendy hodlá navrhnout rozdělení části emisního ážia ve výši 4 korun na akcii

Operátor O2 dnes oznámil své neauditované provozní a finanční výsledky za rok 2016. Konsolidovaná data obsahují výsledky všech dceřiných společností.

Telekomunikační trh je nadále velmi konkurenční, navíc od května se v našich finančních výsledcích negativně projevuje dopad nové regulace roamingu. Přesto se nám podařilo již druhým rokem po oddělení infrastruktury udržet výnosy na úrovni předchozího roku a zvýšit čistý zisk.Hlavními růstovými oblastmi zůstávajíO2 TV a mobilní data,“ komentuje výsledky předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic Tomáš Budník.

„Abychom i v budoucnu reagovali na vzrůstající potřeby našich zákazníků, zvýšili jsme v roce 2016 investice meziročně o třetinu. Za poslední tři roky jsme jen v České republice vynaložili na rozvoj a provoz mobilní sítě zhruba 23 miliard korun přímých nákladů, z čehož téměř 5,5 miliard bylo příjmem do státního rozpočtu,“ dodává Tomáš Budník.

„Regulace bude naše finanční výsledky negativně ovlivňovat i v budoucích letech, proto vstupujeme i do oblasti finančních služeb. Výnosy z pojištění a řešení elektronické evidence tržeb nám budou částečně kompenzovat nižší výnosy z roamingu,“ doplňuje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti.

„Na valné hromadě zamýšlíme navrhnout akcionářům vyplatit za rok 2016 dividendu a část emisního ážia v celkové výši 21 korun na akcii,“ uzavírá Tomáš Budník k návrhu výplaty odměny akcionářům.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. prosinci 2016 výše 4 941 tisíc, meziročně o 1 % více. Počet zákazníků smluvních služeb se zvýšil o 3,7 % na 3 356 tisíc. V průběhu roku 2016 jejich počet vzrostl o 119 tisíc a jejich loajalita dosáhla historicky nejvyšší úrovně (průměrná měsíční míra odchodu činila jen 0,7 %). Jejich podíl na celkové bázi dosáhl úrovně 67,9 %, což představuje meziroční nárůst o 1,8 procentních bodů. Počet zákazníků předplacených služeb dosáhl výše 1 585 tisíc. Pokles jejich počtu se v průběhu roku 2016 výrazně zpomalil.

V roce 2016 pokračovalo O2 prostřednictvím společnosti CETIN v rozšiřování pokrytí a zvyšování kapacity a rychlosti mobilní 4G LTE sítě. Na konci roku 2016 tak pokrytí populace dosáhlo již 99 %. V Praze a Brně začal operátor zvyšovat rychlost a kapacitu mobilní datové sítě agregací více frekvenčních pásem a nasazením technologií 2CC a 3CC. Na konci roku 2016 byla technologie 2CC v Praze nasazena na 493 z 534 základnových stanic. Rozšiřování 3CC bude v průběhu roku 2017 zaměřeno zejména na malé lokality se zvýšeným provozem. V ostatních oblastech České republiky bylo v roce 2016 technologií 4G LTE nově osazeno zhruba 1 500 vysílačů s cílem zvýšit pokrytí populace a rychlosti v souladu s licenčními podmínkami. V prosinci spustilo O2 v části Prahy jako první operátor v reálném prostředí technologii 4,5G, která umožnuje datové přenosy s teoretickými rychlostmi až 1,2 Gb/s. Té je možné dosahovat díky agregaci několika frekvenčních pásem (LTE 800 FDD, LTE 1 800 FDD, LTE 2 600 FDD, LTE 2 600 TDD) a jejich doplněním o technologie 4×4 MiMo a 256QAM. Tímto krokem se tak připravuje na příchod 5G.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce tarifů s navýšeným množstvím dat vzrostl meziročně datový provoz o téměř 80 % na téměř 30 600 terabytů. Počet zákazníků, kteří využívají internet v mobilu, vzrostl o 15 % na 1 778 tis.

Již 56 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých zařízení, třetina všech přitom podporuje technologii 4G LTE. Počet zákazníků, kteří vlastní nejen LTE telefon, ale mají zároveň vyměněnou i SIM kartu za novou, která novou technologii podporuje, dosáhl na konci roku téměř 850 tis.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl k 31. prosinci 2016 celkem 221 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 6,1 % více. Mezi zákazníky je nadále velmi úspěšná doplňková služba MULTI, která domácnostem umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu si pořídilo 34 tisíc domácností a O2 se tak může pochlubit již více než 250 tisíci aktivními set top boxy. Za rostoucím zájmem o digitální televizi stojí především její unikátní funkce (zpětné zhlédnutí, nahrávání apod.) a také stále více exkluzivního obsahu vysílaného na vlastních sportovních televizních kanálech s multidimenzí. Po srpnovém spuštění kanálu O2 TV Fotbal věnovanému nejpopulárnějšímu sportu v České republice přidalo O2 od začátku ledna 2017 nový kanál O2 TV Tenis, který divákům v roce 2017 přinese rekordní počet 3 800 hodin přímých přenosů. Exkluzivně bude odvysíláno 47 turnajů ženské série WTA, dále 14 turnajů mužského okruhu ATP a také lednový Grand Slam Australian Open. V průběhu roku přibude ještě samostatný kanál věnovaný lednímu hokeji.

Zákazníci si rovněž oblíbili sledování O2 TV televize přes internet, na mobilních zařízeních nebo v restauracích. Na konci roku nabízelo službu O2 TV již více než 1 100 restaurací, barů a hospod. Počet diváků, kteří O2 TV aktivně sledují přes mobilní aplikaci nebo na internetu, nadále roste a v prosinci 2016 tento způsob sledování televize využilo již více než 360 tisíc diváků.

