Projekt Kraje pro bezpečný internet ukázal, že české děti neví jak bezpečně sdílet své fotografie a citlivé osobní údaje

Praha, 8. února 2017 – U příležitosti celosvětového Dne bezpečnějšího internetu představil projekt Kraje pro bezpečný internet výsledky závěrečného testování, do něhož se zapojilo 27 000 žáků základních a středních škol ve všech krajích ČR. Na pomyslném vysvědčení z bezpečného internetu by sice české děti měly lepší dvojku, osvěta je v této oblasti ale stále potřebná. Téměř polovina rodičů řešila za minulý rok se svými dětmi problém, který se týkal bezpečnosti na internetu. (TZ)

Výsledky průzkumu společnosti Microsoft mezi více než pěti sty rodiči ze září 2016 svědčí o tom, že internet je pro děti rizikové prostředí a že pravděpodobnost setkání s nebezpečnými jevy není jen teoretická. Téměř polovina rodičů řešila za minulý rok se svými dětmi problém, který se týkal bezpečnosti na internetu. Čtvrtina z nich ví o tom, že jejich dítě bylo kontaktováno na internetu neznámým člověkem a pět procent potvrdilo, že jejich dítě se setkalo s kyberšikanou. Vůbec nejčastější hrozbou na internetu je pak napadení dětského účtu, řešilo je 27 % z těch, kteří v loňském roce zaznamenaly problém.

Převážná většina rodičů (téměř 80 %) se o bezpečnosti na internetu doma s dětmi baví, zároveň ale dvě třetiny z nich předpokládají, že se o tomto tématu děti více informací dozví ve škole. Ne každá škola ale věnuje tématu dostatečnou pozornost,“ upozorňuje Václav Koudele, manažer společnosti Microsoft. Za rizikový faktor považuje i to, že více než pětina rodičů (22 %) nechává své děti na internetu bez dozoru už na prvním stupni základních škol. „Microsoft nabízí rodičům v operačním systému Windows funkci Rodičovská kontrola, kterou mohou blokovat nevhodné stránky, omezit dobu používání počítače, a zároveň získat přehled o tom, jak děti počítač používají,“ dodává Václav Koudele.

Na rostoucí rizika, která hrozí dětem při využívání internetu, reaguje projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) realizovaný jednotlivými kraji ve spolupráci se společností Microsoft a dalšími partnery. Projekt pořádaný pod záštitou Asociací krajů ČR a Národního centra kybernetické bezpečnosti je jednou z iniciativ, kterou se Česká republika přihlašuje společně s dalšími 100 zeměmi k podpoře mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu. Prostřednictvím interaktivních přednášek a e-learningových kurzů KPBI systematicky zvyšuje digitální gramotnost internetové populace. KPBI se v posledním roce zároveň ve větší míře zaměřuje i na seniory, kteří jsou podobně ohroženou skupinou jako děti a mladí dospělí.

„Za minulý rok se do vzdělávacích aktivit v rámci projektu zapojilo téměř třicet tisíc studentů, 740 pedagogů, 370 rodičů a desítky sociálních pracovníků a policistů. Oproti předchozímu ročníku s osmi kraji, v roce 2016 projekt proběhl už ve všech čtrnácti krajích ČR. Díky tomu se zvýšil počet dětských účastníků kurzů o sedm tisíc dětí. Během třech ročníků našeho projektu se nám podařilo seznámit se zásadami bezpečného využívání internetu více než 75 tisíc dětí, což považujeme za významný příspěvek k internetové gramotnosti dětí a dospívajících,“ shrnul dosavadní výsledky projektu Kraje pro bezpečný internet hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který projekt za Asociaci krajů koordinuje.

Jednou z klíčových aktivit projektu je celostátní soutěžní kvíz, který na přelomu roku 2016 prověřil znalosti 27 tisíc dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu českým dětem dělají otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií. „České děti si v testech vedly velmi dobře a na vysvědčení by z teoretických znalostí bezpečného chování na internetu v průměru dostaly lepší dvojku. Přesto se najdou oblasti ke zlepšení. Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje jméno, adresu či datum narození. Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná,“ uvedla k výsledkům Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet. To, že se u sdílení osobních údajů jedná o dlouhodobější problém, potvrzuje i srovnání s výsledky minulých ročníků, kde děti rovněž nejčastěji chybovaly v těchto otázkách.

Z výsledků kvízu dále vyplývá, že u 30 % dětí obou zkoumaných věkových kategorií panuje obdobná nejistota v názorech na sdílení fotografií, které rovněž patří mezi citlivé informace. Dětem je potřeba zdůrazňovat, že pokud se dostane jejich osobní fotografie do nepravých rukou, může to pro ně mít závažné následky. Potvrzují to konkrétní případy počítačové kriminality, v nichž velice často najdeme opakující se vzorec: dobrovolné či vynucené poskytnutí intimních fotografií druhé osobě. Například Policie ČR aktuálně vyšetřuje případ nezletilé dívky, jež přijala na sociální síti Facebook přátelství s neznámými chlapci a začala si s nimi psát. Po čase si začali zasílat fotografie a nakonec i intimní fotografie. Ve chvíli, kdy chlapci žádali stále intimnější fotografie, se dívka svěřila matce, která upozornila policii. Policie vyslechla dívku a archivovala její facebookový profil. Případ se do dnešního dne nepodařilo objasnit. Dívka je ve špatném psychickém stavu a netuší, zda se její fotografie někde na internetu neobjeví.

Při příležitosti Dne bezpečného internetu, který připadá na 7. února, organizuje projekt konferenci Kraje pro bezpečný internet 2017 pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Během konference vystoupí zástupci policejního prezidia, ministerstva vnitra, sdružení CZ.NIC a partneři projektu Microsoft, Gordic a Česká pojišťovny. Cílem konference je otevřít diskuzi o současných hrozbách na internetu a nástrojích, jak se před nimi chránit.

Zdroje

Omnibusový průzkum společnosti Microsoft mezi 524 respondenty zpracovala agentura Ipsos v září 2016.

Závěrečný kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet absolvovalo v prosinci 2016 a lednu 2017 5404 dětí ve věku 8 až 12 let a 19 489 dětí starších 13 let.

O projektu Kraje pro bezpečný internet

Hlavním cílem projektu Kraje pro bezpečný internet je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. V rámci projektu jsou kromě soutěžních kvízů a  e-learningových kurzů pro žáky a studenty, připraveny lekce pro učitele, rodiče a veřejnost, sociální pracovníky a policisty a videospoty pro seniory. Dále jsou v rámci projektu prezenční semináře pro studenty na téma Finanční gramotnost na internetu a semináře pro informatiky krajů a obcí s tématikou kyberbezpečnosti. Projekt Kraje pro bezpečný internet má oficiální záštitu od Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB), které je součástí Národního bezpečnostního úřadu (gestor problematiky kyberbezpečnosti a zároveň národní autorita pro tuto oblast.

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.