Ericsson představuje řešení automatizace bezpečnosti

Společnost Ericsson (NASDAQ: ERIC) spouští svůj nový produkt řízení bezpečnosti, zaměřený na automatickou ochranu důležitých prvků napříč několika oblastmi IKT, dále na detekci ohrožení, zranitelností a rizik s využitím bezpečnostní analýzy v reálném čase. (TZ)

Technologie 5G, cloud a Internet věcí (IoT) změnily charakter celého odvětví a pro úspěch v těchto oblastech je bezpečnost prvořadá. Ericsson přistupuje k bezpečnosti jako k celku a přináší komplexní portfolio bezpečnostních služeb, produktů a řešení, schopných pokrýt významnou poptávku na trhu. Ericsson se vždy snažil přinášet bezpečné produkty a ověřenou infrastrukturu a stará se i o bezpečnost zákazníků v různých segmentech odvětví.

Se zvyšováním bezpečnostních rizik v klíčových síťových infrastrukturách a vznikajících cloudových technologiích se sdílenými schopnostmi, a také s růstem legislativních požadavků na soukromí, ochranu osobních údajů a bezpečnostní audity roste potřeba nových přístupů k řízení v souladu bezpečnosti a soukromím.

Ericsson Security Manager přináší na trh inovativní přístup ke kontextuálnímu řízení bezpečnosti v reálném čase – s využitím přizpůsobivého a adaptivního nástroje, který umožňuje nákladově efektivní a automatizované bezpečnostní operace. Ericsson Security Manager je součástí systému Ericsson Digital Support Systém. Ten slouží jako podpora bezpečnostních řešení pro cloudové systémy, podniky, fyzické i virtuální sítě a digitální podpůrné řešení bez nutnosti komplikované instalace.

Nástroj Security Manager nastaví a prosazuje bezpečnostní systémy na ochranu důležitých aktiv prostřednictvím konfigurace bezpečnostních kontrol jako firewall či block chain řešení pro dosažení potřebné bezpečnostní architektury a poskytnutí prognostických analýz na odhalení nežádoucí aktivity. Řešení nabízí automatické řízení bezpečnosti pro cloudové systémy, podniky, fyzické i virtuální sítě a digitální podpůrné řešení. Zároveň podporuje automatizaci v souladu se zavedenými standardy a legislativními požadavky.

Anders Lindblad, viceprezident a ředitel oddělení IT a cloudových produktů ve společnosti Ericsson uvedl: „V dnešní podobě IKT je bezpečnost mimořádně důležitá pro organizace všech odvětví. Ericsson Security Manager využívá naši vedoucí pozici na trhu a odborné znalosti ze širokého spektra ICT oblastí s cílem přinést na trh inovativní, přizpůsobitelné, komplexní a automatizované bezpečnostní řešení pro telekomunikační sítě, jakož i cloudové systémy, IoT a podniky. Poskytuje úroveň bezpečnosti, jakou naši zákazníci v různých odvětvích vyhledávají a vysloveně vyžadují pro integritu svých vlastních systémů.“

Hlavní charakteristiky funkce Ericsson Security Manager:

  • přizpůsobitelné bezpečnostní řešení pro koncové uživatele
  • automatizovaný soulad s bezpečnostním systémem
  • odhalování hrozeb a zranitelností v reálném čase
  • kombinované řízení bezpečnosti a rizik podvodu
  • snadné používání a integrační připravenost

Ericsson na veletrhu Mobile World Congress 2017

V digitální oblasti se může stát cokoliv, čeká tam slibná, ale neprobádaná budoucnost. Ericsson bude od 27. února do 2. března ve španělské Barceloně prezentovat přístup k bezpečnosti, založený na spolupráci a inovativních řešeních pro úspěch v této oblasti.

S našimi zákazníky a partnery pracujeme ve všech odvětvích, napříč fyzickými hranicemi a známými omezeními. Navštivte nás během MWC 2017 v hale 2 nebo online a zapojte se do rozhovorů a demonstrací, týkajících se našich oblíbených témat: 5G; platformy a služby pro IT, cloud, sítě, televize a média; propojené řešení pro průmysl; Internet věcí; a partnerství pro úspěch.

Těšíme se na vás!

 

Anders Lindblad, viceprezident a ředitel oddělení IT a cloudových produktů v společnosti Ericsson

O společnosti Ericsson

Ericsson je předním mezinárodním dodavatelem telekomunikačních technologií a služeb. Prostřednictvím řešení fungujících v reálném čase vytváří propojenou společnost (Networked Society), která umožňuje studovat, pracovat a svobodněji žít v trvale udržitelných společnostech po celém světě. Nabídku společnosti Ericsson tvoří služby, software a infrastruktura informačních a komunikačních technologií, určených telekomunikačním operátorům a jiným odvětvím. V současnosti se v sítích od společnosti Ericsson uskutečňuje více než 40 % celosvětové mobilní komunikace, společnost zajišťuje servis sítí s více 2,5 miliardami uživatelů.

www.ericsson.com

www.ericsson.com/news

www.twitter.com/ericssonpress

www.facebook.com/ericsson

www.youtube.com/user/ericsson