Sophos získal společnost Invincea a rozšiřuje své portfolio ochrany koncových bodů o pokročilé strojové učení

Praha – 14. února 2017 – Společnost Sophos, celosvětový lídr v oblasti ochrany sítí a koncových bodů, oznámila uzavření dohody o převzetí firmy Invincea, vizionářského poskytovatele nové generace ochrany proti malware. Portfolio značky Invincea pro ochranu koncových bodů je navržené k odhalení neznámého malware a sofistikovaných útoků i k prevenci těchto hrozeb a využívá k tomu patentované algoritmy hlubokého učení neuronových sítí. V nezávislých testech jsou řešení společnosti Invincea pravidelně zařazována mezi nejvýkonnější technologie pro novou generaci ochrany koncových bodů založených na strojovém učení a nevyžadujících znalost konkrétních identifikačních vzorů. Velmi dobrá hodnocení si řešení značky Invincea vysloužila zejména díky vysoce úspěšné detekci i nízkému počtu falešně pozitivních zjištění. (TZ)

Společnost Invincea se sídlem v americkém Fairfaxu založil její současný generální ředitel Anup Ghosh, a to s cílem bojovat proti rychle se rozvíjejícím a dosud nezveřejněným hrozbám ze strany států, počítačových zločinců i dalších nepoctivých subjektů. Vlajková loď této společnosti, X by Invincea, využívá pro detekci dosud neidentifikovaného malware a k jeho zastavení ještě před napácháním škod neuronové sítě s hlubokým učením a behaviorální monitoring. Vzhledem k zaměření společnosti na americké vládní instituce, zdravotnictví i finanční sektor se tento produkt dočkal nasazení již v řadě světově nejvíce napadaných sítí.

„Sophos zařazením produktů společnosti Invincea do svého portfolia naplňuje vizi spojit nejvýkonnější technologie a nabídnut tak zákazníkům nejlepší špičkovou ochranu,“ říká Patrick Müller, Channel Account Executive pro ČR a SK ve společnosti Sophos. „Invincea je jedničkou na trhu s ochranou založenou na strojovém učení, která se může pochlubit vysoce úspěšnou detekcí i minimální falešnou pozitivitou. Společnost Sophos touto akvizicí posílí svoji vedoucí pozici na trhu s novou generací ochrany koncových bodů a stávající technologie doplní o prediktivní ochranu, která – jak pevně věříme – bude hrát v oblasti ochrany koncových bodů stále důležitější roli a umožní nám využít naplno nových příležitostí. Jsme hrdí na to, že můžeme mezi námi přivítat tým společnosti Invincea, a těším se, až celosvětově nabídneme přínosy právě získaných technologií našim zákazníkům.”

Portfolio značky Invincea pro ochranu koncových bodů včetně produktu X by Invincea bude i nadále podporována a prodávána přímo společností Invincea a prostřednictvím její sítě registrovaných partnerů.

Sophos se dohodl se současnými vlastníky společnosti Invincea na jejím převzetí za 100 miliónů dolarů v hotovosti s 20 miliónů jako podílu na zisku. Sídlo Invincea zůstane v americkém Fairfaxu a současný generální ředitel Anup Ghosh i provozní ředitel Norm Laudermilch budou zastávat klíčové pozice ve vedení společnosti Sophos. Dovršení celé transakce podléhá naplnění řady dalších podmínek, přičemž laboratoře Invincea Labs, které jsou řízené a provozované samostatně od roku 2012, byly ze struktury společnosti Invincea vyjmuty ještě před touto akvizicí a nejsou součástí převzetí.

Spojte se se společností Sophos

O společnosti Sophos

Již více než 100 milionů uživatelů ze 150 zemí se spoléhá na komplexní bezpečnostní řešení společnosti Sophos jako na nejlepší možnou ochranu před pokročilými hrozbami i ztrátou dat. Společnost Sophos nabízí jednoduše implementovatelné, spravovatelné a použitelné řešení síťové bezpečnosti, zabezpečení koncových bodů, ochrany přístupu na internet a elektronické pošty i správy mobilních zařízení. To vše za podpory globální sítě pro zkoumání hrozeb SophosLabs. Společnost Sophos sídlí v britském Oxfordu. Více informací o společnosti naleznete na adrese www.sophos.com.

Prohlášení týkající se budoucnosti

Některá prohlášení obsažená v této tiskové zprávě představují nebo mohou představovat „prohlášení týkající se budoucnosti“. Vzhledem k tomu, že se tato prohlášení týkají budoucích událostí a okolností, zahrnují ze své podstaty rizika a nejistotu. Skutečné výsledky se mohou, a často tomu tak i je, od naznačovaných výsledků podstatně lišit. Veškerá prohlášení týkající se budoucnosti obsažená v této tiskové zprávě odráží názor managementu na budoucí vývoj k okamžiku vydání zprávy. Nevyžadují-li zákony nebo kotační pravidla orgánu britského burzovního dohledu pro kotování jinak, nemá společnost Sophos žádnou povinnost veřejně revidovat jakákoli výhledová prohlášení z této tiskové zprávy na základě změny očekávání nebo ve světle nových událostí a okolností po datu vydání této zprávy.

Přečtěte si analýzy a novinky z oblasti bezpečnosti na oceňovaném blogu Naked Security News a získejte další informace ze společnosti Sophos na Sophos News.

Všechny domácí osobní počítače i počítače Macintosh je možné ochránit pomocí nové generace centrálně spravovaného a zdarma dostupného bezpečnostního software Sophos Home.

Spojte se společností Sophos prostřednictvím kanálů Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, Spiceworks nebo YouTube.

O společnosti Invincea

Společnost Invincea založená v roce 2009 se zaměřuje na technologie nové generace ochrany koncových bodů.  Invincea se specializuje na detekci neznámého malware a sofistikovaných útoků i k prevenci před těmito hrozbami a využívá k tomu patentované algoritmy hlubokého učení neuronových sítí. Produkt X by Invincea je v nezávislých testech pravidelně zařazován mezi nejvýkonnější řešení nové generace ochrany koncových bodů založených na strojovém učení a nevyžadujících znalost konkrétních identifikačních vzorů. Velmi dobrá hodnocení si tento produkt vysloužil zejména díky vysoce úspěšné detekci i nízkému počtu falešně pozitivních zjištění. Mezi akcionáře společnosti Invincea patří Grotech Ventures, New Atlantic Ventures, Harbert Growth Partners, Dell Ventures, ORIX Growth Capital i řada dalších investorů. Více informací naleznete na www.invincea.com.