Pride Business Forum Memorandum 2017+

Společnosti IBM, Vodafone, Ogilvy, Hilton, Byznys pro společnost a Prague Pride se spojily v rámci iniciativy „Pride Business Forum Memorandum 2017+“. Ve čtvrtek 16. března 2017 proto jejich zástupci v hotelu Hilton symbolicky podepsali text Memoranda. Jeho cílem je podpořit zaměstnavatele v zavádění principů LGBTI diverzity a zaměstnance v jejich úsilí o dosažení férového přístupu firem ke každému bez ohledu na sexuální orientaci a genderovou identitu. Memorandum má zároveň rozvinout veřejnou diskuzi na toto téma. Signatáři dokumentu věří, že aktivní podporou tématu LGBTI diverzity mohou nejen změnit přetrvávající stereotypní vnímání této problematiky, ale zároveň také posílit přístup, který je dobrý pro business i pro zaměstnance. Podpis Memoranda navazuje na aktivity těchto firem v rámci Pride Business Fora. To se letos uskuteční posedmé. Pod názvem „Pride Business Forum: Out & Equal in Central Eastern Europe“.  (TZ)

„Přístup k LGBTI komunitě je jedním z témat v rámci celkové strategie firem v rovině diverzity. Většina velkých korporací dnes již svůj postoj k diverzitě zaujímá. V České republice však stále převládají témata typu ženy ve vrcholových pozicích, integrace lidí s OZP, věková diverzita, ale s tématem LGBTI na pracovišti jsme u nás stále na začátku,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

Významným krokem, který by měl vést ke změně, je iniciativa „Pride Business Forum Memorandum 2017+“. Navazuje na konferenci Pride Business Forum a spojuje klíčové leadery v tématu LGBTI do společného projektu, jehož cílem je upozornit na situaci v ČR a povzbudit další zaměstnavatele, aby se tématu věnovali. Cílem je rovněž celoročně pořádat expertní a networkingová setkání, konferenci a podporovat ostatní společnosti ve vytváření pracovního prostředí, které bude LGBTI diverzitu akceptovat.

Společnosti IBM, Vodafone, Ogilvy, Hilton, Byznys pro společnost a Prague Pride se jako první signatáři „Pride Business Forum Memoranda 2017+“ hlásíme se k tomu, že budeme:

  1. Rozvíjet firemní kulturu, která stojí na vzájemném respektu a toleranci a je otevřená všem zaměstnancům bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Podporujeme bezpečné prostředí, které umožňuje otevřeně sexuální orientaci komunikovat.
  2. Podporovat a zavádět opatření, která umožní všem zaměstnaným čerpat stejné výhody a slaďovat soukromý a pracovní život bez ohledu na sexuální orientaci.
  3. Zavádět pravidla řízení lidských zdrojů, která podpoří LGBTI diverzitu s důrazem na férový nábor a výběr zaměstnanců, kariérní růst, hodnocení a odměňování, osobní a rodinnou situaci.
  4. Aktivně komunikovat téma LGBTI diverzity a inkluze napříč firmou/organizací a v případě, že je to možné, motivovat vznik LGBTI zaměstnaneckých skupin.
  5. Aktivně propagovat zavádění LGBTI diverzity mezi zaměstnavateli, účastnit se aktivit v rámci Prague Business Fora a stimulovat veřejnou diskusi prostřednictvím pravidelných setkávání zaměstnavatelů, výroční konference i dalších způsobů propojujících klíčové strany.

„Naše inciativa je v souladu se základními principy evropské Charty diverzity. Vnímáme diverzitu jako princip, který umožňuje všem lidem bez ohledu na jejich individuální odlišnosti plně rozvinout jejich osobní potenciál. Proto vyzýváme další zaměstnavatele a instituce, aby se připojili k naší iniciativě a veřejně vyjádřili podporu principu LGBTI rovnosti na svém pracovišti,“ řekl Czeslaw Walek, předseda Prague Pride

Iniciativa „Pride Business Forum Memorandum 2017+“ je důležitá i s ohledem na fakt, kdy nedávné studie potvrdily, že gayové a lesby běžně čelí překážkám ve svém každodenním životě a speciálně v práci. Například Eurobarometer o diskriminaci ukázal, že podmínky pro LGBTI zaměstnance jsou velice odlišné v jednotlivých zemích. Obecně je přístup vstřícný. 72 % Evropanů odpovědělo, že by neměli problém, kdyby měli gaye nebo lesbu jako kolegu/kolegyni na pracovišti. Avšak zatímco v zemích, jako je Švédsko, Holandsko, Irsko nebo Lucembursko jsou lidé otevření, tak například v Estonsku nebo České republice je situace bohužel méně vstřícná. Tento trend většinou koresponduje s aspektem přijímání gayů a leseb v soukromí, v rodinách neb i v politických pozicích. Zde je opět Česká republika, stejně jako například Itálie, pod průměrem oproti zbytku Evropy.

Ojedinělá LGBTI byznys konference v ČR

Podpis „Pride Business Forum Memoranda 2017+“ navazuje na aktivity spojené s konferencí Pride Business Forum. Jde o každoroční summit, který si klade za cíl poskytnout prostor pro diskusi, výměnu dobrých nápadů a postupů mezi podniky v oblasti LGBTI rozmanitosti v pracovním prostoru. Je jedinou platformou v České republice, která se zaměřuje na LGBTI diverzitu na pracovišti.

16. června 2017 proběhne již sedmý ročník této ojedinělé LGBTI byznys akce. Pride Business Forum letos spojuje síly s Out & Equal, významnou neziskovou organizací z USA, která se zabývá tématem LGBTI diverzity na pracovišti.

Podtitulem konference bude „Pride Business Forum: Out & Equal in Central Eastern Europe.“ Zaměří se tedy na byznys dopad rozmanitosti a na LGBTI rovnost na pracovišti ve střední a východní Evropě.

„Jsme rádi, že se můžeme podílet na tak významné události jako je Pride Business Forum,“ řekla Selisse Berry, zakladatelka a CEO Out & Equal. „Již 20 let Out & Equal spojuje lidi, kteří se snaží přispívat k začlenění LGBT lidí na pracovišti. Tím, že spojíme své síly s Pride Business Forem, vytvoříme pro firmy ze střední a východní Evropy a zástupce jejich managementu platformu, kde si mohou vyměňovat zkušenosti. A v neposlední řadě se vzájemně inspirovat v přípravě strategii, které by měli vést k pokroku ve vytváření rovných příležitostí v zaměstnání v tomto regionu.“

Konference se uskuteční v prostorách hotelu Hilton Prague, Pobřežní 311/1, Praha 8.