Švýcarské spolkové dráhy nasadily platformu Red Hat OpenShift Container Platform pro zrychlení modernizace své podnikové informační architektury

Praha, 1. března 2017 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámil, že švýcarský národní dopravce – Švýcarské spolkové dráhy (Schweizerische Bundesbahnen, SBB, anglicky Swiss Federal Railways) – zvolily jako základní stavební kámen pro modernizaci své podnikové informační architektury platformu Red Hat OpenShift Container Platform. S touto platformou vytvořily SBB škálovatelné a agilní prostředí pro vývoj a zpřístupňování aplikací, díky kterému mohou nabízet nové služby, včetně vylepšené mobilní aplikace, aby tak lépe obsloužili miliony cestujících ročně. (TZ)

Švýcarské spolkové dráhy vznikly roku 1902 a jsou nejen největší dopravní a přepravní společností ve Švýcarsku, ale také jedním z největších zaměstnavatelů v zemi. Společnost se člení do čtyř divizí zaměřených na osobní dopravu, přepravu nákladu, infrastrukturu a nemovitosti. V roce 2015 přepravilo téměř 10 500 vlaků více než 50 milionů tun nákladu a více než 440 milionů cestujících mezi 794 stanicemi.  

Tato železniční společnost je oprávněně hrdá nejen na moderní vlaky a vybavení, ale také na své další služby a aplikace, které naplňují měnící se očekávání zákazníků. Nicméně stávající IT systémy postavené na tradičních architekturách již nemohly držet krok s inovačním tempem celého sektoru dopravy a Švýcarské spolkové dráhy tak měly jen omezené možnosti v provádění změn reagujících na nejnovější požadavky. SBB si velmi dobře uvědomují jak potenciál digitálních služeb a mobility, tak i poptávku cestujících po nových aplikacích. Jako moderní a agilní platforma umožňuje Red Hat OpenShift Container Platform zdokonalit vývoj aplikací bez jakýchkoli negativních dopadů na stabilitu systému, rychlost, flexibilitu, výkon, náklady i inovační možnosti a nabízí tak přesně ty vlastnosti, které jsou pro Švýcarské spolkové dráhy důležité.

Modernizace podnikové informační architektury v SBB vyžadovala nasazení moderní a flexibilní IT platformy, která by umožnila široce využít příležitosti plynoucí z digitální transformace a pomohla lépe naplňovat rostoucí očekávání zákazníků.  Vzhledem k tomu, že Švýcarské spolkové dráhy již měly pozitivní zkušenosti s podnikovými open source řešeními, padlo rozhodnutí ve prospěch open source kontejnerové architektury. Tento typ architektury umožňuje distribuovat aplikace v podobě izolovaných kontejnerů obsahujících pouze nutné systémové komponenty, čímž zvyšuje flexibilitu tradiční monolitické infrastruktury. Technologie kontejnerů navíc vedle vyšší flexibility a přenositelnosti výrazně zlepšuje i možnosti škálování podle skutečných potřeb dané organizace. A díky všem těmto výhodám je platforma Red Hat OpenShift Container Platform v prostředí SBB ideálním základem moderní podnikové informační architektury.

Platforma Red Hat OpenShift Container Platform je prvním a jediným kontejnerovým řešením pro prostředí hybridních cloudů postaveným na upstreamových projektech Docker, Kubernetes, Atomic a OpenShift Origin a jejím základem je špičková podniková linuxová platforma Red Hat Enterprise Linux. Red Hat OpenShift Container Platform představuje bezpečnější a stabilnější platformu pro nasazování aplikací založených na kontejnerech, které neohrožuje dosavadní IT investice. A také platformu, která umožňuje koexistenci nejdůležitějších tradičních aplikací s novými cloudovými a kontejnerovými aplikacemi.

