Téměř polovina firem napadených DDoS útokem podezřívá svoji konkurenci

Více než dvě z pěti firem (43 %), které se staly obětí DDoS (Distributed Denial of Service) útoků na svých IT systémech, jsou přesvědčeny, že za útoky stojí jejich konkurence. Z dat průzkumu společností Kaspersky Lab a B2B International vyplývá, že konkurenční firmy jsou mnohem častěji pokládány za viníky oproti kyberzločincům, které podezřívá pouze 38 % napadených společností. (TZ)

Zpráva společnosti Kaspersky Lab – 2016 IT Security Risks* – odhalila, že průmyslová sabotáž je považována za nejpravděpodobnější příčinu DDoS útoku. Předčila i politické spiknutí nebo osobní nevraživosti mezi podnikateli. Pouze pětina obětí (20 %) z útoků viní cizí vlády a tajné služby, přičemž stejný poměr (21 %) podezřívá své bývalé nespokojené zaměstnance.

Zajímavý pohled poskytuje porovnání výsledků z různých regionů. Více než polovina (56 %) obětí DDoS z Asie a Tichomoří obviňuje své konkurenty a další čtvrtina (28 %) cizí vlády. V tomto regionu se rovněž vina často svaluje na mezilidskou nevraživost, kdy jeden ze tří napadených (33 %) podezřívá své bývalé zaměstnance. Při pohledu na západní Evropu se naskytne odlišný obrázek. Zde totiž pouze třetina firem (37 %) věří, že za útoky stojí nekalá hra ze strany konkurentů, a pětina (17 %) podezřívá cizí vlády.

Liší se i přístupy firem v návaznosti na jejich velikost. Malé podniky spíše tíhnou k tomu podezírat své konkurenty ze zinscenování DDoS útoku. Myslí si to 48 % zástupců malých a středních podniků, oproti tomu pouze 36 % z velkých společností. Ti naopak ve větší míře podezírají bývalé zaměstnance a zahraniční vlády.

Řešení Kaspersky DDoS Protection pomáhá ochránit firmy před DDoS útoky bez ohledu na původce útoku. Nabízí kompletní integrované řešení, které zahrnuje vše, co firmy potřebují pro minimalizaci rizika těchto útoků.  Řešení umožňuje společnostem bezproblémový chod, aniž by byly ohrožovány komplexními a kumulovanými útoky. Více informací se dozvíte na tomto odkazu.

*Corporate IT Security Risks je společným výročním průzkumem společností Kaspersky Lab a B2B International. V roce 2016 bylo dotázáno více než 4 000 zástupců malých a středních podniků (50 – 999 zaměstnanců) a velkých společností (1 000+) z 25 zemí. Otázky směřovaly na jejich pohled na IT bezpečnost a reálné incidenty, kterým čelili.

O společnosti Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je mezinárodní společností, která se zabývá kybernetickou bezpečností a funguje již od roku 1997. Své rozsáhlé odborné znalosti kybernetických hrozeb využívá Kaspersky Lab při vytváření bezpečnostních řešení a služeb k ochraně podniků, kritické infrastruktury, vládních organizací a uživatelů po celém světě. Portfolio společnosti zahrnuje špičkové zabezpečení koncových bodů a specializovaná bezpečnostní řešení a služby sloužící k ochraně proti sofistikovaným a neustále se vyvíjejícím digitálním hrozbám. Technologie Kaspersky Lab chrání celosvětově více než 400 milionů uživatelů a 270 tisíc korporátních klientů. Více se dozvíte na www.kaspersky.cz.