DHL zavádí do logistiky internet věcí

  • DHL Supply Chain uvádí do provozu kokpity pro internet věcí ve třech chytrých skladech v Německu, Nizozemí a Polsku
  • Optimální využívání internetu věcí s technologiemi Cisco a Conduce umožňuje flexibilnější řízení dodavatelského řetězce

Bonn, 18. května 2017: DHL Supply Chain, specialista na smluvní logistiku v rámci koncernu Deutsche Post DHL Group, činí další významné kroky v oblasti digitalizace. Do svých skladů zavádí internet věcí s cílem optimalizovat provozní efektivitu a položit základy pro bezpečnější pracovní postupy. DHL ve spolupráci se společností Cisco a startupem Conduce testuje novou technologii ve třech pilotních skladech v Německu, Nizozemí a Polsku.

Řešení umožňuje DHL sledovat provozní procesy v reálném čase prostřednictvím grafického zobrazování provozních údajů. Data jsou snímána ze senzorů na skenerech, regálech, zařízeních pro manipulaci s materiálem či jeho přepravu a jsou agregována do systému řízení skladu DHL. Vizualizace provozních dat společně s teplotními mapami zásadně změnila způsob analýzy a jejich použití v pilotních skladech. Inovativní technologie má přispět ke zvýšení provozní efektivity a zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

„V rámci naší spolupráce se společnostmi Cisco a Conduce integrujeme inovativní řešení, abychom již dnes vybudovali digitální dodavatelský řetězec zítřka. Měníme způsob, jímž sbíráme, analyzujeme a používáme data. Je to koncept, který v konečném důsledku trvale mění i náš způsob práce. Monitorováním provozních procesů v reálném čase místo zpětného přehledu můžeme interpretovat data smysluplněji a okamžitě přizpůsobovat procesy nebo uspořádání skladu, abychom zvýšili provozní efektivitu a odstranili potenciální zdroje ohrožení bezpečnosti ve skladu,“ říká Markus Voss, ředitel IT a provozní ředitel společnosti DHL Supply Chain.

Rozsáhlé know-how společností Cisco a Conduce v oblastech infrastruktury Wi-Fi a vizualizace provozních dat přináší zákazníkům DHL hmatatelný užitek. V pilotních projektech byly díky tomu získány cenné poznatky o pracovních špičkách, koncepčních řešeních skladovacích hal a interních procesech. Za tím účelem byly v reálném čase zjišťovány a zobrazovány počty zaměstnanců skladu a zařízení pro manipulaci s materiálem a jeho přepravu v poměru k objednávkám skladu.

„Společnosti DHL a Cisco zveřejnily v roce 2015 společnou zprávu o trendech na téma Internet věcí v logistice. Tématem digitální transformace se i nadále společně zabýváme a v prostředí skladů zavádíme internet věcí do reality. S pomocí stávající infrastruktury Cisco® Wi-Fi ve skladovacích halách jsme schopni společně s řešením Conduce poskytovat služby jednotlivým provozům,“ říká Chris Dedicoat, výkonný viceprezident společnosti Cisco, zodpovědný za celosvětový prodej a provozní činnosti.

„Tato platforma dokáže nejen zobrazovat provozní data, ale poskytuje také užitečné poznatky o efektivitě procesů a činností v rámci skladu. Sloučením dat ze všech částí skladu do jednoho centrálního a přehledného rozhraní pomáhá Conduce pracovníkům DHL s rozhodovací pravomocí dosahovat ještě lepších, měřitelných výsledků,“ říká Kevin Parent, generální ředitel společnosti Conduce.

DHL aktivně zavádí digitalizaci do svých dodavatelských řetězců s cílem zásadně změnit procesy napříč celým hodnotovým řetězcem a zvýšit spokojenost zákazníků. Přestože mnoho podniků ještě ani nezačalo zcela využívat potenciál digitalizovaného dodavatelského řetězce, DHL již úzce spolupracuje se zákazníky, technickými odborníky a expertními komisemi na aktivním vývoji digitálních řešení a trvale udržitelné transformaci svého odvětví.

– Konec –

DHL – Logistická společnost pro celý svět

DHL je přední světovou značkou v logistickém odvětví. Rodina divizí DHL nabízí jedinečné portfolio logistických služeb, jež zahrnuje národní a mezinárodní balíkové doručovací služby, dopravu a řešení pro elektronický obchod, mezinárodní silniční, vzdušnou a námořní expresní přepravu či řízení průmyslových dodavatelských řetězců. DHL spojuje pevně a spolehlivě lidi i byznysy, přes 350 000 zaměstnanců ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě, což umožňuje plynulý globální obchod. Řešení specializovaná na rostoucí trhy a odvětví zahrnující technologický průmysl, sektor zdravotní péče, energetický a automobilový průmysl nebo maloobchod, časem prověřený závazek v oblasti společenské zodpovědnosti a bezkonkurenční přítomnost na rozvíjejících se trzích, to vše potvrzuje postavení DHL jako „Logistické společnosti pro svět“.

DHL je součástí skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosáhly v roce 2016 více než 57 miliard EUR.

Conduce – Lidské rozhraní pro podnik

Conduce sjednocuje veškerá podniková data v jediném, intuitivním uživatelském rozhraní. Komplexní a smysluplné vizualizace provozních dat z jakéhokoli zdroje, včetně map, schémat, fotografií, videí atd. umožňují pracovníkům s rozhodovacími pravomocemi vybírat, filtrovat, porovnávat a sledovat data a procházet různými časovými úseky s cílem získávat nové poznatky. Díky společnosti Conduce mohou týmy na celém světě efektivněji spolupracovat a přijímat fundovanější rozhodnutí na základě stejných informací. Conduce vytváří prostor pro nové využívání dat a pomáhá společnostem rozvíjet veškerý jejich potenciál.

 

Označeno tagem