Švýcarské spolkové dráhy se pro platformu Red Hat OpenShift Container Platform rozhodly na podzim roku 2015 a v lednu 2016 zahájily pilotní provoz 15 projektů. Velmi rychle vzrostla obliba této platformy mezi vývojáři a projektovými manažery více než trojnásobně a nyní již Red Hat OpenShift Container Platform v SBB využívá 300 uživatelů a nové prostředí zajišťuje provoz více než 900 kontejnerů při přibližně 400 nových nasazeních každý den. Mobilní aplikaci SBB se od svého uvedení v roce 2008 dočkala již více než 7,5 milionu stažení a nejnovější verze z roku 2016 zaujala přes tři miliony pravidelných uživatelů. Pomocí této aplikace postavené na platformě Red Hat OpenShift Container Platform si mohou zákazníci nakupovat jízdenky, využívat dotykově ovládaný jízdní řád a přijímat aktuální informace o časech příjezdu a odjezdu a jiná rozličná připomenutí.

Největšími přínosy nového řešení jsou pro Švýcarské spolkové dráhy stabilita a odolnost vůči chybám. Nová kontejnerová platforma byla pro SBB nejen prostředkem, jak vybudovat moderní podnikovou IT architekturu umožňující nabízet služby v digitální věku, ale přinesla i prokazatelné výhody související se způsobem práce vývojářů v této organizaci. Vývojáři a provozní týmy mají nyní možnost jednat nezávisle – SBB tak mohou pružněji reagovat na nejnovější požadavky a rychleji vyvíjet nové aplikace. Díky platformě Red Hat OpenShift Container Platform lze upravovat jednotlivé prvky přímo v živých systémech bez narušení jejich funkčnosti a stability.

Podpůrná vyjádření

Baltisar Oswald, softwarový architekt, Švýcarské spolkové dráhy

“Uvědomovali jsme si, že krok s rychlým inovačním tempem v celém odvětví železniční dopravy již není možné udržet pomocí tradičních informačních technologií. A tedy i to, že potřebujeme flexibilní, škálovatelnou platformu, která nám nabídne podporu rychlého vývoje a současně neohrozí funkčnost našich stávajících systémů. Platforma Red Hat OpenShift Container Platform nám se svoji kontejnerovou architekturou nabízí nejen provozní stabilitu a vyšší efektivitu naší infrastruktury, ale také inovační potenciál. Navíc nasazením této platformy se nám podařilo snížit provozní náklady přibližně o padesát procent.“

Ashesh Badani, viceprezident a generální ředitel divize OpenShift, Red Hat

„Úspěšná podpora činností švýcarského národního dopravce je impozantním potvrzením špičkové výkonnosti platformy Red Hat OpenShift Container Platform, která je náhradou zastaralých IT platforem neschopných již nadále naplňovat moderní požadavky. Díky neuvěřitelně vysokému inovačnímu tempu open source technologií může nasazení Red Hat OpenShift Container Platform nabídnout uživatelům jistotu, že používaná řešení budou vyhovovat nejen aktuálním potřebám, ale poradí si i s budoucími nároky. Těší nás, že můžeme SBB na její cestě novou aplikační ekonomikou doprovodit.“

Další informace

Jak se spojit se společností Red Hat?

O společnosti Red Hat

Společnost Red Hat je přední světový poskytovatel open source softwarových řešení, který s využitím komunitního přístupu poskytuje spolehlivé a vysoce výkonné cloudové, virtualizační, úložné, linuxové a middlewarové technologie. Brněnská pobočka Red Hat Czech s.r.o. je největším vývojovým centrem společnosti na světě. Vedle technologií nabízí Red Hat také technickou podporu, školení a konzultační služby. Díky celosvětovému propojení sítě firem, partnerů a open source komunit pomáhá vytvářet relevantní a inovativní technologie, které osvobozují zdroje pro rozvoj a připravují zákazníky na budoucí změny v informačních technologiích. Více informací o společnosti Red Hat je k dispozici na adrese www.redhat.com.