Busyman za první čtvrtletí zpracoval šest desítek projektů, potenciál má šestina z nich

Během prvního čtvrtletí 2017 platforma Busyman, která propojuje investory se startupy, zpracovala téměř 60 projektů. Pouze šestina z nich prošla užším výběrem a dále bude prezentována potenciálním investorům.

„Za dobu naší existence nám prošly rukama stovky projektů, takže dokážeme efektivně vyhodnotit jejich potenciál. Investorům chceme představovat pouze ty s reálnou šancí na úspěch – sázíme na kvalitu, ne na kvantitu, proto nadále pokračujeme v trendu výběru menšího počtu startupů. V prvním čtvrtletí roku 2016 naším sítem prošla zhruba čtvrtina projektů, v letošním prvním kvartálu už pouze šestina,“ říká zakladatel platformy Busyman Filip Major a představuje nejzajímavější projekty, do nichž mohou investoři vložit své prostředky.

Nejoriginálnější projekt – loď s lidským pohonem na všechny čtyři

Unikátním projektem, zpracovaným v prvním čtvrtletí, je rozhodně lidský pohon lodí určený pro rekreaci, rybolov i vodní nadšence. Produktem je speciální technologie pohonu lodí umožňující uvedení do pohybu zvlášť nohama, rukama nebo všemi končetinami, což nyní nenabízí žádný jiný výrobce. Po třech letech vývoje a investované částce 200 000 Kč je již hotový prototyp určený k prezentaci. Autor projektu hledá investora, případně partnera, díky kterému by mohl vytvořit loď s tímto pohonem a vstoupit s ní na trh, na což potřebuje investici ve výši 900 000 Kč.

Projekt s největším potenciálem – P2B platforma zprostředkovávající půjčky českým firmám a transparentní investiční příležitosti investorům

Již fungující finanční platforma P2B (peer to business) Fingood umožňující podporu tradičních českých firem přímo a online, do které Busyman také investoval, hledá dalšího investora. Platforma chce změnit zažitý bankovní model, kde největší výnosy inkasuje banka a plnohodnotně tak nahradit tohoto drahého prostředníka. Zprostředkovatel investic vybírá pouze firmy s historií, aby tak maximálně snížil riziko pro investory. Zároveň řeší nedostatek kvalitních a transparentních krátko a střednědobých investičních příležitostí formou přehledného online nástroje, kde investor přímo vidí, kam putují jeho peníze a může tak svým přispěním pomoci českým firmám. Požadovaná investice ve výši 12 milionů Kč bude použita na další rozvoj této služby.

Projekt požadující rekordní výši investice – 42 milionů Kč na přeměnu prošlých potravin a odpadu ve zdroj energie

Přes 40 milionů Kč požadují autoři projektu Energetické centrum, které má být soběstačným systémem produkujícím energii, jejímž zdrojem by měla být surovina, kterou člověk denně produkuje – kuchyňský odpad, potraviny s prošlou dobou trvanlivosti, bioodpad a podobně. Doposud sami autoři do projektu investovali 12 milionů korun z vlastních zdrojů. Další investice by měla pokrýt náklady vynaložené na náklady spojené se získáním stavebního povolení, které je poslední velkou překážkou k realizaci projektu.

Projekt, který může v budoucnu překvapit – česká firma chce snížit globální objem plýtvání a odpadu v průmyslové sféře

Industrial Upcycling (IU) je novým průmyslovým oborem založeným s cílem snížení globálního objemu plýtvání a odpadu generovaného průmyslovou sférou. Firma chce nejenom ekologicky nakládat s přebytky, ale jejím prvotním cílem (na rozdíl od ostatních podniků podobného zaměření) je prevence vzniku materiálního odpadu. Dalším krokem je pak využití nutných přebytků, které mohou být použity jako prodejní komodita, respektive vstupní surovina jiných podniků. Hlavní konkurenční výhodou je škálovatelnost služeb pro různé průmyslové sféry a know-how zakladatele, který má řadu let zkušeností z oblasti řízení procesů a využívání průmyslový přebytků pro další produkty. Nový obor IU staví na čtyřech pilířích – vzdělávacím, implementačním, výrobním a obchodním. Projekt funguje již od roku 2013, dosud do něj bylo investováno 10 milionů Kč. Dalšího 2 a půl milionu Kč, který autor projektu žádá, umožní plánovanou masivní expanzi na český i zahraniční trh a s ní spojenou nutnost vytvoření komplexní struktury související s průmyslovým oborem tak, aby se Industrial Upcycling stal součástí firemní politiky co největšího počtu výrobních i nevýrobních podniků.

O platformě Busyman

Busyman.cz založil v roce 2010 Filip Major za účelem efektivního spojení nositelů inovativních projektů s privátními investory. V únoru 2011 se projekt začlenil do nově vzniklé společnosti Genesis Invest s. r. o. a v listopadu se stal partnerem portálu Jan Brody. Dnes je Busyman.cz integrální databáze soukromých investorů a inovativních projektů. Svou činností spojuje perspektivní podnikatelské plány s investory a investicemi. Za dobu své existence již pomohl k realizaci desítkám inovativních projektů a investoři jeho prostřednictvím proinvestovali 150 milionů korun.