SAP a IDC: Pouze jedna ze čtyř bank v regionu EMEA má vypracovanou digitální strategii

PRAHA, Česká republika – 20. března 2017 — Studie s názvem „Banka připravená na digitalizaci“ provedená IDC Financial Insights, pořadatelem nezávislých průzkumů pro finanční sektor, ukazuje, že pouze čtvrtina bank v regionu Evropy, Středního Východu a Afriky (EMEA) má vypracovanou komplexní strategii v oblasti digitální transformace. Studie, jejímž sponzorem je společnost SAP, se zúčastnilo 250 korporátních i retailových bank. (TZ)

Výsledky studie ukazují, že digitální transformace se v bankách často odehrává pouze na úrovni front office, což limituje možnosti bank těžit z výhod digitální transformace na organizační úrovni včetně snížení provozních nákladů. Mezi klíčová zjištění studie patří:

  • Pouze jedna z pěti bank (21 %) má pozici „digitálního ředitele“ (Chief Digital Officer – CDO). Do roku 2020 bude mít podle IDC pozici CDO nebo lídra, který bude zodpovědný za digitální transformaci, každá druhá banka.
  • Studie ukázala pozitivní vztah mezi brzkým zapojením IT a úspěšnou digitální transformací – 57 % projektů, kde bylo IT zapojeno v prvních fázích, bylo plně úspěšných a splnilo všechny cíle.
  • Podle 40 % respondentů je digitální transformace iniciativou pouze na úrovni front office a jejím hlavním cílem je vylepšit zákaznickou zkušenost.
  • V jednotlivých zemích regionu jsou velké rozdíly, např. ve Francii chápe digitální transformaci jako celopodnikový proces 62 % dotázaných bank, zatímco v Itálii nebo ve Spojeném království je to jen 20 %.
  • Pouze každá pátá banka zahrnula do své digitální transformace změnu infrastruktury.

„Banky v regionu EMEA poskytují zákazníkům prostřednictvím projektů zaměřených na digitální transformaci přidanou hodnotu, ale určitě jde udělat ještě víc. Propojení front office a back office a vytvoření celostního přístupu k digitální transformaci umožní bankám dále rozvíjet jejich služby a stát se pro zákazníky celoživotním partnerem. Banky si musí uvědomit, že nejde jen o změny v oblasti mobilních zařízení, ale také o transformaci na úrovni vedení firmy, jejího provozního modelu, získávání a zpracování informací a náboru pracovníků,“ okomentoval Zdeněk Panec, specialista na oblast bankovnictví v SAP ČR.

Jerry Silva, ředitel výzkumu IDC Financial Insights, dodal: „Nově vzniklá role CDO je klíčová k tomu, aby se digitální transformace hluboce zakořenila do strategie banky. Tato pozice by se měla soustředit na sladění technologických procesů a různých částí organizace s jedním společným cílem, kterým je větší zapojení a udržení zákazníků.“

Studie zjistila, že banky, které prošly úspěšnou digitální transformací, mají společné vlastnosti. Mezi ty patří silná angažovanost zaměstnanců vedoucí k efektivní spolupráci, digitalizace včetně analytiky a adoptování rychle se přizpůsobujících technologií a ochota k partnerství s externími dodavateli, jako jsou startupy nebo dodavatelé technologických řešení. Kompletní studie je dostupná zde.

Více informací najdete v SAP News Center. Sledujte SAP na Twitteru @sapnews.

O společnosti SAP

SAP (NYSE: SAP), lídr na trhu s podnikovým aplikačním softwarem, pomáhá firmám všech velikostí a ze všech oborů k lepšímu fungování. SAP umožňuje lidem a organizacím efektivnější spolupráci a využití podnikových informací bez ohledu na to, zda je využíván pracovníky v kancelářích nebo členy představenstva, na skladě nebo v prodejně, na klasických počítačích nebo mobilních zařízeních. Díky tomu jim umožňuje mít vždy náskok před konkurencí. Aplikace a služby společnosti SAP pomáhají více než 345 000 zákazníků v dosahování vyšších zisků, v udržitelném růstu a v přizpůsobování se aktuálním potřebám. V České republice působí společnost od roku 1992, letos slaví 25. výročí. Dosud získala více než 1 300 zákazníků z oblasti podniků, finančních institucí a organizací veřejné správy. Součástí SAP v České republice je také SAP Services (dříve SAP BSCE), SAP Ariba a Concur. Další informace naleznete na www.sap.com.

 

Reklamy
Označeno tagem