Kongresoví ambasadoři Prahy získali prestižní ocenění

18. 4. 2017, Praha – V Praze proběhl v pořadí již osmý ročník udílení ocenění za přínos na poli kongresového průmyslu Ambassador Awards Evening. Slavnostní večer pořádá Prague Convention Bureau v rámci svého Ambassador Programu od roku 2010. Předávání ocenění se uskutečnilo 13. dubna 2017 v prostorách Rezidence primátorky hlavního města Prahy, paní Adriany Krnáčové, která se akce také osobně zúčastnila. Podporu Ambassador Awards Evening poskytl Magistrát hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj. Celým večerem provázela moderátorka Veronika Paroulková.

Prague Convention Bureau uděluje každoročně ocenění těm kongresovým velvyslancům, kteří se v předcházejícím roce nejvíce zasloužili o rozvoj kongresového průmyslu v hlavním městě. Cílem akce je ocenit renomované české vědce, špičkové odborníky, profesory a lékaře, kteří Českou republiku zastupují v mezinárodních odborných asociacích, aktivně lobuje ve prospěch Prahy a posléze se také zapojují do práce přípravných vědeckých, programových nebo organizačních výborů mezinárodních kongresů a konferencí konaných v Praze. Za rok 2016 byly v šesti kategoriích oceněni následující ambasadoři a akce:

  • v kategorii Kongres roku 2016: MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. Mgr. Vladimír Vondráček za 55. Výroční konferenci částicové terapie (PTCOG 55)
  • v kategorii Kongres do 500 účastníků roku 2016: MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS za 51. Kongres evropské asociace sdružující odborníky z oboru chirurgie (CESSR)
  • v kategorii Kandidatura roku 2016: Ing. Libor Přeučil, CSc. za Světový kongres inteligentních systémů a robotů (IROS 2021)
  • v kategorii Korporátní akce roku 2016: Konference švýcarské farmaceutické společnosti
  • ocenění za Celoživotní přínos kongresovému průmyslu: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA – emeritní přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol
  • Speciální cena Kongresového centra Praha: Ing. Karla Šlechtová, Ministerstvo pro místní rozvoj za Regionální konferenci OSN „Evropský habitat“.

„Kongresový průmysl je stále významnějším odvětvím pražské ekonomiky, což potvrzují i statistiky Českého statistického úřadu, který v hlavním městě v loňském roce zaznamenal největší počet konferencí za posledních deset let. Celkem se jich v Praze konalo 4 426. Za tento úspěch bych rád poděkoval všem kongresovým ambasadorům, kteří se podíleli na procesu získání akcí pro Prahu,“ dodal Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

O vítězích jednotlivých kategorií rozhodoval nezávislý výbor složený z významných osobností cestovního ruchu, akademické i státní sféry. V rozhodovacím výboru letos zasedli: doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D., ředitelka státní agentury pro cestovní ruch CzechTourism; PhDr. Nora Dolanská, MBA, ředitelka Prague City Tourism; Ing. Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu; prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., vědec, pedagog a biochemik a prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy.

O Prague Convention Bureau

Prague Convention Bureau (PCB) je neziskovou společností, která byla založena v roce 2008. Organizace působí jako oficiální reprezentant Prahy v oblasti kongresové turistiky s cílem propagovat hlavní město jako jednu z předních evropských kongresových destinací. Spolu s českými orgány cestovního ruchu, dalšími partnery a členskými subjekty nabízí účinnou pomoc při pořádání konferencí, setkání, seminářů, výstav nebo motivačních akcí v Praze.

O Ambassador Programu

Ambassador Awards Evening je součástí Ambassador Programu Prague Convention Bureau – strategického programu zaměřeného na podporu tzv. kongresových velvyslanců – místních zástupců mezinárodních oborových asociací v Praze i v České republice. Kromě jiného program nabízí mnoho vzdělávacích a společenských akcí s cílem podpořit kongresové ambasadory v jejich úsilí a snaze přivést mezinárodní konference do destinace.