Počet zákazníků, kteří využívají pevný internet xDSL, dosáhl na konci roku 2016 výše 769 tis. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený na technologii VDSL už 65 % domácností, meziročně o 10 procentních bodů více. V průběhu října zvýšilo O2 zhruba desetině všech zákazníků pevného internetu s tarifem Aktiv, u kterých to umožňovaly technické parametry přípojky, zdarma dostupnou rychlost ze 40 na 50 Mbit/s. Pro přibližně 250 tisíc českých domácností je od listopadu dostupný nový tarif Premium, který nabízí rychlost stahování až 80 Mbit/s a rychlost pro upload dat 8 Mbit/s.

Společnost v lednu zavedla dva tarify na neomezené volání z pevných linek, které umožňují volat i na mobily nebo do zahraničí za pevnou částku. Na ty do konce roku 2016 přešly již všechny domácnosti a podnikatelé a většina korporátních zákazníků. Průměrný výnos na jednu linku v rezidentním segmentu se díky tomu v roce 2016 meziročně zvýšil o téměř 30 % a pokles hlasových výnosů se výrazně zpomalil. Celkový počet pevných linek dosáhl na konci roku 2016 výše 699 tis.

Slovensko

Počet mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl meziročně o 4,6 % na 1 892tis. V roce 2016 tak O2 Slovakia zvýšila svoji zákaznickou bázi o téměř 85 tisíc. Prostřednictvím společnosti O2 Business Services nabízí O2 na Slovensku od začátku roku také fixní a mobilní služby pro korporátní zákazníky. Na konci roku 2016 je využívalo zhruba 200 zákazníků.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly v roce 2016 výše 37 522 mil. Kč, meziročně o 0,4 % více . Provozní výnosyv České republice dosáhly výše 30 902 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,1 %. Výnosy v segmentu pevných linek poklesly méně než v minulosti, o 0,9 % na 11 563 mil. Kč, zejména díky pokračujícímu růstu výnosů z O2 TV a vyšším výnosům z ICT služeb. Výnosy mobilního segmentu vzrostly mírně o 0,6 % na 19 339 mil. Kč. Pokles hlasových a SMS výnosů z důvodu regulace roamingu a nižších cen v segmentu firemních zákazníků a veřejné správy kvůli přejednání smluv a výběrovým řízením byl více než kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje zařízení. Na Slovensku dosáhly celkové výnosy výše 6 787 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,6 % . Výnosy v eurechvzrostly o 2,5 % na 251 mil. EUR.

Provozní zisk EBITDA vzrostl v roce 2016 meziročně o 3,0 % na 10 451 mil. Kč, když 3,6% pokles ziskovosti na Slovensku způsobený investicemi do rozvoje podnikání ve fixním segmentu byl více než kompenzován 5,1% nárůstem EBITDA v České republice .Čistý zisk se zvýšil o 3,6 % na 5 259 mil. Kč.

Odměna pro akcionáře za rok 2016

Představenstvo společnosti zamýšlí předložit akcionářům na valné hromadě návrh na výplatudividendy za rok 2016 ve výši 17 Kč na akcii. To představuje 98 % čistého nekonsolidovaného zisku, plně v souladu s dividendovou politikou vyplatit 90 % až 110 % zisku. Kromě toho v souladu se svým dříve oznámeným záměrem plánuje navrhnout rozdělení části emisního ážiave výši 4 Kč na akcii. Dohromady tedy plánuje akcionářům vyplatit 21 Kč na akcii před zdaněním , celkem tedy 6,5 miliard korun. Při současné ceně akcií to představuje pro akcionáře téměř 8% výnos.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele 1-12 2016 1-12 2015 Meziroční změna
Provozní výnosy

– mobilní výnosy v ČR

– fixní výnosy v ČR

– výnosy na Slovensku

37 522 mil. Kč

19 339 mil. Kč

11 563 mil. Kč

6 787 mil. Kč

37 385 mil. Kč

19 216 mil. Kč

11 670 mil. Kč

6 682 mil. Kč

+ 0,4 %

+ 0,6 %

– 0,9 %

+ 1,6 %

Celkové náklady

– z toho provozní náklady

27 067 mil. Kč

7 950 mil. Kč

27 285 mil. Kč

8 089 mil. Kč

– 0,8 %
– 1,7 %
EBITDA 10 451 mil. Kč 10 142 mil. Kč + 3,0 %
EBITDA marže 27,9 % 27,1 % + 0,7 p. b.
Čistý zisk 5 259 mil. Kč 5 077 mil. Kč + 3,6 %

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 3 356 tis. 3 237 tis. + 3,7 % + 119 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 1 585 tis. 1 659 tis. – 4,5 % – 74 tis.
Celkem 4 941 tis. 4 896 tis. + 0,9 % + 45 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 289 Kč 287 Kč + 0,6 %
Počet zákazníků využívajících fixní služby 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
O2 TV (IPTV a OTT) 221 tis. 208 tis. + 6,1 % + 13 tis.
Aplikace O2 TV a web (počet uživatelů) cca 360 tis. cca 210 tis.
xDSL 769 tis. 795 tis. – 3,2 % -26 tis.
VDSL 500 tis. 438 tis. + 14,1 % + 62 tis.
Pevné hlasové linky 699 tis. 840 tis. – 16,8 % – 141 tis.
Chytré telefony 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 56,3 % 48,5 % + 7,8 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O2 32,2 % 18,6 % +13,7 p. b.

Provozní ukazatele – Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 1 077 tis. 971 tis. + 10,9 % + 106 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 815 tis. 838 tis. – 2,7 % – 23 tis.
Celkem 1 892 tis. 1 809 tis. + 4,6 % + 83 tis.