Dell EMC podporuje transformaci IT s novými produkty pro Open Networking

Přepínače Dell EMC pro Open Networking tvoří spolu se servery PowerEdge čtrnácté generace a špičkovým úložištěm základ softwarově definovaných datových center

Praha, 26. května 2017: Společnost Dell EMC představuje nové možnosti produktů pro Open Networking, které zákazníkům pomohou transformovat provoz IT a snížit náklady, dosáhnout rychlejší návratnosti investic a získat nové digitální funkce.

Chce-li dnes podnik zůstat konkurenceschopný, nevyhne se digitální transformaci. Logickým prvním krokem v tomto procesu je transformace IT s cílem modernizovat datová centra, automatizovat běžné postupy a upravit provozní modely. Flexibilní síťová architektura je klíčem, který organizacím umožňuje rychle reagovat na měnící se ekonomické podmínky nebo požadavky zákazníků s menším narušením provozu a nižšími náklady.

„V Dell EMC jsme přesvědčeni, že sítě fungují nejlépe, jsou-li otevřené, což zákazníkům všech velikostí zaručuje maximální výběr a množství funkcí,“ vysvětluje Tom Burns, senior viceprezident pro sítě z divize podnikové infrastruktury a poskytování služeb ve společnosti Dell EMC. „Díky rozdělení softwaru pro síťové systémy a oddělení síťového softwaru od hardwarových platforem se podniky mohou vymanit z rigidních, proprietárních prostředí patřících minulosti a využít principů softwarově definovaných řešení, jež jim umožní inovovat v jakémkoli měřítku.“

Nedávná studie o celkových nákladech na vlastnictví (TCO) od společnosti ACG Research, na níž se zčásti podílela i společnost Dell EMC, zkoumala předního poskytovatele služeb klíčové 1. vrstvy, který ve své národní infrastruktuře provedl rozsáhlé analýzy a testy modelů škálované virtualizace síťových funkcí. Tento poskytovatel zvolil jako základ pro nasazení klíčových prvků do svých bodů doručení služeb (dimenzovaná sada infrastruktury určená k rychlému nasazení a replikaci) otevřenou, modulární a rozšiřitelnou architekturu. Z výsledků vyplývají následující závěry:

 • Kumulativní celkové náklady na vlastnictví za pět let u bodů doručení s otevřenou architekturou (OAP) dosáhly u tohoto operátora 53 % téhož ukazatele u těsně provázaných bodů doručení (TBP).
 • Kapitálové výdaje na body typu OAP jsou o 47 % nižší.
 • Provozní výdaje na body typu OAP za pět let představují 57 % této hodnoty u bodů typu TBP.
 • Vytvoření nové aplikace nebo služby u bodu typu OAP vyžaduje v průměru třetinu času.
 • Všechny tyto výhody jsou dány otevřeností v návrhu hardwarových i softwarových součástí, rozsáhlou automatizací založenou na otevřených standardech a použitím standardních rozhraní pro programování aplikací (API) a informačních modelů.

Přírůstky v portfoliu pro Open Networking zvyšují výkon a snižují průběžné náklady

Jako průkopník v oblasti Open Networkingu naplňuje společnost Dell EMC potenciál softwarově definovaných sítí při zvyšování jejich programovatelnosti, flexibility provozu a usnadňování správy. Dynamická, programovatelná síť je zásadní podmínkou transformace provozu IT a řešení neustále se měnících potřeb a nároků aplikací a úloh v datovém centru.

  • Nový přepínač řady S5100-ON je prvním přepínačem společnosti Dell EMC typu Open Networking pro 25Gb ethernetové sítě. Oproti tradičním 10GbE přepínačům nabízí víc než dvojnásobnou propustnost a špičkovou konektivitu v serverových skříních. Přepínač S5100-ON je vhodný pro nové servery Dell EMC PowerEdge čtrnácté generace dodávané s nativní podporou 25Gb Ethernetu. Porty pro odesílání zajišťují připojení k infrastruktuře 100Gb Ethernetu a urychluje tak provoz v síti mezi serverovými skříněmi (ve směru East–West). To je ideální pro poskytovatele služeb Webu 2.0, podnikových a cloudových služeb, kteří chtějí zajistit maximální výkon aplikací a služeb.

 

 • Nová řada S4100-ON obsahuje multifunkční přepínače Open Networking do datových center montované na horní pozici regálu (TOR) a optimalizované pro vysokou hustotu 10Gb ethernetových sítí s optickými vlákny nebo měděným vedením i pro servery Fibre Channel 8/16/32 a konvergované sítě typu LAN (local area networks) nebo SAN (storage area networks) v regálech. Všechny tyto přepínače disponují výkonnými 100GbE porty pro odchozí připojení, které zajišťují komunikaci mezi serverovými skříněmi. Součástí této řady je i model S4148U, nový sjednocený přepínač pro provoz v sítích Ethernet i Fibre Channel, který umožňuje připojení ke špičkovým úložným řešením Dell EMC. Tento přepínač Open Networking posouvá limity připojení Fibre Channel: jako první v portfoliu Dell EMC je optimalizován pro podporu 32Gb sítí Fibre Channel a je tak ideální pro zákazníky, kteří chtějí ještě úžeji konvergovat provoz v sítích LAN a SAN. Jedinečný design přepínače S4148U zákazníkům umožňuje nasadit přepínání sítě Ethernet (TOR) a Fibre Channel na jednom fyzickém přepínači nebo dále konvergovat sítě LAN a SAN pomocí technologie Fibre Channel-over-Ethernet.

