Bisnode: Ve statutárních orgánech českých firem je jen čtvrtina žen

V orgánech českých firem na pozicích jednatelů v případě společností s ručením omezeným a v představenstvech nebo dozorčích radách akciových společností ženy tvoří jen čtvrtinu, jejich podíl ale roste. Členové orgánů tuzemských firem jsou nejčastěji muži ve věku mezi 40 a 49 lety. Strukturu statutárních orgánů tuzemských firem podle pohlaví a věkové struktury dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode. (TZ)

V obchodním rejstříku českých firem je na pozici jednatelů v případě společností s ručením omezených a členů představenstva nebo dozorčí rady v případě akciových společností zapsáno více než 475 000 fyzických osob. S 69 procenty jednoznačně převládají muži, ženy tvoří zhruba čtvrtinu.

Členové orgánů tuzemských firem, jednatelé, členové představenstva nebo dozorčí rady, jsou nejčastěji ve věku mezi 40 a 49 lety (29,7 %), následuje věková kategorie 50 – 59 let (24,6 %), 30 až 39 let (19,9 %) a 18 až 29 let (5,5 %). „Ženy se ve všech věkových kategoriích ve větší míře uplatňují v orgánech firem, které vykazují tržby do 100 milionů korun. V případě zastoupení žen v orgánech firem platí, že čím nižší věková kategorie, tím vyšší podíl žen,“ říká analytička Bisnode, Petra Štěpánová s tím, že nejvyšší zastoupení žen je podle propočtů Bisnode ve věkové kategorii 18 až 29 (28,7 %), s malým odstupem následuje věková kategorie 30 až 39 (28,4 %). „Výsledky analýzy naznačují, že mladší ženy se v mužské konkurenci lépe prosazují. Za posledních osmnáct měsíců se podíl žen ve statutárních orgánech zvýšil ve všech věkových kategoriích,“ dodala Petra Štěpánová
z Bisnode.

 

Orgány společností s ručením omezeným a akciových společností podle tržeb firmy*

Firmy s tržbami do 100 mil. Kč Firmy s tržbami nad 100 mil. Kč
Věk Počet Podíl na celku % muži % ženy Počet Podíl na celku % muži % ženy
18-29 25 432 5,68 % 62,54 % 28,81 % 450 1,65 % 66,44 % 24,44 %
30-39 90 693 20,24 % 65,43 % 28,77 % 3 619 13,29 % 75,88 % 18,98 %
40-49 132 112 29,49 % 68,90 % 26,34 % 8 885 32,63 % 77,66 % 16,13 %
50-59 108 111 24,13 % 69,96 % 25,23 % 8 581 31,51 % 78,56 % 14,94 %
60 a víc 88 172 19,68 % 73,19 % 23,34 % 5 543 20,36 % 83,98 % 13,21 %
neurčeno 3 474 0,78 % 54,52 % 14,42 % 151 0,55 % 22,52 % 1,99 %

*jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode

Orgány společností s ručením omezeným a akciových společností*

Věková kategorie Počet Podíl na celku Muži Ženy
18- 29 25 882 5,45 % 62,61 % 28,73 %
0- 39 94 312 19,85 % 65,83 % 28,40 %
0- 49 140 997 29,67 % 69,45 % 25,70 %
50- 59 116 692 24,56 % 70,59 % 24,47 %
60 a víc 93 715 19,72 % 73,83 % 22,74 %
neurčeno 3 625 0,76 % 53,19 % 13,90 %
celkem 475 223 100,00 % 69,38 % 25,43 %

*jednatelé, členové představenstva a dozorčí rady

Zdroj: databáze a výpočty Bisnode