Maloobchody by si měly hýčkat zákazníky, ale také se zaměřit na produktivitu práce, říká studie Cisco

Praha 30. ledna 2017 – Maloobchodníci podceňují investice do nástrojů pro produktivitu práce a dostatečně finančně nepokrývají ani oblastí, v nichž se mohou odlišit od konkurence. Optimalizace investic do produktivity zaměstnanců by přitom globálně znamenala vyšší příjmy v hodnotě 187 miliard dolarů ročně. Naopak si již dnes uvědomují důležitost technologií pro zkvalitnění interakce se zákazníky. Tyto závěry přinesla globální studie Cisco s názvem „The Current State of Digital Readiness in Retail“, která mapovala současný stav digitální připravenosti v maloobchodu. (TZ)

Globální výzkum společnosti Cisco proběhl mezi manažery maloobchodů v USA, západní Evropě a Latinské Americe. Kladl si za cíl zjistit, v jaké fázi digitální transformace se nacházejí. Mezi dotázanými byli zástupci kamenných i elektronických obchodů, výrobců oděvů, pohostinských služeb a dalších segmentů maloobchodu. Studie ukazuje, jaké jsou jejich aktuální priority z hlediska investic do digitálních technologií a jakých nedostatků ve svých strategiích digitální přeměny si možná nejsou vědomi.

Mezi hlavní zjištění studie společnosti Cisco s názvem „The Current State of Digital Readiness in Retail“ patří:

  • Maloobchodníci podceňují nástroje na zvýšení produktivity práce. Přitom globálně může efektivní nasazení těchto technologií přinést maloobchodům v roce 2018 až 187 miliard dolarů navíc. Do této oblasti přitom míří pouhých 6 % investičních priorit, ačkoliv investice sem vykazují nejvyšší návratnost.
  • Maloobchodníci nedostatečně investují do odlišení své značky. Do této oblasti putuje pouhých 29 % investic. Jedná se o pokročilejší fázi digitální transformace, kdy maloobchodníci mohou pomocí technologií (například chytrá Wi-Fi síť a pokročilá analytika) odlišit svoji značku od konkurence či hledat nové obchodní modely a zdroje výnosů. Tato zjištění ukazují, že většina maloobchodníků v digitální transformaci dostatečně nepokročila a vystavuje se riziku ztráty trhu ve prospěch dynamičtější a více inovativní konkurence.
  • Maloobchodníci si zákazníky hýčkají. Zatímco jiné oblasti digitalizace zůstávají podfinancované, maloobchodníci si už dnes uvědomují důležitost investic na zkvalitnění interakce se zákazníky (37 % jejich investic putuje právě sem). Ačkoliv je zákaznická zkušenost jednou z klíčových oblastí, měli by se maloobchodníci více zaměřit také na sebe, aby lépe poznali chování zákazníka a mohli tak optimalizovat své investice.

Analytika dat – optimalizace produktivity i možnost odlišit se

Pokročilá analytika se do budoucna stane nezbytnou součástí každého moderního obchodu i nákupního centra. Umožňuje totiž poznat chování zákazníků a na základě toho upravit investice nejen do produktivity práce (například snížením personálu v určitou hodinu), ale i změnit rozložení zboží a doručit zákazníkům speciální nabídku, kterou jinde nedostanou.

Pro efektivnější využití doporučuje společnost Cisco postupovat v několika krocích. V prvním je vhodné nasadit analytické nástroje a pomocí agregovaných dat lépe poznat chování současných i potenciálních zákazníků. Až poté mohou maloobchodníci optimalizovat rozložení své prodejny nebo obchodního centra. V další fázi mohou maloobchodníci nasadit technologie pro doručování personalizované nabídky přes mobilní aplikaci návštěvníkům přihlášeným k místní Wi-Fi síti. Při nasazení technologií pro chytrý obchod by měli dbát na to, aby byla Wi-Fi síť postavena na kvalitních, spolehlivých a ověřených řešeních.

 

O Cisco Systems

Cisco, (NASDAQ: CSCO) je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Naši zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a již dnes využívat digitální příležitosti zítřka. Další informace naleznete na newsroom.cisco.com nebo nás sledujte na Twitteru na @Cisco.