 

Řady S5100-ON a S4100-ON jsou první, které se standardně dodávají s novým vlajkovým síťovým operačním systémem společnosti Dell EMC OS10 Enterprise Edition. Ten je postaven na opensourcových technologiích z projektů Nadace Linux a Open Compute Project a představuje modulární a programovatelný síťový operační systém nové generace určený jak pro tradiční síťová nasazení, tak pro vývojářská prostředí.

Balíček OS10 Enterprise Edition poskytuje síťové funkce vrstev 2 a 3, ale zároveň zákazníkům dovoluje software jednoduše přizpůsobit pro různá prostředí. Zákazníci mohou integrovat další opensourcové funkce, přidávat linuxové aplikace jiných výrobců nebo s využitím standardních nástrojů Linux a DevOps vyvíjet vlastní software.

 • Nová řada Dell EMC N1100-ON obsahuje úsporné a nákladově efektivní přepínače pro prostředí firemních areálů. Řada zahrnuje několik přepínačů bez větráku v poloviční a plné šířce, ve verzích Power over Ethernet (POE/POE+) i bez této technologie a s konfiguracemi portů od 10/100/1000 Mb/s do 1/10GbE. Přepínače řady N1100-ON jsou určeny zejména pro řešení Aerohive’s HiveManager NG – cloudové řešení pro správu nové generace, které výrazně zjednodušuje kabelový i bezdrátový přístup koncových uživatelů a vytváří nový standard pro síťovou konvergenci tím, že přináší správu podnikové třídy do veřejných i privátních cloudů.

 

Nové přepínače řady N1100 podporují iniciativy v oblasti Internetu věcí a transformaci pracovních sil, jež vede k převážně bezdrátovým pracovním prostorům, v nichž se koncoví uživatelé a přístupové body mohou připojit bez ohledu na to, kde se nacházejí. Jsou ideální pro prostředí malých a středních podniků a doplňují tak nedávno představené přepínače N3100-ON a N2100-ON navržené pro větší firemní areály. Modely N3100-ON a N2100-ON jsou přepínače typu Multi-Gig Open Networking optimalizované pro vznikající vysokorychlostní firemní sítě 2,5Gb/5Gb Ethernetu. Umožňují tak v podnicích nasadit bezdrátovou infrastrukturu LAN nové generace.

Řada Dell EMC N1100-ON bude dostupná výhradně prostřednictvím distribučních kanálů v regionu EMEA, jak odpovídá snahám společnosti Dell EMC pomoci partnerům nabízet zákazníkům nejnovější síťové technologie. Distribučním partnerům poskytuje společnost Dell EMC rozsáhlá školení s online materiály, výukovými kurzy i živými semináři a praktickými ukázkami. Zajišťuje tak, aby se zákazníkům při přechodu k síťové infrastruktuře připravené na budoucnost dostalo vysoce odborného poradenství.

Nové služby společnosti Dell EMC se postarají o rychlý start síťových řešení

Strategická partnerství s experty na technologická a oborová témata mohou pomoci transformaci IT a pracovních sil urychlit. Díky využití osvědčených postupů, nástrojů a služeb důvěryhodných partnerů zvládnou IT oddělení úvodní úlohy transformace rychleji a mohou soustředit své zdroje a talenty tam, kde je to pro podnik nejpřínosnější.

Funkce poradenských služeb pro infrastrukturu NFV:

 • Seminář zaměřený na základní požadavky zákazníka s cílem nabídnout doporučení k návrhu a implementaci řešení infrastruktury s virtualizací síťových funkcí (NFV)
 • Technologické ověření s podrobným zhodnocením infrastruktury a provozního prostředí u zákazníka a posouzení připravenosti na vložení virtualizovaných síťových uzlů
 • Poradenství k návratnosti investic, jehož výstupem je podrobná analýza nejdůležitějších finančních dopadů, které transformace na virtualizaci síťových funkcí a softwarově definované sítě přinese

Poradenská služba k technologii IoT je nová nabídka konzultací, které mají organizacím pomoci určit klíčové funkce a architekturu potřebnou k využití dat IoT (např. z čidel a snímačů, mobilních telefonů, nositelné elektroniky a dalších propojených zařízení). Tyto informace se uplatní v iniciativách, jako je optimalizace klíčových provozních procesů, snižování rizik spojených se zabezpečením a nedodržením předpisů, objevování nových příležitostí k získání příjmů a vytváření atraktivnějších nabídek pro zákazníky.

Dostupnost:

 • Řada Dell EMC S5100-ON má být podle plánu dostupná ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2018 divize Dell Technologies.
 • Dodávka vybraných modelů z řady Dell EMC S4100-ON by měla být zahájena ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2018 divize Dell Technologies. Další modely se v nabídce objeví v průběhu roku.
 • Řada Dell EMC N1100-ON má být podle plánu dostupná ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2018 divize Dell Technologies.
 • Služby NFV Advisory Services mají být rovněž k dispozici ve druhém čtvrtletí fiskálního roku 2018 divize Dell Technologies.
 • Služby IoT Technology Advisory Services jsou již dostupné.

O společnosti Dell EMC  

Společnost Dell EMC, součást skupiny Dell Technologies, umožňuje organizacím modernizovat, automatizovat a transformovat jejich datová centra díky špičkovým konvergovaným infrastrukturám, serverům, úložištím a technologiím pro ochranu dat. Tím podnikům poskytuje důvěryhodný základ pro transformaci IT prostřednictvím hybridních cloudů a přeměnu celého systému podnikání tvorbou nativních cloudových aplikací a big data řešení. Dell EMC poskytuje služby zákazníkům ze 180 zemí – včetně 98 % společností z žebříčku Fortune 500 – a nabízí nejucelenější a nejinovativnější portfolio na trhu zahrnující vše od hraničních sítí přes základní systémy až po cloud.