Gartner: 42 % CEO již začalo s digitální transformací

Změny související s IT jsou na druhém pořadí priorit byznysu, to je nejvyšší umístění v historii průzkumů Gartneru.

Nedávné výkyvy na mezinárodní politické scéně nedokázaly ovlivnit hlavní priority CEO a generálních ředitelů v letošním roce. Růst tak zůstává hlavní prioritou pro 58 % z nich, naznačuje aktuální celosvětový průzkum společnosti Gartner mezi 388 CEO. V minulém roce byl růst hlavní prioritou pro 42 % CEO.

Zlepšování produktů a technologie jsou v letošním roce mezi nejrychleji rostoucími prioritami generálních ředitelů (viz tabulka). „Priority související s IT uvádí 31 procent CEO, tak vysoké číslo jsme zatím nikdy nezaznamenali,“ říká viceprezident společnosti Gartner Mark Raskino. „Téměř dvojnásobný počet CEO přitom plánuje stavět na interních technologiích a vlastních digitálních schopnostech ve srovnání s těmi, kdo je chtějí outsourcovat (57 procent oproti 29 procentům). Označujeme tento trend jako re-internalizaci IT – navracení schopností IT zpět do podniků s ohledem na znovupotvrzení  jejich významu pro konkurenční výhodu. Jde o výstavbu technologických znalostí a dovedností nové generace.“

Hlavní byznysové priority CEO pro roky 2017 a 2018

(pořadí podle počtu zmínek mezi prvními třemi prioritami – procento respondentů)

Růst 58 %
Související s IT 31 %
Korporátní 23 %
Zákazníci 21 %
Produktové 20 %
Finanční 16 %
Pracovní síla 16 %
Řízení nákladů 11 %
Marketing 8 %
Zvýšení kvality 7 %
GRC (governance, risk man., compliance) 7 %
Prodej 6 %

CEO odpovídali na otázku: Uveďte prosím pět hlavních strategických byznysových priorit pro následující dva roky (2017/2018) – otevřená odpověď, varianty nebyly předem dány.

N=388 CEO (generálních/výkonných ředitelů) a členů nevyšší exekutivy

Chápání digitálního byznysu je lepší, CEO ale chybí digitální metriky.

Zatímco ještě před několika lety byla myšlenka posunu směrem k digitálním obchodním modelům (digitálnímu byznysu) pro většinu CEO spíše spekulací, dnes je pro řadu z nich realitou. Bezmála polovina z nich (47 %) čelí požadavkům představenstva, aby dosáhli v oblasti digitálního byznysu pokroku, a 56 % uvádí, že jejich digitální aktivity se již odrazily ve zvýšení zisku. „Chápání přínosů digitální obchodní strategie se u CEO postupně zlepšuje“, říká Mark Raskino. „Jsou schopni vše jasněji popsat. I když značná část CEO stále hovoří o e-commerce nebo digitálním marketingu, většina už se ztotožňuje s pokročilejšími koncepty jako je inovace v oblasti digitálních produktů a služeb, internet věcí nebo digitální platformy a ekosystémy.“

Přestože má více CEO digitální ambice, průzkum naznačil, že téměř polovině z nich chybí metriky pro hodnocení úspěšnosti digitální transformace. „Pro ty, kdo pokrok kvantifikují, je hlavním měřítkem obrat – plná třetina CEO definuje a měří svůj digitální obrat,“ říká Mark Raskino.

Pomoci mohou CIO

Škálování hlubší transformace je možné jen, je-li systematicky řízena. „CIO by měli pomoci CEO nastavit kritéria úspěšnosti digitálního byznysu,“ říká Mark Raskino. „Vše začíná u jednoduchého pravidla – to, co není kvantifikováno, nelze škálovat a to, co není definováno, nelze kvantifikovat. První otázka, kterou byste si měli položit, proto zní: co pro nás znamená ‚digitální’? Jak chceme růst? Co je naše nejdůležitější metrika a jaké KPI musíme změnit?”

Podle řady CEO je nejdůležitější správná digitální mentalita – otevřenost novým nápadům, podnikavost, přizpůsobivost a podpora spolupráce. “Je načase, aby CEO rozvíjeli své ambice v oblasti digitálního byznysu, přijali pomoc CIO a dali jim prostor k vytvoření na sledování vhodných KPI a měřítek úspěšnosti důležitých pro řízení digitální transformace. CIO také mohou pomoci s abstraktnějšími aspekty digitální změny obchodních modelů a jejím řízením.” Dodává Mark Raskino.

Mark Raskino se bude těmto tématům věnovat společně s dalšími analytiky Gartneru na nadcházející konferenci CIO  & IT Executive Summit 2017, která proběhne od 18. do 19. května v Mnichově.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 1 200 analytiků Gartner studuje na dva tisíce technologií, aplikací a trendů, provádí tržní analýzy 175 technologických segmentů, sleduje přes dva tisíce výrobců a dodavatelů a produkuje ročně 5 000 IT benchmarků. V databázi Gartner je víc než 122 tisíc vlastních reportů a analýz. Gartner má celosvětově přes 14 tisíc klientů; je mezi nimi 75 % firem z žebříčku Global 500.