Inspekce loni uložila méně pokut, velké firmy více dbají na životní prostřed

Velké české firmy v posledních letech stále více dbají na environmentální politiku. Potvrzují to například aktuální statistiky České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta loni uložila 2887 pokut v celkové výši 130,7 milionů korun. Počet pokut i celková výše ale klesají. Sankcionováno bylo o 54 méně firem a celková výše pokut klesla meziročně o 5 milionů korun. Vyplývá to ze statistik zveřejněných na webu inspekce.

„Při větší intenzitě kontrol nebylo zjištěno tolik porušení zákona jako v roce 2015. Tato data potvrzují trend rostoucí disciplíny u větších podniků, zejména tedy u zhruba 2 200 podniků podléhajících zákonu o integrované prevenci a přísným evropským normám,“ uvedl Erik Geuss, ředitel ČIŽP. Ze statistik je patrné, že velké firmy se snaží dodržovat platné právní předpisy a vyhlášky související s ochranou životního prostředí. Například výrobce ložisek ZKL je zapojen do systému IMDS – International Material Data System, ve kterém dodavatelé pro automobilový průmysl sdílejí informace o použitých materiálech ve svých výrobcích tak, jak ukládá direktiva Evropské unie.

„Je pro nás samozřejmé využívat komplexní systém vzdělávání našich pracovníků k trvalému zvyšování jejich uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách ochrany životního prostředí,“ uvedla personální ředitelka ZKL Lada Serreli. Firma podle ní také postupně snižuje energetickou náročnost výroby a vyhodnocuje spotřebu energií.

Zájem na environmentálním řízení firmy potvrzuje i výrobce garážových vrat Lomax z Bořetic na Břeclavsku. „Naše výrobní technologie je postavena na tom, aby vznikalo minimální množství odpadů. V roce 2012 jsme také uzavřeli smlouvu se společností EKO-KOM, která v tuzemsku zajišťuje zpětných sběr a následnou recyklaci odpadu. Loni jsme přes tento systém odevzdali několik tun papírových a plastových obalů,“ uvedl marketingový manažer Lomaxu Lubomír Valenta.

Problémy s ekologií si uvědomují i města. Řada z nich zhasla svoje radnice koncem března díky tradiční Hodině Země. Politici toto gesto vnímají zejména symbolicky. „Zhasnutí dominant je symbol, podstatná jsou ale konkrétní opatření, která naši energetickou náročnost opravdu snižují. Brno před dvěma lety zavedlo tzv. energetický management budov, díky němuž je nyní ve více než stovce budov průběžně sledována spotřeba všech energií. Program už přináší první výsledky ve snižování plýtvání energiemi – v nižších účtech a nižším znečištění ovzduší,“ uvedl brněnský náměstek primátora Martin Ander.

Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán, který je pověřen dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

Společnost Lomax

Firma LOMAX & Co spol. s.r.o., která vznikla v roce 1992, je v současnosti největším výrobcem garážových vrat, předokenních rolet, žaluzií v ČR. Sídlo firmy se nachází na jižní Moravě v obci Bořetice a od svého vzniku bylo hlavním cílem dodávat zákazníkům kvalitní výrobky. V roce 2000 společnost LOMAX uvedla do provozu nově vyrobenou válcovací linku, díky které si firma veškeré panely pro sekční vrata vyrábí sama. Specializovaný tým odborných pracovníků a přesná výroba na CNC strojích s využitím nejmodernější techniky je předpoklad pro kvalitní výrobky. Dodavatelé komponentů pro výrobu jsou pouze renomované firmy splňující normy a legislativu EU a jsou vždy špičkou ve svém oboru s garancí kvality.

Koncern ZKL

Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. Vznik koncernu je datován k 1. 7. 1999. ZKL je největší výrobce velkorozměrových soudečkových, speciálních a dělených ložisek ve střední Evropě.

ZKL Group se zaměřuje především na vývoj a výrobu svých produktů. Proto oblast prodeje, podpory a obsluhy koncových uživatelů zajišťuje obchodní organizace ZKL Bearings CZ, a.s., která kromě přímého zaměření na partnery z oblasti OEM spolupracuje také s rozsáhnou sítí autorizovaných distributorů. Ve významných světových teritoriích pak zajišťují prodej a podporu přímo také dceřiné společnosti koncernu ZKL.